Dom jednorodzinny

Oldenburg
Idź do:

Kluczowe informacje:

Szybko architekt i cieśla doszli do porozumienia, że dwupowłokowa konstrukcja będzie idealnym rozwiązaniem dla ściany zewnętrznej tego budynku. Aby połączyć zalety energetyczne i projektowe, zespół zdecydował się na ramową konstrukcję drewnianą z podwieszaną elewacją wentylowaną. Ta zasada konstrukcyjna od dziesiątków lat jest zgodna z uznanymi regułami techniki, jest bezpieczna i nie wymaga dużych nakładów na konserwację. Dlatego drewniana konstrukcja ramowa została najpierw przygotowana z hydrofobowym, ale paroprzepuszczalnym poszyciem zewnętrznym, na którym z kolei zostały umieszczone pionowe łaty drewniane jako podkonstrukcja pod płyty podkładowe Bluclad pod tynk. Znajdująca się pomiędzy elewacją a drugą, niosącą wilgoć warstwą szczelina wentylacyjna odprowadza wilgoć do góry i reguluje obecność kondensatu w budynku.

Dystrybutorzy Siniat blisko Ciebie