Wyższa Szkoła Zawodowa

Darmstadt, Niemcy
Idź do:

Kluczowe informacje:

  • Typ budynku: Budynki edukacyjne
  • Klient: Land Hessen, vertreten durch die Hochschule Darmstadt
  • Architekt: Cornelsen+Seelinger Architekten BDA, Darmstadt
  • Innowacje: Płyta włóknisto-cementowa Bluclad

W celu zmodernizowania i rozszerzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Darmstadt architekci Cornelsen i Seelinger zdecydowali się na całościową koncepcję energooszczędną. Obok restrukturyzacji procesów przestrzennych i zarazem optymalizacji „inteligentnej energii“ zmodernizowane zostało wyposażenie budynku i izolacja cieplna przegród zewnętrznych.

Dystrybutorzy Siniat blisko Ciebie