Odporność ogniowa

Idź do:

Systemy suchej zabudowy zapewniające ochronę przeciwpożarową

Bezpieczeństwo osób przebywających w budynku jest najistotniejszą kwestią. Ważne jest zatem zapewnienie skutecznej ochrony i bezpiecznej ewakuacji w razie wystąpienia pożaru. 

Siniat stworzył gamę gipsowych i cementowych płyt ogniochronnych, odpowiednich do zastosowania w obiektach nowych, remontowanych, zabytkowych, a także tam gdzie wymagają tego aktualne przepisy prawne. Poznaj nasze produkty odporne na ogień!

Produkty Siniat odporne na działanie ognia

Rozwiń Zwiń Odporność ogniowa

Odporność ogniowa

Odporność ogniowa jest to zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań w warunkach odwzorowujących przebieg pożaru. Miarą odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas od momentu rozpoczęcia pożaru do chwili osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriów: 

• nośności ogniowej R,

• szczelności ogniowej E,

• izolacyjności ogniowej I. 


Nośność, szczelność, izolacyjność

Nośność ogniowa (R) jest to stan, w którym element próbny przestaje spełniać swoją funkcję nośną wskutek zniszczenia mechanicznego, utraty stateczności, przekroczenia granicznych wartości przemieszczeń lub odkształceń. Szczelność ogniowa (E) jest to stan, w którym element próbny przestaje spełniać swoją funkcję oddzielającą na skutek pojawienia się na powierzchni nienagrzewanej płomieni, powstania pęknięć lub szczelin o wymiarach przekraczających wartości graniczne, przez które przenikają płomienie bądź gazy lub w którym element próbny odpadnie od konstrukcji. Izolacyjność ogniowa (I) jest to stan, w którym element próbny przestaje spełniać funkcję oddzielenia na skutek przekroczenia na powierzchni nienagrzewanej granicznej wartości temperatury.


Produkty Pokaż wszystkie

Nie możesz znaleźć odpowiedniego produktu? Skontaktuj się z nami!

Rozwiń Zwiń Dział Specyfikacji
Kierownik ds. Specyfikacji - Północ

502 786 364
krzysztof.nasiorowski@siniat.com

Kierownik ds. Specyfikacji - Południe

502 786 401
maciej.cipora@siniat.com

Specjalista ds. Specyfikacji - woj. mazowieckie, podlaskie, lubelskie

502 786 332
rafal.lachanski@siniat.com

Rozwiń Zwiń Doradcy Techniczni
Doradca Techniczna

502 786 341
anna.ligienza@siniat.com

Doradca Techniczny

502 786 400
janusz.jamka@siniat.com

Doradca Techniczny

502 786 337
dariusz.bogdanowicz@siniat.com

Doradca Techniczny

502 786 344
dariusz.kowalczyk@siniat.com

Doradca Techniczny

519 537 057
michal.lipinski@siniat.com

Doradca Techniczny

502 786 342
miroslaw.sliz@siniat.com

Doradca Techniczny

519 537 173
sebastian.skwara@siniat.com

Specjalista ds. Budownictwa Szkieletowego i Elewacji Wentylowanej
502 786 415
cezary.kowalczyk@siniat.com