Idź do:
Łącznik stabilizacyjny NIDA PWA

Animacja prezentująca przewiązkę wibroakustyczną Nida PWA

Jej głównym celem jest dosztywnienie układu konstrukcyjnego przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów izolacyjności akustycznej. Innowacyjność przewiązki Nida PWA potwierdza zgłoszenie go w Urzędzie Patentowym RP. Produkt spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Poznaj zwiększające komfort akustyczny związania Siniat >

Czytaj wszystkie

Dystrybutorzy Siniat blisko Ciebie