Normy bezpieczeństwa dla systemów suchej zabudowy NIDA

Systemy
Rysunek 1. Połączenie sufitu podwieszonego ze ścianą działową (Opis: 1 Płyta gipsowo-kartonowa NIDA, 2 - Profil dolny nośny NIDA CD60, 3 Blachowkręty NIDA, 4 - Profil przyścienny NIDA UD27, 5 - Strop żelbetowy).
Rysunek 1. Połączenie sufitu podwieszonego ze ścianą działową (Opis: 1 Płyta gipsowo-kartonowa NIDA, 2 - Profil dolny nośny NIDA CD60, 3 Blachowkręty NIDA, 4 - Profil przyścienny NIDA UD27, 5 - Strop żelbetowy).

Wszystkie rozwiązania systemowe NIDA przed wprojektowaniem a następnie wbudowaniem ich w obiekty budowlane są poddawane bardzo rygorystycznym testom statycznym w renomowanych laboratoriach badawczych jak na przykład w Instytucie Techniki Budowlanej. Do tego celu wykorzystujemy oprócz specjalistycznych produktów również wszystkie standardowe. Daje nam to pewność, że wykonane rozwiązanie systemowe spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i normy dla systemów suchej zabudowy.

Wpływ parametrów statycznych na bezpieczeństwo systemów suchej zabudowy NIDA

Każdy budynek lub obiekt budowlany w zależności od przeznaczenia musi być bezpieczny dla użytkowników. Dlatego wszystkie konstrukcje począwszy od fundamentów a kończąc na dachu muszą być projektowane pod kątem ich nośności i wytrzymałości, zgodnie z normami dla systemów suchej zabudowy.

Należy również pamiętać, że inne elementy wbudowywane w obiekt, również te dekoracyjne jak okładziny, przegrody nienośne czy sufity podwieszane również mają wpływ na bezpieczeństwo użytkowania

Dla Firmy Siniat jako producenta materiałów budowlanych jak również dostawcy gotowych rozwiązań systemowych najważniejsze jest by kształtowane z nich pomieszczenia stanowiły dla człowieka przyjazne ale również bezpieczne środowisko. By osiągnąć ten cel wysoko wyspecjalizowana kadra techniczna Siniat w wewnętrznych jednostkach rozwojowych i zewnętrznych, akredytowanych laboratoriach badawczych poddaje nasze materiały i systemy bardzo wymagającym testom wytrzymałościowym, które mają na celu weryfikację zgodności z normami dla suchej zabudowy.

Nawet najbardziej powszechnie stosowane produkty jak płyta gipsowo-kartonowa NIDA typu A wg. normy PN EN-520+A1 brana jest pod uwagę przy kształtowaniu rozwiązań systemowych pod kątem bezpiecznego ich stosowania. Dlatego właśnie produkt ten po spełnieniu najwyższych wymagań otrzymał nową nazwę NIDA Expert.

Systemy NIDA oparte na płycie NIDA Expert:

Efektem szerokiego zakresu badawczego, któremu poddawane są systemy NIDA są opinie techniczne (statyczne) wydane przez Instytut Techniki Budowlanej (Tablica 1) dzięki którym projektowanie systemów suchej zabudowy jest proste, a co najważniejsze, bezpieczne.

Tablica 1: Wykaz opinii technicznych dla systemów NIDA
Rodzaj rozwiązania systemowego Typ systemu NIDA  Numer opinii technicznej 
 Przedścianki  NIDA Tynk  ITB 1060/12/R33NK
 Okładziny ścienne  NIDA Tynk  ITB 1060/12/R33NK
 Ściany działowe  NIDA Ściana  ITB 1060/11/R12NK
 Ściany działowe na konstrukcji dwurzędowej  NIDA Ściana
 ITB 1060/12/R48NK
 Ściany międzylokalowe  NIDA Ściana
 ITB 1060/10/R01NK
 Ściany antywłamaniowe  NIDA Ściana
 ITB 1060/10/R01NK
 Ściany NIDA LS  NIDA Ściana
 ITB 1060/12/R42NK
 Ściany NIDA PWA  NIDA Ściana
 ITB 1060/12/R48NK
 Mocowanie obciążeń na przegrodach lekkich  NIDA Ściana
 ITB NL-3879/A/06
 Sufity podwieszane  NIDA Sufit  ITB 1060/12/R14NK
 Okładziny sufitowe  NIDA Sufit  ITB 1060/12/R14NK
 Sufity samonośne  NIDA Sufit  ITB 1060/12/R33NK
 Obudowy pionów instalacyjnych  NIDA Szacht  ITB 1060/12/R33NK
 Zabudowy poddaszy  NIDA Poddasze  ITB 1060/12/R14NK

Jakie parametry i normy określamy dla przegród w systemach suchej zabudowy w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa

Wszystkie produkty Siniat wchodzące w skład rozwiązań systemowych muszą pozytywnie przejść badania zgodności z normami krajowymi i europejskimi dla systemów suchej zabudowy. W celu stworzenia bezpiecznego systemu poddaje się je wspólnie w systemie testom mającym określić ich bezpieczne parametry stosowania. I tak dla ścian działowych czy okładzin ściennych najważniejszym jest określenie maksymalnej bezpiecznej wysokości zabudowy Hmax. pod katem obciążenia liniowego, które definiuje nam stosowanie w zakresach 1 i 2 (Tablica 5) i lub równomiernie rozłożonego wyrażanego w Pa (Tablica 6).

Dzięki tym skomplikowanym badaniom możemy w bezpieczny sposób przyporządkować rozwiązania systemów ściennych do kategorii pomieszczeń i użytkowania (Tablice 2, 3 i 4).

Systemy przegród NIDA oparte na płycie NIDA Expert:

Dla zobrazowania tego długotrwałego i skomplikowanego procesu badawczego przedstawiamy schemat opomiarowania jednego elementu próbnego użytego do badań statycznych ścian działowych NIDA (Rysunek 1) jak również kilka zdjęć z badań (Zdjęcie 1 i 2).

Tablica 2: Definicje kategorii pomieszczeń.
  Przeznaczenie   Przykłady
 A  Pomieszczenia mieszkalne Pomieszczenia w budynkach i domach mieszkalnych oraz na oddziałach szpitalnych
 B  Pomieszczenia biurowe  
 C  Pomieszczenia do zebrań, zgromadzeń (z wyjątkiem pomieszczeń zdefiniowanych w kategoriach A, B, D I E) C1: pomieszczenia ze stałymi tablicami itp., np. sale lekcyjne, kawiarnie, restauracje, stołówki, czytelnie, recepcje itd.
C2: pomieszczenia z zamocowanymi na stałe siedzeniami, np. kościoły, teatry lub kina, sale konferencyjne, sale wykładowe, sale zgromadzeń, poczekalnie, itd.
C3: pomieszczenia bez przeszkód w poruszaniu się ludzi, np. sale muzealne, sale wystawowe itd., korytarze w budynkach publicznych i administracyjnych, hotelach, itd.
C4: pomieszczenia przeznaczone do aktywności ruchowej, np. sale tańca, sale gimnastyczne, sceny, itd.
C5: pomieszczenia narażone na przepełnienie np. budynki do imprez publicznych jak sale koncertowe, sale sportowe w tym trybuny, tarasy i dojścia.
 D  Pomieszczenia handlowe D1: pomieszczenia w ogólnych sklepach detalicznych, np. pomieszczenia w domach towarowych, sklepach z materiałami piśmienniczymi itd.
 E  Pomieszczenia do przechowywania towarów, włączając w to dojście  Pomieszczenia magazynowe, w tym biblioteki
Tablica 3: Definicje kategorii użytkowania
 Kategoria  Opis
 I  Strefy dostępne głównie dla osób wykazujących dużą dbałość o mienie. Małe ryzyko niewłaściwego użytkowania
 II  Strefy dostępne głównie dla osób wykazujących umiarkowaną dbałość o mienie. Średnie ryzyko wypadków i niewłaściwego użytkowania
 III  Strefy dostępne dla ogółu wykazującego niewielką dbałość o mienie. Ryzyko wypadków i niewłaściwego użytkowania
 IV  Strefy i ryzyko jak dla kat. II i III. W przypadku uszkodzenia istnieje ryzyko upadku na podłogę z wyższego piętra
Tablica 4 Związek pomiędzy kategoriami użytkowania i kategoriami pomieszczeń
 Kategorie użytkowania Kategorie pomieszczeń 
 I  A,B
 II
 III  C1, C2, C3, C4, D, E
 IV  A, B, C1, C2, C3, C4, C5, E
Tablica 5: Obciążenia liniowe odwzorowujące napór ludzi na przegrodę.
 Obciążenie liniowe
 500N/m
Zakres 1
100N/m
Zakres 2 
 Obejmuje ściany pomieszczeń, w których prze- bywa niewiele osób, jak np. pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach, oraz inne wykorzystywane w podobny sposób.  Obejmuje ściany pomieszczeń, w których prze- bywa wiele osób, jak np. duże sale konferencyjne, klasy szkolne, aule wykładowe, oraz inne wykorzystywane w podobny sposób.
Tablica 6 : Obciążenie powierzchniowe odwzorowujące różnicę ciśnień po obu stronach przegrody.
Obciążenie równomiernie rozłożone 
 Do 150 Pa  150-200Pa  200-250Pa

Normy dla sufitów podwieszanych w systemach suchej zabudowy w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa

W przypadku sufitów podwieszanych czy zabudów poddaszy parametrem kluczową normą jest jego nośność w zależności od ciężaru własnego i ewentualnego obciążenia dodatkowego (materiał izolacyjny lub dodatkowy element dekoracyjny). Na bazie skomplikowanych testów poszczególnych newralgicznych punktów dla sufitu zostało wyznaczone dopuszczalne obciążenie, jako minimum trzech warunków:

  • Ugięcie dopuszczalne rusztu sufitowego
  • Nośność zawiesi systemowych
  • Nośność elementów rusztu

Efektem tego złożonego procesu badawczego jest stworzenie jedynych na rynku norm i opinii statycznych dla systemów suchej zabudowy: sufitów podwieszanych i samonośnych na bazie, których mamy możliwość w prosty sposób projektować nietypowe układy konstrukcyjne. Jest to niezwykle przydatne narzędzie do bezpiecznego doboru rozwiązania, na jakim nam zależy jednocześnie dostosowując się do wymagań danego obiektu budowlanego.

Systemy sufitowe NIDA oparte na płycie NIDA Expert:

  • NIDA Sufit (okładziny sufitowe, sufity podwieszane, sufity samonośne)
  • NIDA Poddasze (obudowy dachów skośnych).

Dla zobrazowania tego długotrwałego i skomplikowanego procesu badawczego przedstawiamy schemat opomiarowania jednego elementu próbnego użytego do badań statycznych sufitów podwieszanych NIDA (Rysunek 2) jak również kilka zdjęć z badań (Zdjęcie 3 i 4).

Element próbny do badań wytrzymałościowych w ITB ściany działowej NIDA

Rysunek 2. Schemat połączenia sufitu podwieszonego ze ścianą nośną (Opis: 1 Płyta gipsowo-kartonowa NIDA, 2 - Profil dolny nośny NIDA CD60, 3 Blachowkręty NIDA, 4 Kołek rozporowy, 5 - Profil przyścienny NIDA UD27).
Rysunek 2. Schemat połączenia sufitu podwieszonego ze ścianą nośną (Opis: 1 Płyta gipsowo-kartonowa NIDA, 2 - Profil dolny nośny NIDA CD60, 3 Blachowkręty NIDA, 4 Kołek rozporowy, 5 - Profil przyścienny NIDA UD27).

Rysunek 1: Schemat elementu próbnego (sposób obciążenia i rozmieszczenia czujników pomiarowych).

BEZPIECZEŃSTWO W SYSTEMACH SUCHEJ ZABUDOWY NIDA
BEZPIECZEŃSTWO W SYSTEMACH SUCHEJ ZABUDOWY NIDA

Zdjęcie 1

BEZPIECZEŃSTWO W SYSTEMACH SUCHEJ ZABUDOWY NIDA
BEZPIECZEŃSTWO W SYSTEMACH SUCHEJ ZABUDOWY NIDA

Zdjęcie 2

Element próbny do badań wytrzymałościowych w ITB sufitu podwieszanego NIDA

BEZPIECZEŃSTWO W SYSTEMACH SUCHEJ ZABUDOWY NIDA
BEZPIECZEŃSTWO W SYSTEMACH SUCHEJ ZABUDOWY NIDA

Rysunek 2: Schemat elementu próbnego (sposób obciążenia i rozmieszczenia czujników pomiarowych).

BEZPIECZEŃSTWO W SYSTEMACH SUCHEJ ZABUDOWY NIDA
BEZPIECZEŃSTWO W SYSTEMACH SUCHEJ ZABUDOWY NIDA

Zdjęcie 3

BEZPIECZEŃSTWO W SYSTEMACH SUCHEJ ZABUDOWY NIDA
BEZPIECZEŃSTWO W SYSTEMACH SUCHEJ ZABUDOWY NIDA

Zdjęcie 4

Newsletter Siniat

Nie przegap unikalnych porad oraz wyjątkowych inspiracji. Zapisz się do newslettera Siniat, aby regularnie otrzymywać sprawdzoną wiedzę i wsparcie techniczne pomagające w realizacji inwestycji
na każdym etapie. Materiały ściśle dostosowane
do Twoich preferencji prześlemy Ci prosto na skrzynkę mailową.

Ponadto dla nowych subskrybentów przygotowaliśmy e-booka: „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy.

Zapisz się >
Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy