Systemy Siniat w konstrukcji ścian pokoi hotelowych

Systemy

Zapewnienie komfortowego i bezpiecznego pobytu jest priorytetem każdego hotelu. W ofercie Siniat posiadamy rozwiązania, które sprostają oczekiwaniom inwestorów, architektów oraz gości, a także nawet najbardziej restrykcyjnym wymogom technicznym stawianym pomieszczeniom w budynkach hotelowych, ze szczególnym uwzględnieniem ścian.

Obiekt referencyjny Siniat: Hotel Bristol, Rzeszów

Systemy suchej zabudowy ścian hotelowych

Szeroka gama systemów suchej zabudowy Siniat oraz dostępnych płyt gipsowo-kartonowych pozwala na optymalny dobór rozwiązań suchej zabudowy w zależności od wymagań izolacyjności akustycznej przegrody, odporności ogniowej ścian, czy warunków panujących w pomieszczeniu. Bardzo duża łatwość w wykonywaniu systemów suchej zabudowy pozwala na wykonanie nawet najtrudniejszych aranżacji oraz dopasowanie rozwiązań do danego rodzaju pomieszczeń i ścian hotelowych. Poniższy schemat przedstawia rzut typowego pokoju hotelowego, gdzie zaznaczone zostały najczęściej stosowane standardowe rozwiązania systemów suchej zabudowy Siniat.

Rys. 1 Schematyczny rzut typowego pokoju hotelowego.

Standardowym rozwiązaniem w przypadku aranżacji pomieszczeń w hotelach jest zaprojektowanie powtarzalnego układu pokoi hotelowych, których rzut zazwyczaj jest lustrzanym odbiciem. Taki układ pozwalana na optymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej pomieszczenia, a także zastosowanie standardowych systemów suchej zabudowy, które idealnie sprawdzą się w przypadku ścian pokoi hotelowych.

Obiekt referencyjny Siniat: Hotel Bristol, Rzeszów

Izolacyjność akustyczna ścian hotelowych

Bardzo często decydującym parametrem w przypadku hoteli są wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynku, które w Polsce są obligatoryjne i zawarte w obowiązującej od 2001 roku Polskiej Normie PN-B-02151-3:2015-10 „Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna przegród budowlanych – Wymagania”. Norma ta podaje dopuszczalne wartości wskaźników izolacyjności akustycznej dla ścian i stropów w zależności od rodzaju i przeznaczenia budynku oraz od funkcji sąsiadujących ze sobą pomieszczeń. W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe wymagania dotyczące wartości dopuszczalnej wskaźników izolacyjności akustycznej w przypadku ścian w pokojach hotelowych:

Rodzaj przegrody Rodzaj wskaźnika Wartość wskaźnika [dB]
Hotele
Hotele Ściana między pokojami hotelowymi oraz pomiędzy pokojem hotelowym a pomieszczeniem administracyjnym R‘A1 ≥50
Ściana i drzwi miedzy pokojem hotelowym a obszarem komunikacji ogólnej (korytarze, hole, klatki schodowe)
- ściana hotelowa bez drzwi oraz część pełna ściany z drzwiami R‘ A1 ≥45
- ściana hotelowa z drzwiami R‘ A1 ≥45
Ściana między pokojem hotelowym a pomieszczeniem ze źródłami zakłóceń akustycznych
- pomieszczeniem technicznym z urządzeniami instalacyjnymi wyposażenia budynku R‘ A1 Określić indywidualniea, przy zachowaniu warunku ≥58b
- salą klubową, kawiarnianą, restauracyjną, w których nie prowadzi się działalności z udziałem muzyki i/lub tańca
- pomieszczeniem handlowym, usługowym (z wyjątkiem wymienionych w poniższym punkcie)
R‘ A1 ≥58c
- salą klubową, kawiarnianą, restauracyjną, w których prowadzi się działalności z udziałem muzyki i/lub tańcad
- pomieszczeniem usługowym, w którym zainstalowane urządzenia lub rodzaj wykonywanej pracy czy rodzaj prowadzonych zajęć ruchowyche powodują powstawanie zakłóceń akustycznych w postaci dźwięków powietrznych i materiałowychd
R‘ A1 Określić indywidualnief, przy zachowaniu warunku ≥65b
Przypisy:
a Przy indywidualnym określaniu wymagań należy uwzględnić przewidywane maksymalne poziomy hałasu w pomieszczeniu ze źródłami zakłóceń akustycznych.
b Równocześnie należy spełnić wymaganie w PN-B020151-02 dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do pomieszczenia chronionego z pomieszczeń ze źródłami hałasu.
c W przypadku małych punktów handlowych typu „kiosk” przyjmuje się wartości R‘A1 ≥ 53.
d Nie zaleca się lokalizacji tego rodzaju pomieszczeń przy pomieszczeniach chronionych.
e Na przykład: kluby fitness, siłownie, szkoły tańca, rozdzielnie paczek w urzędach pocztowych itp.
f Przy indywidualnym ustalaniu wymagań należy uwzględnić rodzaj występujących zakłóceń (np. uderzenia o podłogę, skoki, przesuwanie przedmiotów lub częste przemieszczanie się ludzi.
Tab. 1
Dopuszczalne wartości wskaźników izolacyjności akustycznej przegród w przypadku pokoi hotelowych wg PN-B-02151-3:2015-10.
Ścina Nida Cicha

Systemy suchej zabudowy w hotelowych ścianach działowych.

Ścina Nida Cicha

Podczas planowania i aranżacji pomieszczeń w budynku hotelowym podstawową kwestią jest wybór odpowiedniego systemu tworzącego ściany hotelowe wydzielające pokoje oraz oddzielające je od ciągów komunikacyjnych.

Systemy suchej zabudowy Siniat oferują szereg rozwiązań tworzących ściany działowe, wśród których znajdą się również takie, które są dedykowane do zastosowania w pokojach hotelowych. Mowa tu o systemie akustycznych ścian działowych Nida typu B, które dzięki zastosowaniu dwurzędowej konstrukcji z profili Nida C oraz specjalistycznych płyt Nida Cicha zapewniają izolacyjność akustyczną na poziomie Rw=70dB a także odporność ogniową na poziomie REI120.

Ściana działowa Nida typu A do zastosowania w pokojach hotelowych

Kolejnym systemem, który również doskonale sprawdza się, jako przegroda oddzielająca pokoje hotelowe jest ściana działowa Nida typu A o hybrydowym układzie opłytowania. Pierwszą warstwę ściany hotelowej tworzą płyty g-k Nida Expert natomiast drugą zewnętrzną warstwę – płyty gipsowo-wiórowe z włóknami Nida Twarda. Dzięki temu standardowe ściany typu A osiągają odporność ogniową w klasie REI 60 oraz izolacyjność akustyczną na poziomie nawet Rw=63dB, przy pojedynczej konstrukcji. System ten może okazać się szczególnie atrakcyjny w przypadku, gdy istotne jest zredukowanie szerokości ściany hotelowej w celu uzyskania większej powierzchni użytkowej pokoju. Standardowe szerokości ścian hotelowych to 100 mm, 125 mm i 150 mm.

Ścina Nida Cicha

Ściany typu A oddzielające pokój hotelowy od łazienki

Ścina Nida Cicha

Ściany działowe typu A doskonale sprawdzą się również, jako ścianki oddzielające pokój hotelowy od łazienki. System ten umożliwia dostosowanie opłytowania do warunków panujących w obu pomieszczeniach. Od strony łazienki stosuje się płyty g-k Nida Woda typu H2 o zmniejszonym stopniu wchłaniania wody, dzięki czemu może być stosowana w warunkach o podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85% (do 10 godzin). Od strony pokoju hotelowego może być zastosowana standardowa płyta g-k Nida Expert. W przypadku występowania podwyższonych wymagań izolacyjności akustycznej czy odporności na uderzenia idealnym produktem do stosowania w przypadku ścian hotelowych jest płyta Nida Cicha, która posiada podwyższone właściwości mechaniczne, izolacyjności akustycznej oraz odporności na działanie ognia i wilgoci.

Nida Tynk C50
Nida Tynk C50

W pomieszczeniach takich jak łazienki bardzo często pojawia się konieczność instalacji urządzeń sanitarnych, które mogą być wbudowane i zamocowane w ścianach działowych. W takich sytuacjach konstrukcje ścian hotelowych wzmacnia się za pomocą płyt Duripanel A2 lub B1 oraz profili ościeżnicowych.

W przypadku, gdy w łazienkach montowane będą wiszące miski ustępowe, specjalny stelaż podtynkowy przeznaczony do tego typu zastosowań można zabudować za pomocą wolnostojącej okładziny ściennej Nida Tynk. Konstrukcja okładziny ściennej powinna być w tym miejscu wzmocniona za pomocą profili ościeżnicowych Nida UA , które zastępują profile słupkowe Nida C. W tym przypadku rekomenduje się wykonanie opłytowania z płyt Nida Woda, które świetnie sprawdzi się w przypadku ścian hotelowych.

Rozkład dwóch pokoi hotelowych, których rzuty są lustrzanym odbiciem powoduje, że łazienki sąsiadujących pokoi hotelowych lokalizowane są obok siebie, dzięki czemu możliwe jest stworzenie wspólnego pionu instalacyjnego, który również może być w pełni wykonany w systemie suchej zabudowy Siniat. Obudowę pionu instalacyjnego od strony łazienek można wykonać za pomocą ścian działowych typu A, które spełniają wymagania odporności ogniowej z obu stron do klasy REI120.

Nida Szacht

Zastosowanie systemu Nida Szacht na ścianach korytarzy hotelowych

Nida Szacht

Z kolei zabudowa ścian hotelowych od strony korytarza może być wykonana w systemie Nida Szacht, który również spełnia wymagania odporności ogniowej z obu stron. Piony instalacyjne wymagają wykonywania drzwi rewizyjnych, które zazwyczaj lokalizowane są od strony korytarzy. System Nida Szacht umożliwia wykonane systemowych drzwi rewizyjnych Siniat Fire-Tech przy zachowaniu parametrów odporności ogniowej.

Nida Sufit
Nida Sufit

W korytarzu pokoju hotelowego często lokalizowane są instalacje wentylacyjne podwieszone do stropu, które można zabudować za pomocą sufitów podwieszonych lub samonośnych. Gdy istnieje możliwość mocowania do stropu jako zabudowę sufitu wykorzystuje się system sufitów podwieszanych za pomocą zawiesi noniuszowych Nida WON . W przypadku gdy nie ma możliwości wykonania podwieszenia np. ze względu braku miejsca, stosuje się sufit samonośny zamocowany jedynie do przeciwległych ścian hotelowych.

Biała klapa rewizyjna Nida Siniat.
Biała klapa rewizyjna Nida Siniat.

Dostęp do urządzeń technicznych można zapewnić montując systemowe klapy rewizyjne Siniat, które są dostępne w wymiarach standardowych oraz na indywidualne zamówienie. System klap rewizyjnych Siniat® Fire-tech charakteryzuje się obustronną odpornością ogniową w klasie nawet EI120. Klapy po zamontowaniu licują się z powierzchnią zabudowy ściany hotelowej i nie wymagają dodatkowego szpachlowania w miejscu połączeń oraz wkrętów mocujących.

Newsletter Siniat

Nie przegap unikalnych porad oraz wyjątkowych inspiracji. Zapisz się do newslettera Siniat, aby regularnie otrzymywać sprawdzoną wiedzę i wsparcie techniczne pomagające w realizacji inwestycji
na każdym etapie. Materiały ściśle dostosowane
do Twoich preferencji prześlemy Ci prosto na skrzynkę mailową.

Ponadto dla nowych subskrybentów przygotowaliśmy e-booka: „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy.

Zapisz się >
Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy