Dworzec Nowa Łodź Fabryczna

Łódź, Polska
Idź do:

Kluczowe informacje:

Budowa dworca pozwoliła na rewitalizację centrum Łodzi. Spina on miasto różnorodną siatką komunikacyjną, a podziemne umiejscowienie peronów i przystanków daje możliwość dalszego rozwoju centrum Łodzi. Aby sprostać wymaganiom i odpowiednio zabezpieczyć przestrzeń pod ziemią, konieczne było zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń ogniochronnych i akustycznych. Niestandardowe rozwiązania sprawiły, że dworzec imponuje nie tylko swoją niebanalnością, ale przede wszystkim funkcjonalnością. 

Efekt prac

Lokalny wpływ

„Zleceniodawcy od początku zależało przede wszystkim na tym, aby nowy dworzec spełniał wymogi bezpieczeństwa. Udało się to zrealizować dzięki odpowiedniemu doborowi i zastosowaniu naszych produktów. Dworzec okazał się na tyle wielofunkcyjny, że idealnie wpisuje się w realizowany w Łodzi imponujący program inwestycyjny oraz stanowi podstawę do tworzenie nowego centrum miasta.”

Dariusz Kowalczyk, Doradca Techniczny
Siniat

Dystrybutorzy Siniat blisko Ciebie