Nida Szacht 55/Ogień+

Obudowy pionów instalacyjnych bez konstrukcji nośnej Nida Szacht 55/Ogień+ z wykorzystaniem płyt Nida Ogień+. System zapewnia klasę odporności ogniowej (R)EI 120.

Parametry techniczne systemu
Nazwa: Nida Szacht 55/Ogień+
Typ opłytowania: Nida Ogień+
Grubość zabudowy (mm): 55 mm
Masa zabudowy: 51 kg/m²
Typ materiału izolacyjnego pod względem akustycznym: wełna szklana , lub skalna
Klasyfikacja ogniowa: ITB 1060.2/18/R130NZP
Izolacyjność akustyczna Rw: 53 dB
Gęstość materiału izolacyjnego pod względem akustycznym: 14 kg/m³
Grubość materiału izolacyjnego pod względem akustycznym: 50 mm
Rodzaj systemu: Standardowy
Innowacyjne i efektywne rozwiązania
Certyfikowana i przetestowane rozwiązania
Zaangażowanie w zrównoważone budownictwo