Parametry techniczne systemu
Grubość zabudowy (mm): 175 mm
Typ konstrukcji nośnej: Nida C75 (z przewiązką Nida PWA)
Sposób montażu: Na konstrukcji
Typ materiału izolacyjnego pod względem akustycznym: wełna szklana
Gęstość materiału izolacyjnego pod względem akustycznym: 12 kg/m³
Grubość materiału izolacyjnego pod względem akustycznym: 50 mm
Masa zabudowy: 20 kg/m²
Wysokość zabudowy (mm): 4000 mm
Izolacyjność akustyczna Rw: 37 dB
Rodzaj systemu: Standardowy
Innowacyjne i efektywne rozwiązania
Certyfikowana i przetestowane rozwiązania
Zaangażowanie w zrównoważone budownictwo