Nida Ściana 150C50/Woda

System ściany działowej Siniat zbudowany z płyt Nida Ściana 150C50/Woda z wykorzystaniem profilu 2x Nida C50 i maksymalnej wysokości 4500 mm. System zapewnia klasę odporności ogniowej 60 min oraz izolację akustyczną 59 dB.

Parametry techniczne systemu
Grubość zabudowy (mm): 150 mm
Typ konstrukcji nośnej: 2x Nida C50
Typ materiału izolacyjnego pod względem akustycznym: wełna szklana , lub skalna
Grubość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym (mm): 50 mm
Gęstość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym (kg/m³): 10 kg/m³
Gęstość materiału izolacyjnego pod względem akustycznym: 12 kg/m³
Grubość materiału izolacyjnego pod względem akustycznym: 100 mm
Klasa wg ETAG 003: IV
Masa zabudowy: 37 kg/m²
Opinia techniczna: ITB 1060/12/R48NK
Klasyfikacja ogniowa: LBO-067-KZ/20
Klasa odporności ogniowej (R)EI (min): 60 min
Wysokość zabudowy (mm): 4500 mm
Izolacyjność akustyczna Rw: 59 dB
Innowacyjne i efektywne rozwiązania
Certyfikowana i przetestowane rozwiązania
Zaangażowanie w zrównoważone budownictwo