Parametry techniczne systemu
Grubość zabudowy (mm): 150 mm
Typ konstrukcji nośnej: Nida C100
Typ materiału izolacyjnego pod względem akustycznym: wełna szklana , lub skalna
Grubość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym (mm): 50 mm
Gęstość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym (kg/m³): 10 kg/m³
Gęstość materiału izolacyjnego pod względem akustycznym: 38 kg/m³
Grubość materiału izolacyjnego pod względem akustycznym: 100 mm
Klasa wg ETAG 003: IV
Masa zabudowy: 36 kg/m²
Opinia techniczna: ITB 1060/11/R12NK
Klasyfikacja ogniowa: LBO-067-KZ/20
Klasa odporności ogniowej (R)EI (min): 60 min
Wysokość zabudowy (mm): 6500 mm
Izolacyjność akustyczna Rw: 59 dB
Innowacyjne i efektywne rozwiązania
Certyfikowana i przetestowane rozwiązania
Zaangażowanie w zrównoważone budownictwo