Nida Ściana 150+15A100/Expert + Ogień+

Najbardziej popularnym zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych są systemy ścian działowych. W ich budowie wykorzystuje się wszystkie rodzaje płyt Nida. Ściany działowe mogą pełnić funkcję rozdzielenia pomieszczeń, stanowić barierę ogniochronną lub izolować akustycznie i termicznie. Systemy ścian działowych oferowane przez Siniat zostały przebadane w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie. Na podstawie tych badań można określić, że systemy ścian, w zależności od konstrukcji, mogą osiągnąć klasę odporności ogniowej aż 120 min ((R)EI120). W tej klasie odporności ogniowej można budować ścianki działowe do wysokości 11 m. W specjalnych systemach ścian kinowych można budować ściany do wysokości 26 m. Systemy ścian działowych oferowane przez Siniat mogą osiągać parametry izolacyjności akustycznej od 42 dB (ścianki na pojedynczym profilu Nida C50

z opłytowaniem 1x12,5 mm Nida Expert bez materiału izolacyjnego), aż do wartości 80 dB dla specjalnych systemów ścian działowych.

Parametry techniczne systemu

Grubość zabudowy (mm): 165 mm
Opłytowanie: Hybryda Expert/ Ogień Plus
Typ konstrukcji nośnej: Nida C100/PK48
Klasa wg ETAG 003: IV
Masa zabudowy: 41 kg/m²
Opinia techniczna: ITB 1060/11/R12NK
Wysokość zabudowy (mm): 6500 mm
Izolacyjność akustyczna Rw: 51 dB

Powiązane dokumenty

Dokumenty systemu

Innowacyjne rozwiązania

Certyfikowane systemy

Zrównoważone budownictwo