Parametry techniczne systemu
Grubość zabudowy (mm): 100 mm
Typ konstrukcji nośnej: Zdwojony Nida C75
Typ materiału izolacyjnego pod względem akustycznym: wełna szklana , lub skalna
Grubość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym (mm): 50 mm
Gęstość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym (kg/m³): 10 kg/m³
Klasa wg ETAG 003: IV
Masa zabudowy: 20 kg/m²
Opinia techniczna: ITB 1060/11/R12NK
Klasyfikacja ogniowa: LBO-067-KZ/20
Klasa odporności ogniowej (R)EI (min): 20 min
Wysokość zabudowy (mm): 6500 mm
Powiązane dokumenty

Dokumenty systemu

Innowacyjne rozwiązania
Certyfikowane systemy
Zrównoważone budownictwo