Parametry techniczne systemu
Grubość zabudowy (mm): 125 mm
Typ konstrukcji nośnej: Zdwojony Nida C100
Typ materiału izolacyjnego pod względem akustycznym: wełna szklana , lub skalna
Grubość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym (mm): 50 mm
Gęstość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym (kg/m³): 50 kg/m³
Gęstość materiału izolacyjnego pod względem akustycznym: 12 kg/m³
Grubość materiału izolacyjnego pod względem akustycznym: 50 mm
Klasa wg ETAG 003: IV
Masa zabudowy: 26 kg/m²
Opinia techniczna: ITB 1060/11/R12NK
Klasyfikacja ogniowa: LBO-067-KZ/20
Klasa odporności ogniowej (R)EI (min): 60 min
Wysokość zabudowy (mm): 6500 mm
Izolacyjność akustyczna Rw: 46 dB
Powiązane dokumenty

Dokumenty systemu

Innowacyjne rozwiązania
Certyfikowane systemy
Zrównoważone budownictwo