Parametry techniczne systemu
Grubość zabudowy (mm): 200 mm
Typ konstrukcji nośnej: 2x zdwojony Nida C75
Typ materiału izolacyjnego pod względem akustycznym: wełna szklana , lub skalna
Grubość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym (mm): 50 mm
Gęstość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym (kg/m³): 30 kg/m³
Klasa wg ETAG 003: IV
Masa zabudowy: 49 kg/m²
Opinia techniczna: ITB 1060/12/R48NK
Klasyfikacja ogniowa: LBO-067-KZ/20
Klasa odporności ogniowej (R)EI (min): 120 min
Wysokość zabudowy (mm): 6500 mm
Powiązane dokumenty

Dokumenty systemu

Innowacyjne rozwiązania
Certyfikowane systemy
Zrównoważone budownictwo