Nida Ściana 280BB100-PWA/OgieńTypF

System ściany działowej Siniat zbudowany z płyt Nida Ściana 280BB100-PWA/OgieńTypF z wykorzystaniem profilu 2x zdwojony Nida C100 (z przewiązką Nida PWA).

Parametry techniczne systemu
Grubość zabudowy (mm): 280 mm
Typ konstrukcji nośnej: 2x zdwojony Nida C100 (z przewiązką Nida PWA)
Typ materiału izolacyjnego pod względem akustycznym: wełna szklana , lub skalna
Grubość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym (mm): 50 mm
Gęstość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym (kg/m³): 10 kg/m³
Klasa wg ETAG 003: IV
Masa zabudowy: 65 kg/m²
Opinia techniczna: ITB 1060/12/R48NK
Klasyfikacja ogniowa: LBO-067-KZ/20
Klasa odporności ogniowej (R)EI (min): 120 min
Wysokość zabudowy (mm): 6500 mm
Powiązane dokumenty

Dokumenty systemu

Innowacyjne rozwiązania
Certyfikowane systemy
Zrównoważone budownictwo