Parametry techniczne systemu
Grubość zabudowy (mm): 150 mm
Typ konstrukcji nośnej: Zdwojony Nida C75 (z przesunięciem 25 mm)
Typ materiału izolacyjnego pod względem akustycznym: wełna szklana , lub skalna
Grubość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym (mm): 50 mm
Gęstość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym (kg/m³): 30 kg/m³
Klasa wg ETAG 003: III
Masa zabudowy: 48 kg/m²
Opinia techniczna: ITB 1060/11/R12NK
Klasyfikacja ogniowa: LBO-067-KZ/20
Klasa odporności ogniowej (R)EI (min): 120 min
Wysokość zabudowy (mm): 5500 mm
Powiązane dokumenty

Dokumenty systemu

Innowacyjne rozwiązania
Certyfikowane systemy
Zrównoważone budownictwo