Nida Ściana 155B50-PWA/Ogień+

Najbardziej popularnym zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych są systemy ścian działowych. W ich budowie wykorzystuje się wszystkie rodzaje płyt Nida. Ściany działowe mogą pełnić funkcję rozdzielenia pomieszczeń, stanowić barierę ogniochronną lub izolować akustycznie i termicznie. Systemy ścian działowych oferowane przez Siniat zostały przebadane w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie. Na podstawie tych badań można określić, że systemy ścian, w zależności od konstrukcji, mogą osiągnąć klasę odporności ogniowej aż 120 min ((R)EI120). W tej klasie odporności ogniowej można budować ścianki działowe do wysokości 11 m. W specjalnych systemach ścian kinowych można budować ściany do wysokości 26 m. Systemy ścian działowych oferowane przez Siniat mogą osiągać parametry izolacyjności akustycznej od 42 dB (ścianki na pojedynczym profilu Nida C50

z opłytowaniem 1x12,5 mm Nida Expert bez materiału izolacyjnego), aż do wartości 80 dB dla specjalnych systemów ścian działowych.

Parametry techniczne systemu

Grubość zabudowy (mm): 155 mm
Opłytowanie: Nida Ogień Plus
Typ konstrukcji nośnej: 2x Nida C50 (z przewiązką Nida PWA)
Typ materiału izolacyjnego pod względem akustycznym: wełna szklana , lub skalna
Grubość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym (mm): 50 mm
Gęstość materiału izolacyjnego pod względem ogniowym (kg/m³): 30 kg/m³
Gęstość materiału izolacyjnego pod względem akustycznym: 14,5 kg/m³
Klasa wg ETAG 003: IV
Masa zabudowy: 45 kg/m²
Opinia techniczna: ITB 1060/12/R48NK
Klasyfikacja ogniowa: LBO-067-KZ/20
Klasa odporności ogniowej (R)EI (min): 120 min
Wysokość zabudowy (mm): 5500 mm
Izolacyjność akustyczna Rw: 63 dB

Powiązane dokumenty

Dokumenty systemu

Innowacyjne rozwiązania
Certyfikowane systemy
Zrównoważone budownictwo