Strategia podatkowa

Spełniając wymogi art. 27c par. 1 -11 ustawy o CIT, Siniat Sp. z o.o. sporządza podsumowanie realizowanej przez Spółkę strategii w zakresie podatków i publikuje informacje na swojej stronie internetowej.

2021
Pobierz PDF
2022
Pobierz PDF

 

Innowacyjne rozwiązania

Certyfikowane systemy

Zrównoważone budownictwo