ZAPOZNAJ SIĘ Z PRAWAMI AUTORSKIMI

Etex Poland sp. z o.o. lub jej spółki stowarzyszone są właścicielami wszelkich praw i tytułu do nazwy Siniat oraz aktywności i działania pod nazwą Siniat. Zabrania się używania nazwy Siniat bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ze strony Etex Poland sp. z o.o.

Zgodnie z polskim prawem autorskim, zawierającym przepisy o ochronie praw autorskich, zabrania się odtwarzania (chyba że w zakresie własnego użytku osobistego), sprzedaży, rozpowszechniania, wydawania, nadawania, adaptacji, modyfikowania, publikowania, przekazywania w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie, jakichkolwiek danych, prezentacji lub struktury strony albo dzieł chronionych przez prawo autorskie, przedstawionych na stronie Etex Poland sp. z o.o. www.siniat.pl, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Etex Poland sp. z o.o.

Zabrania się również wprowadzania danych w jakikolwiek sposób na stronę Etex Poland sp. z o.o. www.siniat.pl oraz prezentowania ich w taki sposób, w wyniku którego zmianie uległyby treść lub wygląd danych, prezentacji lub struktury strony, albo dzieł zamieszczonych na stronie www.siniat.pl, albo wystąpiłoby prawdopodobieństwo takiej zmiany. 

Więcej informacji można otrzymać od administratora serwera pod adresem:
julita.lewandowska-tomasiuk@etexgroup.com

 

Innowacyjne rozwiązania

Certyfikowane systemy

Zrównoważone budownictwo