Droga do zrównoważonego rozwoju 2030

Reference image

Droga do zrównoważonego rozwoju 2030” to globalna strategia Etex, która stanowi wyraz naszego głębokiego zaangażowania w budowę przyszłości, nie tylko lepszej, ale także bardziej zrównoważonej.

Naszą wizję realizujemy poprzez przywiązywanie wagi do wpływu społecznego i środowiskowego oraz poprzez rozwój innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań kluczowych dla branży budowlanej.

Grupa Etex aktywnie przyczynia się do realizacji idei zrównoważonego rozwoju, ograniczenia odpadów i zmniejszenia śladu węglowego. Jesteśmy głęboko zaangażowani w inicjatywę ONZ United Nations Global Compact oraz realizację 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG). W naszej wspólnej podróży do lepszej i zrównoważonej przyszłości prowadzi nas 5 priorytetów, które są zakorzenione w idei zrównoważonego rozwoju.

5 obszarów priorytetowych

 • ikona hełm

  Zdrowie i dobre samopoczucie

  Zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom jest naszym nadrzędnym celem.

  Dowiedz się więcej

 • Ikona różnorodność

  Różnorodność
  i integracja

  Nasza kultura opiera się na współpracy, wzajemnej motywacji, inspiracji oraz trosce o innych.

  Dowiedz się więcej

 • Ikona zaanagażowanie klientów

  Zaangażowanie
  klientów

  Nasza strategia „Droga do zrównoważonego rozwoju 2030” zwiększy zaangażowanie klientów.

  Dowiedz się więcej

 • Ikona obieg zamknięty

  Obieg
  zamknięty

  Troska o ochronę środowiska, w tym zasobów naturalnych, leży u podstaw etyki biznesowej Etex.

  Dowiedz się więcej

  Obieg zamknięty
 • Ikona redukcja CO2

  Dekarbonizacja - 
  redukcja CO2

  Redukcja emisji CO2 jest kluczowym etapem ochrony środowiska dla Grupy Etex.

  Dowiedz się więcej

  Dekarbonizacja

Wstęp do raportu

Rok 2022 był bez wątpienia wyjątkowy pod wieloma względami. Inwazja Rosji na Ukrainę, kryzys energetyczny, bezprecedensowa globalna inflacja, wprowadzenie podwyższonych stóp procentowych oraz spowolnienie światowego wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w Europie, sprawiły, że konieczne było opracowanie konkretnych rozwiązań odpowiadających na wyzwania ubiegłego roku. Pomimo niekorzystnego środowiska biznesowego, w Etex udało nam się osiągnąć rekordowe wyniki finansowe i odnieść znaczące sukcesy w realizacji czterech kluczowych dla nas filarów:

Zaangażowani ludzie, Doskonałość operacyjna, Doświadczenie klienta oraz Doskonałość handlowa, Zrównoważony rozwój i innowacyjność.

Pełny Raport Roczny z 2022 roku

ar2022_cover.png

Srebny medal EcoVadis w 2023 r.

Srebny medal EcoVadis w 2023 r.

Srebny medal EcoVadis w 2023 r.

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój zostało docenione i akredytowane przez EcoVadis – wiodącą agencję raitingową, która ma na swoim koncie audyt ponad 100 000 firm. Ocena naszej firmy znajduje się w top 9% firm działających w branży betonu, cementu i suchej zabudowy. Dodatkowo, jeżeli chodzi o nasze osiągnięcia w zakresie Środowiska, udało nam się znaleźć w grupie 6% firm z najwyższym wynikiem.

Razem z naszymi pracownikami i partnerami kontynuujemy działania zmierzające w kierunku budowy bardziej zrównoważonej przyszłości.

Reference image

Płyty gipsowo-kartonowe to ekologiczny materiał budowlany

Gips naturalny

Płyty gipsowo-kartonowe to ekologiczny materiał budowlany

Gips to lider wśród produktów czystych ekologicznie. Nasze płyty gipsowo-kartonowe produkowane są z gipsu oraz celulozy. Ta pozyskiwana jest między innymi z makulatury. Są więc w pełni naturalnym produktem! Ściany i sufity z płyt g-k gwarantują zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach. Są naturalnym regulatorem wilgotności, są bezzapachowe i redukują hałas w budynkach.

Dodatkowo płyty g-k mają wyjątkową zdolność wchłaniania nadmiaru wilgoci z powietrza i oddawania jej, gdy we wnętrzach zaczyna robić się sucho. Gips nie wydziela żadnych zapachów, ani substancji uznawanych za toksyczne.

Nasza polityka

Polityka środowiskowa
Etex

Jako producent materiałów budowlanych i pionier lekkich konstrukcji, dążymy do inspirowania innych w tworzeniu bezpiecznych, zrównoważonych i innowacyjnych przestrzeni. Przywiązujemy dużą wagę do osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz kierujemy się kluczowymi wartościami: Pasja do Doskonałości, Pionierstwo i Troska o Środowisko.

Dowiedz się więcej

Polityka różnorodności
biologicznej Etex

W pełni zdajemy sobie sprawę z pozytywnej roli jaką różnorodność biologiczna odgrywa w pochłanianiu dwutlenku węgla i łagodzeniu skutków zmiany klimatycznej. W 2022 roku opublikowaliśmy naszą pierwszą politykę różnorodności biologicznej, która przedstawia strategię łagodzenia naszego wpływu oraz zachowania i zwiększania różnorodności biologicznej.

Dowiedz się więcej

Polityka bezpieczeństwa
Etex

Naszym priorytetem jest zapewnienie czystego, zdrowego i bezpiecznego środowisko pracy dla każdej osoby pracującej w Etex i dla Etex. Zdrowie psychiczne i fizyczne naszych pracowników ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i komfortu w miejscu pracy. Nasze ambicje w tym zakresie są jedynymi możliwymi do zaakceptowania: zero wypadków i chorób.

Dowiedz się więcej

Krzemionka krystaliczna w polityce bezpieczeństwa Siniat

Etex w Argentynie

Krzemionka krystaliczna w polityce bezpieczeństwa Siniat

Etex, w ramach prowadzonej polityki bezpieczeństwa, postanowił umieścić na swoich produktach oznakowanie dotyczące zawartości krzemionki krystalicznej nawet wówczas, gdy nie jest to wymagane przez przepisy. Krzemionka krystaliczna występuje w dużych ilościach we wszystkich typach skał. Przykładowo piasek i żwir składają się głównie z krzemionki krystalicznej. W związku z powyższym większość mineralnych materiałów budowlanych zawiera krzemionkę. Polityka koncernu Etex Group określa, że produkty wprowadzane na rynek i zawierające więcej niż 0,1% krzemionki krystalicznej muszą być oznakowane.

Reference image

Certyfikat „zielonej energii”

RGP Logo

Certyfikat „zielonej energii”

Gwarancja pochodzenia energii to poświadczenie tego, że określona ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przesyłowej, została wytworzona z odnawialnych źródeł.

Są dowodem na to, że dbałość o środowisko naturalne oraz ograniczenie śladu węglowego produktów i usług jest ważna dla przedsiębiorstwa.

W Polsce wytwórcy mają możliwość składania wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia za poszczególne miesiące, okresy kilkumiesięczne lub sumarycznie za cały rok kalendarzowy. Każda gwarancja posiada indywidualny numer oraz datę ważności. Gwarancje są ważne przez okres 12 miesięcy.

Przedsiębiorca uzyskał Pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”.

Odwiedź fabrykę płyt g-k w Leszczach z Ekipą Remontową Siniat

Fabryka płyt g-k Leszcze

Innowacyjne rozwiązania

Certyfikowane systemy

Zrównoważone budownictwo