Konstrukcja sufitu podwieszanego krzyżowego dwupoziomowego

Systemy

Sufit podwieszany krzyżowy z płyt gipsowo-kartonowych to rozwiązanie umożliwiające efektowne wykończenie stropu w każdym wnętrzu. Obecnie bardzo popularny jest montaż sufitu na konstrukcji jednopoziomowej. Jednak dla inwestorów poszukujących ciekawszego efektu wizualnego polecamy rozwiązanie oparte na konstrukcji dwupoziomowej. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat montażu podwieszanego sufitu dwupoziomowego opartego na konstrukcji krzyżowej.

System sufitu podwieszanego na konstrukcji dwupoziomowej krzyżowej, tworzą:

 • poszycie z płyt g-k
 • ruszt
 • elementy podwieszające

Poszycie z płyt g-k w suficie podwieszanym dwupoziomowym

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przy montażu sufitu podwieszanego jest źle dobrany rodzaj opłytowania. Poszycie z płyt g-k powinno być dobierane w zależności od wymagań stawianych sufitowi. Mogą to być wymagania w zakresie: odporności ogniowej, izolacyjności akustycznej, odporności na działanie wody i pleśni oraz odporności na uderzenia.

Podpowiadamy!

Jeśli montaż sufitu podwieszanego dwupoziomowego odbywa się:

 • w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza nie przekracza 70%, to wystarczy zastosować płyty g-k NIDA Expert
 • w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza nie przekracza 85% (okresowo do 10h), to wystarczy zastosować płyty g-k NIDA Woda
 • w pomieszczeniach, którym stawiane są wymagania w zakresie odporności na działanie wody i pleśni to należy użyć płyt g-k NIDA Hydro
 • we wnętrzach, którym stawiane są wymagania p. poż. zalecane jest użycie płyt NIDA Ogień Plus
 • w obiektach, gdzie wymagana jest podwyższona odporność na uderzenia, płyty NIDA Twarda

Więcej informacji na temat płyt oferowanych przez Siniat i ich zastosowaniu w konstrukcji sufitu podwieszanego krzyżowego i nie tylko znajdziesz tutaj.

Ruszt w podwieszanym suficie krzyżowym dwupoziomowym

Rysunek 1. Połączenie sufitu podwieszonego ze ścianą działową (Opis: 1 Płyta gipsowo-kartonowa NIDA, 2 - Profil dolny nośny NIDA CD60, 3 Blachowkręty NIDA, 4 - Profil przyścienny NIDA UD27, 5 - Strop żelbetowy).
Rysunek 1. Połączenie sufitu podwieszonego ze ścianą działową (Opis: 1 Płyta gipsowo-kartonowa NIDA, 2 - Profil dolny nośny NIDA CD60, 3 Blachowkręty NIDA, 4 - Profil przyścienny NIDA UD27, 5 - Strop żelbetowy).

Rysunek 1. Sufit podwieszony na dwupoziomowej krzyżowej konstrukcji nośnej - aksonometria (Opis: 1- Płyta gipsowo-kartonowa NIDA 12,5mm, 2- Profil dolny nośny NIDA CD60, 3- Profil górny główny NIDA CD60, 4- Element podwieszający, 5- Łącznik krzyżowy NIDA LK60)

Ruszt sufitów dwupoziomowych składa się z poziomu dolnego oraz górnego. Dolny poziom tworzy profil dolny nośny NIDA CD 60, do którego montowane są bezpośrednio płyty g-k poszycia zabudowy. Maksymalny rozstaw profili nośnych wynosi 400mm.

Górny poziom to profile górne główne NIDA CD 60. Rozstaw ich zależny jest od ilości płyt poszycia suchej zabudowy oraz ewentualnego dodatkowego obciążenia np. wełny mineralnej.

Tabela 1. Zestawienie parametrów technicznych najczęściej stosowanych typów sufitów podwieszonych na dwupoziomowej krzyżowej konstrukcji podwieszonej za pomocą wieszaków mocowanych obrotowo z noniuszem NIDA WON60.
1) Dopuszczalne obciążenie uwzględniające: ciężar własny, materiał izolujący i dodatkowe obciążenie technologiczne. Opinia techniczna 1060/12/R14NK.
2) Obciążenie dodatkowe na podstawie klasyfikacji ogniowej ITB 1060/13/R54NP, LBO-302-K/12.
3) Wg ETAG 003.
 Nazwa systemu:
NIDA Sufit
Konstr.
nośna z
profili
NIDA 
Opłytowanie
NIDA 
 Max.
rozstaw
profili
głównych
MFCC50
Max.
rozstaw
profili
nośnych
MFCP44
 
Max.
rozstaw
zawiesi
NIDA
WON60
 
 Maksymalne
obciążenie
sufitu
 Klasa
odporności
ogniowej3)
 bez
odporności
ogniowej1)
z
odpornością
ogniową2)
 
 [mm]  [mm]  [mm]  [kg/m2]  [kg/m2]
 DK/WON/CD60/12,5  CD60/
CD60
 Expert
1x12,5mm
 1200  400/500  1000
 20/18  -  -
 DK/WON/CD60/12,5  CD60/
CD60
 Ogień Plus
1x12,5mm
 1000  400  900
 31  7,5  (R)EI 15
 DK/WON/CD60/15  CD60/
CD60
 Ogień Plus
1x15mm
 1000  400
 850  36  7,5
 (R)EI 15
 DK/WON/CD60/18  CD60/
CD60
 Ogień Plus
1x18mm
 1000  400
 850
 36  7,5
 (R)EI 30
 DK/WON/CD60/25  CD60/
CD60
 Expert
2x12,5mm
 1000  400
 1000
 24  -  -
 DK/WON/CD60/25  CD60/
CD60
 Ogień Plus
2x12,5mm
 1000  400
 850
 36  7,5
 (R)EI 45
 DK/WON/CD60/30  CD60/
CD60
 Ogień Plus
2x15mm
 1000  400
 850
 36  7,5
 (R)EI 60
 DK/WON/CD60/37,5  CD60/
CD60
 Ogień Plus
3x12,5mm
 1000  400
 750
 49  7,5
 (R)EI 60
 DK/WON/CD60/40  CD60/
CD60
 Ogień Plus
2x12,5mm +
1x15mm
 850  400
 750
 58  7,5
 (R)EI 90
 DK/WON/CD60/60  CD60/
CD60
 Ogień Plus
4x15mm
 650  400
 650
 87  7,5
 (R)EI 120

Profili dolny nośny oraz górny główny NIDA CD 60 ułożone są prostopadle do siebie oraz połączone za pomocą specjalnych łączników krzyżowych NIDA LK 60.

Ważne! Wykonując konstrukcję rusztu sufitu podwieszonego dwupoziomowego należy również wziąć pod uwagę takie czynniki jak: rozmieszczenie dylatacji w poszyciu z płyt g-k i ewentualnych dylatacji w konstrukcji budynku, występowanie klap rewizyjnych, różnego rodzaju opraw oświetleniowych oraz instalacji wentylacyjnych lub elektrycznych.

Elementy podwieszające w suficie krzyżowym o konstrukcji dwupoziomowej

Sufity dwupoziomowe krzyżowe podwieszane są za pomocą akcesoriów NIDA, kompatybilnych z profilami NIDA CD 60. Dobór rodzaju podwieszenia zależny jest między innymi od odległości suchej zabudowy od elementu konstrukcyjnego czy od wymagań odporności ogniowej sufitu podwieszonego.

Ruszt z profili NIDA CD 60 standardowo podwieszany jest za pomocą:

 • wieszaków mocowanych obrotowo NIDA WO 60 oraz prętów mocujących NIDA. Standardowe zastosowanie w sufitach z pojedynczym opłytowaniem bez wymagań odporności ogniowej, zalecana maksymalna wysokość podwieszenia wynosi 1,50m.
 • wieszaków mocowanych obrotowo z noniuszem NIDA WON 60 wraz z górnymi wieszakami noniusza NIDA WGN oraz ewentualne z przedłużaczami do noniuszy NIDA PN. Standardowe zastosowanie w sufitach z wymaganiami odporności ogniowej przy wysokości podwieszenia powyżej 1,50m.
 • wieszaków dolnych noniuszowych wzmocnionych wraz z górnymi wieszakami noniusza NIDA WGN oraz ewentualne z przedłużaczami do noniuszy NIDA PN. Standardowe zastosowanie w pomieszczeniach narażonych na niewłaściwe użytkowanie lub przypadkowe uszkodzenia.

W przypadku, gdy wysokość podwieszenia sufitu nie przekracza 12 cm, stosuje się następujące akcesoria podwieszające:

Systemy sufitów podwieszanych dwupoziomowych oferowanych przez Siniat

Nazwy systemów sufitów podwieszonych na dwupoziomowej krzyżowej konstrukcji nośnej tworzone są w następujący sposób:

Tabela 2. Sposób powstawnia nazwy systemów sufitów podwieszonych na dwupoziomowej krzyżowej konstrukcji nośnej.
NIDA SUFIT  DK   ES/EL/WP/WO/WON  CD  25
 NAZWA SYSTEMU  KONSTRUKCJA
DWUPOZIOMOWA
KRZYŻOWA
 RODZAJ PODWIESZENIA  TYP
KONSTRUKCJI
 GRUBOŚĆ
KONSTRUKCJI
 NIDA SUFIT  DK  WO  CD60  12,5
 NIDA SUFIT  DK  WON  CD60  60

NIDA Sufit DK/WO/CD60-12,5 - oznacza sufit podwieszony za pomocą wieszaków obrotowych NIDA WO60 o konstrukcji dwupoziomowej krzyżowej na profilach NIDA CD60 z pojedynczym opłytowaniem z płyt gipsowo-kartonowych NIDA o grubości 12,5mm;

Rysunek 2. Schemat połączenia sufitu podwieszonego ze ścianą nośną (Opis: 1 Płyta gipsowo-kartonowa NIDA, 2 - Profil dolny nośny NIDA CD60, 3 Blachowkręty NIDA, 4 Kołek rozporowy, 5 - Profil przyścienny NIDA UD27).
Rysunek 2. Schemat połączenia sufitu podwieszonego ze ścianą nośną (Opis: 1 Płyta gipsowo-kartonowa NIDA, 2 - Profil dolny nośny NIDA CD60, 3 Blachowkręty NIDA, 4 Kołek rozporowy, 5 - Profil przyścienny NIDA UD27).

Rysunek 2. NIDA Sufit DK/WO/CD60-12,5 – przekrój pionowy (Opis: 1- Płyta gipsowokartonowa NIDA 12,5mm, 2- Profil dolny nośny NIDA CD60, 3- Profil górny główny NIDA CD60, 4- Wieszak obrotowy NIDA WO60, 5- Łącznik krzyżowy NIDA LK60)

NIDA Sufit DK/WON/CD60-60 - oznacza sufit podwieszony za pomocą wieszaków obrotowych z noniuszem NIDA WON60 o konstrukcji dwupoziomowej krzyżowej na profilach NIDA CD60 z poczwórnym opłytowaniem z płyt gipsowo-kartonowych NIDA o grubości 12,5mm

Konstrukcja sufitu podwieszanego dwupoziomowego
Konstrukcja sufitu podwieszanego dwupoziomowego

Rysunek 3. NIDA Sufit DK/WO/CD60-12,5 – przekrój pionowy (Opis: 1- Płyta gipsowokartonowa NIDA 12,5mm, 2- Profil dolny nośny NIDA CD60, 3- Profil górny główny NIDA CD60, 4-Wieszak obrotowy NIDA WON60, 5-Łącznik krzyżowy NIDA LK60)

Więcej rozwiązań konstrukcyjnych sufitów dwupoziomowych znajdzie w katalogu technicznym Sufity podwieszane i okładziny sufitowe.

Newsletter Siniat

Nie przegap unikalnych porad oraz wyjątkowych inspiracji. Zapisz się do newslettera Siniat, aby regularnie otrzymywać sprawdzoną wiedzę i wsparcie techniczne pomagające w realizacji inwestycji
na każdym etapie. Materiały ściśle dostosowane
do Twoich preferencji prześlemy Ci prosto na skrzynkę mailową.

Ponadto dla nowych subskrybentów przygotowaliśmy e-booka: „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy.

Zapisz się >
Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy