Połączenie sufitu podwieszonego ze ścianką działową z płyt g-k i ze ścianką nośną

Systemy

Bezpieczne połączenie sufitu podwieszanego ze ścianą działową z płyt g-k lub ścianą murowaną stanowi wyzwanie dla wielu wykonawców. W tym artykule podpowiadamy, jak połączyć sufit podwieszany ze ścianą oraz za pomocą jakich profili stalowych i akcesoriów montażowych przeprowadzić tego typu montaż.

Połączenie sufitu podwieszanego ze ścianą g-k

Połączenie sufitu podwieszonego ze ścianą z płyt g-k wykonuje się za pomocą obwodowych profili NIDA UD27. Mocujemy je do ściany działowej przy pomocy blachowkrętów NIDA, w rozstawie max co 1000 mm poprzez płyty g-k do profili słupkowych NIDA C. Dokładna konstrukcja tego połączenia widoczna jest na poniższym rysunku.

Rysunek 1. Połączenie sufitu podwieszonego ze ścianą działową (Opis: 1 Płyta gipsowo-kartonowa NIDA, 2 - Profil dolny nośny NIDA CD60, 3 Blachowkręty NIDA, 4 - Profil przyścienny NIDA UD27, 5 - Strop żelbetowy).
Rysunek 1. Połączenie sufitu podwieszonego ze ścianą działową (Opis: 1 Płyta gipsowo-kartonowa NIDA, 2 - Profil dolny nośny NIDA CD60, 3 Blachowkręty NIDA, 4 - Profil przyścienny NIDA UD27, 5 - Strop żelbetowy).

Rysunek 1. Połączenie sufitu podwieszonego ze ścianą działową (Opis: 1 Płyta gipsowo-kartonowa NIDA, 2 - Profil dolny nośny NIDA CD60, 3 Blachowkręty NIDA, 4 - Profil przyścienny NIDA UD27, 5 - Strop żelbetowy).

Ważne! Aby poprawnie wykonać połączenie sufitu podwieszanego ze ścianą g-k, warto zadbać o odpowiednie parametry akustyczne jak i odporności ogniowej.

Izolacyjność akustyczna połączeń ścian z sufitem podwieszanym

Wybór metody połączenia sufitu podwieszanego ze ścianą działową znacznie wpływa na właściwości izolacyjności akustycznej całej przegrody. Istnieje wiele rozwiązań tego typu połączenia, jednak nie wszystkie zapewniają poprawną izolacyjność akustyczną.

Najbardziej korzystne parametry akustyczne połączenia zapewnione są, gdy ściana działowa z płyt g-k łączy się bezpośrednio z elementem konstrukcji budynku, takim jak np. strop żelbetowy, przerywając tym samym ciągłość poszycia sufitu podwieszonego. Połączenie to zostało zobrazowanie na rysunku poniżej.

Izolacyjność opisanego powyżej połączenia definiuje współczynnik izolacyjności wzdłużnej, który w tym przypadku jest nie mniejszy niż RL,w=65 dB.

Izolacyjność opisanego powyżej połączenia definiuje współczynnik izolacyjności wzdłużnej, który w tym przypadku jest nie mniejszy niż RL,w=65 dB.

Odporność ogniowa przy łączeniu ścian z sufitem

W celu zapewnienia odporności ogniowej suchej zabudowy pomieszczeń na wymaganym poziomie należy zadbać o to, aby wszystkie elementy systemu spełniały wymogi ognioodporności ogniowej. Zwłaszcza w miejscach ich połączeń. Dlatego ścianki działowe połączone z sufitem podwieszonym muszą spełniać wymogi odporności ogniowej, jakie obowiązują w przypadku sufitu podwieszonego. Tym bardziej warto wiedzieć jak prawidłowo połączyć sufit podwieszany ze ścianą i jakich materiałów w tym celu użyć.

Pamiętaj! Typową płytą g-k stosowaną w sufitach podwieszanych, które muszą spełniać wymogi odporności ogniowej, jest NIDA Ogień Plus.

Połączenie sufitu podwieszanego ze ścianą murowaną

Połączenie sufitu podwieszonego ze ścianą nośną realizuje się za pomocą obwodowych profili NIDA UD27. Mocowane są one do podłoża przy pomocy kołków rozporowych NIDA, w rozstawie max co 1000 mm. Dokładna konstrukcja tego połączenia widoczna jest na poniższym rysunku.

Rysunek 2. Schemat połączenia sufitu podwieszonego ze ścianą nośną (Opis: 1 Płyta gipsowo-kartonowa NIDA, 2 - Profil dolny nośny NIDA CD60, 3 Blachowkręty NIDA, 4 Kołek rozporowy, 5 - Profil przyścienny NIDA UD27).
Rysunek 2. Schemat połączenia sufitu podwieszonego ze ścianą nośną (Opis: 1 Płyta gipsowo-kartonowa NIDA, 2 - Profil dolny nośny NIDA CD60, 3 Blachowkręty NIDA, 4 Kołek rozporowy, 5 - Profil przyścienny NIDA UD27).

Rysunek 2. Schemat połączenia sufitu podwieszonego ze ścianą nośną (Opis: 1 Płyta gipsowo-kartonowa NIDA, 2 - Profil dolny nośny NIDA CD60, 3 Blachowkręty NIDA, 4 Kołek rozporowy, 5 - Profil przyścienny NIDA UD27).

Ważne! Podczas mocowania profili przyściennych NIDA UD27 do innych podłoży należy zastosować odpowiednio dobrane kołki lub łączniki posiadające odpowiednie dopuszczenie do obrotu i stosowania.

Natomiast jeśli chcesz wykonać bezpieczne połączenie zabudowy poddasza ze ścianą nośną i ze ścianką z płyt g-k zajrzyj do naszego artykułu poświęconemu temu zagadnieniu.

Newsletter Siniat

Nie przegap unikalnych porad oraz wyjątkowych inspiracji. Zapisz się do newslettera Siniat, aby regularnie otrzymywać sprawdzoną wiedzę i wsparcie techniczne pomagające w realizacji inwestycji
na każdym etapie. Materiały ściśle dostosowane
do Twoich preferencji prześlemy Ci prosto na skrzynkę mailową.

Ponadto dla nowych subskrybentów przygotowaliśmy e-booka: „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy.

Zapisz się >
Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy