Technologia szkieletowa a technologia murowa – porównanie

Budownictwo szkieletowe
Wnętrze budynku wykończonego przy wykorzystaniu płyt kartonowo-gipsowych Siniat
Wnętrze budynku wykończonego przy wykorzystaniu płyt kartonowo-gipsowych Siniat

O technologiach budowy domów jednorodzinnych, w tym technologiach szkieletowych, napisano już opasłe tomy. Z reguły są to opracowania bardzo szczegółowe. Być może jednak zanim zaczniemy rozważać wpływ rodzaju i grubości zaprawy na parametry muru - warto przyjrzeć się sprawie bardziej ogólnie i porównać nawet nie tyle rodzaje materiałów - co całe technologie.

Rzecz jest w wypadku niewielkich budynków mieszkalnych dość prosta, bo technologie są w zasadzie dwie: ciężka, czyli murowa (czasem zwana także tradycyjną), oraz lekka, czyli technologia szkieletowa. Określenie “technologia tradycyjna” może być nieco mylące, bo sugeruje że technologie lekkie są tu nowością i awangardą. Tymczasem znany z wielu zabytkowych budynków tzw “mur pruski” nie jest niczym innym jak właśnie szkieletem drewnianym.

Pozostawmy jednak kwestie historyczne. Dla współczesnych inwestorów znacznie istotniejsza jest teraźniejszość, a głównie kwestie technologii i fizyki budowli. Do tych drugich należy oczywiście izolacyjność termiczna, ale także akustyka i pojemność cieplna. Te pierwsze to czas budowy i stopień jej skomplikowania.

Technologie murowe

Zacznijmy od techniki. W technologiach murowych, w odróżnieniu od technologii szkieletowych, niezależnie od używanych do wznoszenia ścian i stropów materiałów, przeważają technologie mokre. Oznacza to po pierwsze konieczność zaangażowania sporej ilości ciężkiego sprzętu, a po drugie dość długi czas wznoszenia przegród i osiągania przez nie pełnej wytrzymałości. Wiąże się to również z pozostaniem w nich tzw. wilgoci technologicznej. To z kolei oznacza między innymi, że przez kilka sezonów grzewczych ściany będą schnąć, co wpłynie chociażby na ich izolacyjność termiczną. Nie ma to większego znaczenia dla ścian warstwowych, w których izolacja termiczna jest wykonana jako osobna warstwa. Jednak dla ścian jednowarstwowych, w których struktura nośna jest jednocześnie izolacją termiczną - wiąże się to z czasowym obniżeniem izolacyjności. Wszystkie te przegrody są jednak względnie jednorodne pod względem parametrów fizycznych (nieco mniejszą jednorodnością charakteryzują się ściany z pustaków, ale na użytek tego tekstu możemy tak drobne różnice pominąć). Charakteryzują się także niewielkim stopniem skomplikowania.

Technologie szkieletowe

Z kolei w technologiach szkieletowych sprawa ma się nieco inaczej. Wznoszone z lekkich elementów i bez udziału mokrych technologii (wyłączając oczywiście fundamentowanie, niemal jednakowe niezależnie od wybranych materiałów ściennych i stropowych) przegrody nie wymagają ciężkiego sprzętu, wznoszone są bardzo szybko i od razu osiągają pełną wytrzymałość.

Dodać należy jedną jeszcze niezwykle istotną rzecz: we współczesnych technologiach szkieletowych dominuje prefabrykacja. Oznacza to, że całe konstrukcyjne segmenty budynku wykonywane są w halach montażowych, w sterylnych, niemal laboratoryjnych warunkach i z wygodnym dostępem do każdego złącza. Upraszcza to oczywiście montaż, ale też umożliwia skuteczną kontrolę i eliminację ewentualnych błędów. Przygotowanie elementów w technologii szkieletowej charakteryzuje więc precyzja nieosiągalna przy wznoszeniu przegród w technologiach murowych. Samo wznoszenie budynku w technologach szkieletowych kolei trwa więc niezwykle krótko, ograniczając się jedynie do ustawienia i połączenia wcześniej przygotowanych, stosunkowo lekkich segmentów. Unikamy przy tym niebezpieczeństw związanych na przykład z utrudnionym dojazdem na plac budowy czy też jego bardzo małą powierzchnią utrudniającą manewrowanie ciężkim sprzętem. Technologie szkieletowe nie zawierają także wilgoci technologicznej - wszystkie parametry fizyczne mają więc swoją docelową wartość natychmiast po wybudowaniu. Cała operacja trwa przy tym mniej więcej 3 do 5 dni. Ogromną zaletą jest także łatwość prowadzenia w ścianach wszystkich niezbędnych instalacji, a także dość swobodny dostęp do nich na każdym etapie użytkowania budynków. Duży w tym udział technologii suchej zabudowy pozwalających szybko i precyzyjnie wykończyć ich powierzchnie.

Przewaga technologii szkieletowych

Na razie więc szkielet w porównaniu z technologiami murowymi wypada doskonale i można zacząć się zastanawiać, dlaczego jeszcze ich nie wyparł. Odpowiedź jest dość prosta: konstrukcje oparte o technologie szkieletowe są ekonomicznie uzasadnione przy stosunkowo prostych układach konstrukcyjnych i ograniczonych rozpiętościach. Jednocześnie przegrody takie są niejednorodne - warstwa izolacji termicznej jest znacznie mniejsza tam, gdzie występują elementy konstrukcyjne.

Parametry fizyczne technologii szkieletowej

Tak oto niepostrzeżenie przeszliśmy do parametrów fizycznych technicznych, o których więcej przeczytasz w artykule Fizyka budynków w technologii szkieletowej. Pierwszym i najpopularniejszym jest oczywiście wspominana już izolacyjność termiczna. Tu ukazuje się jedna z największych zalet technologii szkieletowych. Uzyskanie takiej samej wartości współczynnika U wymaga od nich znacznie mniejszej grubości ściany. O ile w wypadku technologii murowanych ściany zewnętrzne nierzadko przekraczają 50cm, o tyle przegrody w konstrukcji szkieletowej z reguły nie przekroczą 30cm. Stanowią również doskonałą izolację dla dźwięków powietrznych – najczęściej lepszą niż w wypadku murów. Znacznie gorzej wygląda sprawa z tłumieniem dźwięków udarowych, do którego po prostu potrzebna jest masa - a tej ściany w konstrukcji szkieletowej zwyczajnie nie mają. Ten sam brak masy skutkuje również znacznie gorszą pojemnością cieplną przegród. Oznacza to, że mikroklimat wewnątrz budynku wniesionego w systemie szkieletowym będzie znacznie bardziej dynamiczny. Może to być zarówno wadą, jak i zaletą. Z jednej strony bowiem taki budynek będzie się znacznie szybciej nagrzewał i wychładzał, z drugiej jednak - będzie znacznie łatwiejszy do sterowania temperaturą.

Jak więc widać - trudno jest mówić o wadach i zaletach poszczególnych technologii. Jest to raczej szereg cech z których świadomy inwestor powinien zdawać sobie sprawę wybierając optymalny dla siebie system.

Newsletter Siniat

Wiedza na temat suchej zabudowy jest specjalistyczna, dlatego pragniemy się nią dzielić. Po zapisaniu się do naszego newslettera otrzymasz całkowicie darmowego e-booka.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy" to aż 102 strony ciekawych porad i wskazówek, które z powodzeniem możesz wykorzystać w swojej pracy!

Zapisz się i odbierz prezent