Idź do:

Obudowa kosntrukcji drewnianych

 

NIDA Drewno to system obudowy drewnianych konstrukcji nośnych. Umożliwia ukrycie, ale także zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed działaniem ognia. Wykorzystanie płyt gipsowych w systemie pozwala na wykonanie zabudowy nawet złożonych konstrukcji drewnianych np. kratownicowych dźwigarów dachowych.

Właściwości i zalety systemu obudowy drewnianych konstrukcji nośnych NIDA Drewno

Zastosowanie systemu obudowy drewnianych konstrukcji nośnych NIDA Drewno pozwala na:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w budynku

  NIDA Drewno jest systemem biernego zabezpieczenia ogniochronnego drewnianych konstrukcji nośnych. Umożliwia spełnienie warunków odporności ogniowej stawianych konstrukcjom drewnianym nawet w klasie R120. Przykładowo przy zastosowaniu płyt g-k NIDA Ogień Kompakt o grubości 20mm + 25mm belka drewniana o wymiarach b=150mm x h=300mm może być zabezpieczona do odporności ogniowej na poziomie R120, przy nagrzewaniu z 3 stron.
 • Ukrycie konstrukcji nośnej budynku oraz estetyczne wykończenie powierzchni zabudowy

  Płyty gipsowe wykorzystywane do wykonywania obudowy konstrukcji drewnianej są materiałem umożliwiającym swobodne kształtowanie powierzchni zabudowy. Dzięki temu zabudowa takich konstrukcji jak drewniane dźwigary kratowe nie stanowi problemu.
 • Odporność zabudowy na uderzenia

  W systemie NIDA Drewno istnieje możliwość zastosowania płyt gipsowo-wiórowych NIDA Twarda , które charakteryzują się podwyższoną wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu zabudowa elementów drewnianych może być również wykonywana w pomieszczeniach o wyższym natężeniu ruchu.
 • Pamiętaj! Obudowy drewnianych konstrukcji nośnych NIDA Drewno spełniają deklarowane przez producenta parametry pod warunkiem, że zostaną zastosowane wszystkie komponenty wchodzące w skład systemu. Czyli płyty g-k, masy lub gipsy szpachlowe, profile stalowe oraz akcesoria montażowe.

Konstrukcje systemu obudowy drewnianych konstrukcji nośnych NIDA Drewno

System obudowy konstrukcji drewnianych NIDA Drewno może pełnić dwie podstawowe role: estetyczną oraz ogniochronną.

Obudowa drewnianej konstrukcji nośnej w celu estetycznego wykończenia

Obudowa drewnianej konstrukcji nośnej w celu estetycznego wykończenia

System obudowy drewnianej konstrukcji nośnej może być wykonany z wykorzystaniem:

a) konstrukcji z profili NIDA, do której mocowane jest poszycie zabudowy

b) płyt g-k mocowanych bezpośrednio do drewnianego elementu.

W pierwszym przypadku podkonstrukcja wykonywana jest z profili NIDA CD60 umieszczanych w każdym narożniku zabudowy. Profile pionowe mocowane są za pomocą specjalnych klipsów mocujących NIDA KM , których rozstaw nie może przekroczyć wartości 800 mm. Dodatkowo w każdym miejscu poziomego styku płyt g-k należy umieścić poziomy profil poprzeczny mocowany do spodu płyty g-k za pomocą blachowkrętów NIDA . Rozstaw profili poprzecznych nie może przekroczyć 1200 mm.

W drugim przypadku płyty g-k mocowane są bezpośrednio do zabezpieczanego elementu drewnianego za pomocą wkrętów do drewna NIDA. Długość wkrętów do drewna powinna być dłuższa o min 20 mm od całkowitej grubości mocowanej okładziny. Przykładowo w przypadku pojedynczego opłytowania z płyt NIDA Ogień Plus o grubości 12,5 mm wykorzystuje się wkręty do drewna NIDA 3,5x35mm. Rozstawy między wkrętami w przypadku jednowarstwowego poszycia wynoszą max 200 mm. W momencie wykonywania dwuwarstwowej okładziny warstwa pierwsza wewnętrzna powinna być mocowana wkrętami w rozstawie co 400 mm. Natomiast warstwa zewnętrzna co 200 mm. Zewnętrzna naroża należy zabezpieczyć za pomocą aluminiowych narożników perforowanych NIDA i wykończyć gipsem szpachlowym NIDA, którego typ zależny jest od zastosowanego systemu np. gipsem szpachlowym NIDA Start w przypadku standardowego opłytowania.

Ważne! Przy tego typu obudowie mogą zostać wykorzystywane wszystkie rodzaje płyt g-k NIDA.

Obudowa drewnianej konstrukcji nośnej w celu zapewnienia ochrony przed działaniem ognia

Obudowa drewnianej konstrukcji nośnej w celu zapewnienia ochrony przed działaniem ognia

Ogniochronne obudowy konstrukcji drewnianych NIDA Drewno wykonywane są bez użycia podkonstrukcji z profili metalowych, a płyty g-k mocowane są bezpośrednio do drewnianej konstrukcji. Płyty g-k należy mocować za pomocą wkrętów do drewna NIDA o długości większej o min 20 mm od całkowitej grubości opłytowania. Rozstaw wkrętów zależy od ilości warstw płyt g-k: opłytowanie pojedyncze: rozstaw maksymalny wkrętów wynosi 200 mm, opłytowanie podwójne: warstwa wewnętrzna – max rozstaw 400 mm, warstwa zewnętrzna – max rozstaw 200 mm. Minimalny odstęp skrajnych wkrętów od krawędzi belki wynosi 20 mm. Styki płyt g-k oraz wykończenie naroży z narożnikami perforowanymi NIDA należy wykonać za pomocą gipsu szpachlowego NIDA Płomień.

Ważne! Przy tego typu obudowie wykorzystuje się tylko płyty g-k typu DF czyli np. NIDA Ogień Plus.

Grubość opłytowania zależna jest głównie od wymagań odporności ogniowej, rodzaju zabezpieczanego elementu drewnianego (belka lub słup ) oraz wymiarów przekroju poprzecznego elementu drewnianego.

Jakie płyty zastosować w systemie obudowy drewnianych konstrukcji nośnych NIDA Drewno?

  W zależności od dobranego rodzaju opłytowania system NIDA Drewno może zapewnić:

 • bierne zabezpieczenie konstrukcji drewnianej na działanie ognia. Zastosowanie płyt g-k NIDA Ogień Plus typ DF powoduje, iż system NIDA Drewno może zabezpieczyć ogniochronnie drewnianą konstrukcję nawet w klasie odporności ogniowej R120. Rdzeń płyty został wzbogacony o włókna szklane, dzięki czemu zwiększeniu uległa ich odporność na działanie wysokich temperatur
 • zwiększoną odporność na uderzenia obudowy. W pomieszczeniach, w których występuje większe ryzyko na uszkodzenie powierzchni zabudowy, takich jak szpitale czy szkoły, zaleca się stosowanie płyt gipsowo-wiórowych z włóknami NIDA Twarda . Rdzeń płyt został wzbogacony o wióry drewna oraz włókna szklane, a gęstość płyty jest wyższa od płyt standardowych. Wszystkie te czynniki powodują iż płyty g-w NIDA Twarda charakteryzują się zwiększoną odpornością na uderzenia.
 • odporność na działanie wilgoci. Gdy obudowa konstrukcji drewnianej znajduje się w pomieszczaniu, w którym okresowo (do 10 godz.) wilgotność względna powietrza wzrasta do wartości 85% np. kuchnia czy łazienka, zaleca się stosowanie płyty g-k NIDA Woda o zmniejszonej nasiąkliwości rdzenia. W przypadku budynków takich jak baseny, gdzie obudowa może być narażona na długotrwałe działanie wilgoci, zaleca się stosowanie płyt gipsowych NIDA Hydro charakteryzujące się nasiąkliwością poniżej 3%.

Deklaracje właściwości użytkowych systemu obudowy drewnianych konstrukcji nośnych

Ilość dokumentów: Ilość dokumentów:

DWU UNIGYP C50

pdf | 1 str. | 219,52 KB

Profil Nida UA75 Hydro C5. DWU.

pdf | 2 str. | 77,51 KB

Potwierdza właściwości techniczne profilu stalowego o kategorii korozyjności C5 do systemów suchej zabudowy.

Profil Nida U75 Hydro C5. DWU.

pdf | 2 str. | 123,14 KB

Potwierdza właściwości techniczne profilu stalowego o kategorii korozyjności C5 do systemów suchej zabudowy.

Profil Nida U100 Hydro C3. DWU.

pdf | 1 str. | 71,97 KB

Potwierdza właściwości techniczne profilu stalowego o kategorii korozyjności C3 do systemów suchej zabudowy.

Nida Ogień Plus 125. DWU.

pdf | 2 str. | 815,69 KB

Potwierdza właściwości techniczne płyty gipsowo-kartonowej do systemów suchej zabudowy.

Nida Woda Ogień Plus 15. DWU.

pdf | 2 str. | 89,42 KB

Potwierdza właściwości techniczne płyty gipsowo-kartonowej do systemów suchej zabudowy.

Profil Nida C100 Hydro C3. DWU.

pdf | 1 str. | 71,97 KB

Potwierdza właściwości techniczne profilu stalowego o kategorii korozyjności C3 do systemów suchej zabudowy.

Nida Flam Plus 15. DWU.

pdf | 1 str. | 92,37 KB

Potwierdza właściwości techniczne płyty gipsowo-kartonowej do systemów suchej zabudowy.

Nida Ogień Kompakt 25. DWU.

pdf | 2 str. | 73,06 KB

Potwierdza właściwości techniczne płyty gipsowo-kartonowej do systemów suchej zabudowy.

Profil Nida U50 gięty. DWU.

pdf | 2 str. | 715,53 KB

Potwierdza właściwości techniczne profilu stalowego do systemów suchej zabudowy.

Nida Woda. DWU.

pdf | 2 str. | 830,62 KB

Potwierdza właściwości techniczne płyty gipsowo-kartonowej do systemów suchej zabudowy.

Profil Nida UA100 Hydro C5. DWU.

pdf | 2 str. | 77,51 KB

Potwierdza właściwości techniczne profilu stalowego o kategorii korozyjności C5 do systemów suchej zabudowy.

DWU UNIGYP U50

pdf | 1 str. | 219,52 KB

Profil Nida MFCE26. DWU.

pdf | 1 str. | 1,11 MB

Potwierdza właściwości techniczne profilu stalowego do systemów suchej zabudowy.

Siniat Nida HYDRO C3 C100. DWU.

pdf | 1 str. | 218,67 KB

LaPlura. DWU.

pdf | 3 str. | 1,65 MB

Potwierdza właściwości techniczne profilu stalowego do systemów suchej zabudowy.

DWU UNIGYP C100

pdf | 1 str. | 219,55 KB

DWU UNIGYP U75

pdf | 1 str. | 220,43 KB

Profil Nida C75 Hydro C5. DWU.

pdf | 2 str. | 123,15 KB

Potwierdza właściwości techniczne profilu stalowego o kategorii korozyjności C5 do systemów suchej zabudowy.

Kątownik MFC2330. DWU.

pdf | 2 str. | 441,98 KB
1 2 3 4 5 1/5

Dystrybutorzy Siniat blisko Ciebie