Wspieramy zrównoważone budownictwo!

Wspieramy zrównoważone budownictwo!

Nida Start i Nida Finish to gipsy szpachlowe, które od lat towarzyszą wykonawcom w pracach remontowych i wykończeniowych, a dodatkowo są przyjazne dla środowiska oraz wolne od lotnych związków organicznych (LZO / VOC eng.)

Oba produkty uzyskały pozytywne wyniki badań przeprowadzonych przez Eurofins Product Testing Denmark A/S i spełniają wymagania certyfikatu Indoor Air Comfort Gold®. Jest to jeden z najbardziej wymagających procesów certyfikacji potwierdzający zaangażowanie marki Siniat w oferowanie produktów najwyższej jakości i jej wkład w zdrowy makroklimat pomieszczeń użytkowych.

Gipsy szpachlowe Nida Start i Nida Finish są produkowane z gipsu syntetycznego, który jest produktem wtórnym powstającym przy wytwarzaniu energii elektrycznej przez elektrownie. Skład chemiczny takiego gipsu jest niemalże identyczny, jak gipsu naturalnego, a co więcej, produkt jest wolny od zanieczyszczeń znajdujących się w skale gipsowej.

Innowacyjne rozwiązania

Certyfikowane systemy

Zrównoważone budownictwo