Profile stalowe do systemów suchej zabudowy

Produkty

Profile stalowe to elementy systemu suchej zabudowy wykorzystywane do budowy konstrukcji szkieletowej, na której powstają sufity podwieszane, ścianki działowe, obudowy konstrukcji nośnych budynków, piony instalacyjne oraz inne systemy. Profile Nida zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby zagwarantować pełną stabilność zabudowy przy prostym sposobie montażu. Ze względu na różnorodność profili warto poznać ich rodzaje, aby wybrać element odpowiadający danym wymogom.

1. Rodzaje profili stalowych do płyt gipsowo-kartonowych i gipsowych

profile stalowe Siniat zastosowane w muzeum II wojny światowej w Gdańsku
profile stalowe Siniat zastosowane w muzeum II wojny światowej w Gdańsku

Podział ze względu na przeznaczenie:

  • profile ścienne - przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich, szkieletowych ścian działowych, okładzin ściennych i przedścianek. Grubość nominalna blachy stalowej profili wynosi 0,55 mm, z tolerancją określoną przez normę. Przykład: profil Nida C, profil Nida U. W ofercie Siniat znajdziesz także profile ścienne o grubości 0,6 mm (do montażu w środowisku mokrym i wilgotnym oferowane pod marką Nida Hydro) oraz profile o grubości 1 mm (do ścian wysokich).
  • profile sufitowe - przeznaczone do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych, sufitowych i zabudowy poddaszy. Grubość nominalna blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,55 mm, z tolerancją określoną przez normę. Przykład: profil Nida UD, profil Nida CD.
  • profile ościeżnicowe - przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz do wykonywania wzmocnień rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach. Wykonane z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,8 mm. Przykład: profil Nida UA, profil Nida UAR.

2. Profile stalowe do montażu w środowisku mokrym i wilgotnym

profile stalowe Siniat
profile stalowe Siniat

Każdy profil stalowy ma przypisaną odpowiednią kategorię korozyjności, od C1 do C5, gdzie C1 oznacza - bardzo małą korozyjność, C2 - małą, C3 - średnią, C4 - dużą, a C5 - bardzo dużą.

Zakres dostarczanych profili Nida obejmuje wszystkie kategorie korozyjności, wg PN-EN ISO12944-2:2001. Jest to szczególnie ważne w naszym klimacie środkowoeuropejskim, gdzie profile stalowe muszą stawić czoła trudnym warunkom atmosferycznym - sprzyjającym korodowaniu elementów metalowych.

Do montażu w środowisku mokrym i wilgotnym Siniat zaleca profile Nida Hydro C3 (o kategorii korozyjności C3) oraz Nida Hydro C5 (o kategorii korozyjności C5), czyli elementy o wysokiej klasie odporności na korozję.

W przypadku zastosowań wewnętrznych profile Nida Hydro C3 są wykorzystywane w pomieszczeniach o dużej wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu powietrza, np. w zakładach spożywczych, pralniach, browarach czy mleczarniach oraz basenach czy saunach. Z kolei profile Nida Hydro C5 są montowane w zakładach chemicznych, pływalniach w aplikacji sufitu podwieszanego czy też w przypadkach szczególnie intensywnie wysokiej kondensacji pary wodnej w długim okresie czasu.

W przypadku zastosowań zewnętrznych profile Nida Hydro C3 stosuje się na terenach miejskich i przemysłowych o średnim stopniu zanieczyszczenia tlenkiem siarki oraz na obszarach przybrzeżnych o małym zasoleniu. Z kolei profile Nida Hydro C5 wykorzystywane są na obszarach przemysłowych oraz terenach przybrzeżnych o wysokim stopniu zasolenia.

3. Profile stalowe do podwieszanych sufitów modułowych

Siniat oferuje profile stalowe dopasowane do potrzeb montażu systemu dźwiękochłonnych sufitowych płyt modułowych Nida Aku, Nida Aku Decor, Nida Aku Hygienic.

Profile wykonane są z blachy stalowej o podwyższonej grubości, dostosowanej do wagi płyt gipsowych. Systemy podwieszenia T-24 składa się z elementów produkowanych ze stali galawanizowanej w I gatunku. Standardowo profile są dostarczane z białą powłoką malarską na widocznej stronie profilu. Istnieje możliwość dostarczenia w kolorze na życzenie.

Profile dostępne są w dwóch systemach łączenia: standardowym (opartym na konstrukcji metalowej CMC typu "hak") oraz typu Click.

4. Dlaczego grubość profili stalowych ma znaczenie?

profile stalowe Siniat zastosowane w muzeum II wojny światowej w Gdańsku
profile stalowe Siniat zastosowane w muzeum II wojny światowej w Gdańsku

Stosowanie profili o innych wymiarach niż systemowe o grubości nominalnej 0,55 mm niesie ze sobą poważne zagrożenia.

Niestety bardzo często klientom oferowane są profile o grubości od 0,45 do 0,50 mm, które mogą nie zapewnić dostatecznej sztywności podkonstrukcji. Są wiotkie, a ich cienka blacha powoduje, iż blachowkręt nie ma oporu i nie może w sposób poprawny utworzyć połączenia z profilem. Skutkuje to nieprawidłowym i niedostatecznym trzymaniem płyty g-k oraz ryzykiem odkształcenia się przegrody pod wpływem działających na nią sił. Wzrasta też ryzyko powstania rys i pęknięć, a także obniżeniu ulega poziom ochrony ogniowej w sytuacjach zagrożenia pożarem.

Wykonanie poprawnej konstrukcji z niesystemowych profili wymaga zatem w wielu przypadkach indywidualnego projektu uwzględniającego ich mniejszą wytrzymałość. W takiej sytuacji korzyści ekonomiczne związane z wyborem tańszego profilu są często znikome.

Z kolei realizacja zabudowy z profili niesystemowych bez projektu konstrukcyjnego rodzi ryzyko powstania szkód budowlanych, co skutkuje koniecznością naprawy przegród i dodatkowymi utrudnieniami w postaci konieczności wyłączenia okresowo danego pomieszczenia z użytkowania.

Dlatego, jeśli chcemy mieć pewność, że elementy spełnią swoją rolę powinniśmy wybierać systemowe profile stalowe, takie jak Nida. Dzięki temu, że w Siniat samodzielnie produkujemy profile (nie zlecamy produkcji), możliwa jest rygorystyczna kontrola jakości. Eliminuje ona z obrotu produkty nie mieszczące się w granicach tolerancji normowych lub nie spełniające wymogu ochrony antykorozyjnej.

5. Deklaracje właściwości użytkowych profili stalowych NIDA

Ilość dokumentów: Ilość dokumentów:

Profil Nida C75 Hydro C5. DWU.

Profil Nida U100 100. DWU.

Profil Nida CD60. DWU.

Profil Nida C100. DWU.

Profil Nida U100. DWU.

Profil Nida UA100. DWU.

Profil Nida UD27 Hydro C5. DWU.

Profil Nida UA75. DWU.

Profil Nida UA100 Hydro C3. DWU.

Profil Nida U100 Hydro C3. DWU.

Profil Nida U50 Hydro C3. DWU.

Profil Nida gięty sufitowy. DWU.

Profil Nida U75 gięty. DWU.

Profil Nida U75. DWU.

Profil Nida U50 gięty. DWU.

Profil Nida UA100 Hydro C5. DWU.

DWU UNIGYP U50

Profil Nida U100 80. DWU.

Profil Nida C75. DWU.

Profil Nida UD27 Hydro C3. DWU.

1 2 3 4 1/4

Newsletter Siniat

Wiedza na temat suchej zabudowy jest specjalistyczna, dlatego pragniemy się nią dzielić. Po zapisaniu się do naszego newslettera otrzymasz całkowicie darmowego e-booka.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy" to aż 102 strony ciekawych porad i wskazówek, które z powodzeniem możesz wykorzystać w swojej pracy!

Zapisz się i odbierz prezent