Profile stalowe do systemów suchej zabudowy – rodzaje profili stalowych i wskazówki montażowe

Profile stalowe to elementy systemu suchej zabudowy wykorzystywane do budowy konstrukcji szkieletowej, na której powstają sufity podwieszane, ścianki działowe, obudowy konstrukcji nośnych budynków, piony instalacyjne oraz inne systemy. Profile Nida zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby zagwarantować pełną stabilność zabudowy przy prostym sposobie montażu. Ze względu na różnorodność profili warto poznać rodzaje profili do gk, aby wybrać element odpowiadający danym wymogom. Poznaj rodzaje profili do suchej zabudowy Nida.

W tym tekście poznasz różne profile do suchej zabudowy rodzaje i dowiesz się:

 1. Jakie są rodzaje profili stalowych do płyt gipsowo-kartonowych i gipsowych
 2. Jakie są profile stalowe do montażu w środowisku mokrym i wilgotnym
 3. Jakie są profile stalowe do podwieszanych sufitów modułowych
 4. Dlaczego grubość profili stalowych ma znaczenie?
 5. Jakie są deklaracje właściwości użytkowych profili stalowych Nida

1. RODZAJE PROFILI STALOWYCH DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH I GIPSOWYCH

Podział profili do gk ze względu na przeznaczenie

Profile stalowe można podzielić z uwagi na ich przeznaczenie. Podział wygląda następująco:

profile stalowe Siniat zastosowane w muzeum II wojny światowej w Gdańsku
 • profile do płyt gk ścienne - przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich, szkieletowych ścian działowych, okładzin ściennych i przedścianek. Grubość nominalna blachy stalowej profili wynosi 0,55 mm, z tolerancją określoną przez normę. Przykład: profil Nida C, profil Nida U. W ofercie Siniat znajdziesz także profile ścienne o grubości 0,6 mm (do montażu w środowisku mokrym i wilgotnym oferowane pod marką Nida Hydro) oraz profile o grubości 1 mm (do ścian wysokich).
profile stalowe Siniat zastosowane w muzeum II wojny światowej w Gdańsku
 • profile sufitowe - przeznaczone do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych, sufitowych i zabudowy poddaszy. Grubość nominalna blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,55 mm, z tolerancją określoną przez normę. Przykład: profil Nida UD, profil Nida CD.
profile stalowe Siniat zastosowane w muzeum II wojny światowej w Gdańsku
 • profile do płyt gk ościeżnicowe - przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz do wykonywania wzmocnień rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach. Wykonane z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,8 mm. Przykład: profil Nida UA, profil Nida UAR.

2. PROFILE STALOWE DO MONTAŻU W ŚRODOWISKU MOKRYM I WILGOTNYM

profile stalowe Siniat

Poznaj oznaczenia i nazwy profili stalowych. Każdy profil stalowy ma przypisaną odpowiednią kategorię korozyjności, od C1 do C5, gdzie C1 oznacza - bardzo małą korozyjność, C2 - małą, C3 - średnią, C4 - dużą, a C5 - bardzo dużą.

Zakres dostarczanych profili stalowych Nida obejmuje wszystkie kategorie korozyjności, wg PN-EN ISO12944-2:2001. Jest to szczególnie ważne w naszym klimacie środkowoeuropejskim, gdzie profile stalowe muszą stawić czoła trudnym warunkom atmosferycznym sprzyjającym korodowaniu elementów metalowych.

profile stalowe Siniat

Do montażu w środowisku mokrym i wilgotnym Siniat zaleca profile Nida Hydro C3 (o kategorii korozyjności C3) oraz Nida Hydro C5 (o kategorii korozyjności C5), czyli elementy o wysokiej klasie odporności na korozję.

Z czego są profile do gk? W przypadku zastosowań wewnętrznych profile Nida Hydro C3 są wykorzystywane w pomieszczeniach o dużej wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu powietrza, np. w zakładach spożywczych, pralniach, browarach czy mleczarniach oraz basenach czy saunach.

Z kolei profile Nida Hydro C5 są montowane w zakładach chemicznych, pływalniach w aplikacji sufitu podwieszanego czy też w przypadkach szczególnie intensywnie wysokiej kondensacji pary wodnej w długim okresie.

profile stalowe Siniat

W przypadku zastosowań zewnętrznych profile do płyt gipsowych Nida Hydro C3 stosuje się na terenach miejskich i przemysłowych o średnim stopniu zanieczyszczenia tlenkiem siarki oraz na obszarach przybrzeżnych o małym zasoleniu. Z kolei profile Nida Hydro C5 wykorzystywane są na obszarach przemysłowych oraz terenach przybrzeżnych o wysokim stopniu zasolenia. Profile Siniat to zawsze dobry wybór.

3. PROFILE STALOWE DO PODWIESZANYCH SUFITÓW MODUŁOWYCH - PROFILE NIDA

Siniat oferuje profile stalowe dopasowane do potrzeb montażu systemu dźwiękochłonnych sufitowych płyt modułowych Nida Aku, Nida Aku Decor, Nida Aku Hygienic.

Profile stalowe otwarte wykonane są z blachy stalowej o podwyższonej grubości, dostosowanej do wagi płyt gipsowych. Systemy podwieszenia T-24 składa się z elementów produkowanych ze stali galawanizowanej w I gatunku. Standardowo profile są dostarczane z białą powłoką malarską na widocznej stronie profilu. Istnieje możliwość dostarczenia w kolorze na życzenie.

Profile dostępne są w dwóch systemach łączenia: standardowym (opartym na konstrukcji metalowej CMC typu "hak") oraz typu Click. Siniat to producent profili do suchej zabudowy o dużej renomie – zobacz inne produkty marki.

4. DLACZEGO GRUBOŚĆ PROFILI STALOWYCH MA ZNACZENIE?

profile stalowe Siniat zastosowane w muzeum II wojny światowej w Gdańsku

Stosowanie profili o innych wymiarach niż systemowe o grubości nominalnej 0,55 mm niesie ze sobą poważne zagrożenia.

Niestety bardzo często klientom oferowane są profile o grubości od 0,45 do 0,50 mm, które mogą nie zapewnić dostatecznej sztywności podkonstrukcji. Są wiotkie, a ich cienka blacha powoduje, iż blachowkręt nie ma oporu i nie może w sposób poprawny utworzyć połączenia z profilem. Skutkuje to nieprawidłowym i niedostatecznym trzymaniem płyty g-k oraz ryzykiem odkształcenia się przegrody pod wpływem działających na nią sił. Wzrasta też ryzyko powstania rys i pęknięć, a także obniżeniu ulega poziom ochrony ogniowej w sytuacjach zagrożenia pożarem.

Wykonanie poprawnej konstrukcji z niesystemowych profili wymaga zatem w wielu przypadkach indywidualnego projektu uwzględniającego ich mniejszą wytrzymałość. W takiej sytuacji korzyści ekonomiczne związane z wyborem tańszego profilu są często znikome.

Z kolei realizacja zabudowy z profili niesystemowych bez projektu konstrukcyjnego rodzi ryzyko powstania szkód budowlanych, co skutkuje koniecznością naprawy przegród i dodatkowymi utrudnieniami w postaci konieczności wyłączenia okresowo danego pomieszczenia z użytkowania.

Dlatego, jeśli chcemy mieć pewność, że elementy spełnią swoją rolę powinniśmy wybierać systemowe profile stalowe, takie jak Nida. Dzięki temu, że w Siniat samodzielnie produkujemy profile (nie zlecamy produkcji), możliwa jest rygorystyczna kontrola jakości. Eliminuje ona z obrotu produkty nie mieszczące się w granicach tolerancji normowych lub nie spełniające wymogu ochrony antykorozyjnej.

DOBÓR ODPOWIEDNICH PROFILI STALOWYCH I ALUMINIOWYCH DO PŁYT GIPSOWYCH – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Sucha zabudowa jest dziś bardzo popularna ze względu na łatwość postawania. Jednak żeby taka ściana czy sufit okazały się trwałe i funkcjonalne, należy dokładnie dobrać nie tylko same płyty gipsowo-kartonowe, ale też profile stalowe. Czym one się różnią? Jakie profile sprawdzą się podczas remontu?

Profile używane w suchej zabudowie

Każda konstrukcja składa się z przegród, poszycia i izolacji. Dobór odpowiedniego profilu zależy od miejsca, w którym będzie się znajdować płyta. Najpopularniejszymi rodzajami profili stalowych są:

 • profile pionowe, które znajdują zastosowanie w stawianiu ścian działowych. Pozwalają one wykonać suchą zabudowę wewnątrz ściany,
 • profile poziome służą do wznoszenia ścian działowych. Za ich pomocą płyty mocowane są do podłogi i stropu,
 • profile przyścienne używane są w umacnianiu futryn czy wysokich ścian. Charakteryzuje je ponadprzeciętna grubość,
 • profile sufitowe i poddaszowe, które stosuje się do montowania sufitów podwieszanych lub podtrzymywania warstwy izolacyjnej.

Najpopularniejsze różnice między profilami

Różnice między profilami wynikać będą z właściwości blachy, z której są wykonane. Profile do suchej zabudowy mają takie cechy charakterystyczne jak grubość, długość, wysokość czy przekrój. Cięższe profile będą stosowane do wznoszenia ścian, natomiast lekkie elementy aluminiowe znajdą zastosowanie podczas wykonywania sufitów i poddaszy.

Najpopularniejszymi profilami do płyt g-k są te wykonane z blachy gładkiej lub ryflowanej, których konstrukcja jest dość sztywna i trudna do odkształcenia.

Warto zauważyć, że kształtowniki wyróżniające się giętkością będą służyć do podwieszania sufitów. Dzięki nim najłatwiej uzyskać żądany kształt, nawet szczególnie modne łuki i krzywizny. Podczas wykonywania ścianek z płyt g-k należy przygotować różnego rodzaju dodatki. Wśród nich można wyróżnić łączniki i wieszaki.

Innowacyjne rozwiązania

Certyfikowane systemy

Zrównoważone budownictwo