Niepalne obudowy kominów

Systemowa zabudowa kominów
Aktualnie na polskim rynku budownictwa mieszkaniowego obserwujemy znaczące ożywienie. Owe wzrosty dotyczą zarówno segmentu jednorodzinnego, jak i wielorodzinnego. Rozwój budownictwa w tym obszarze pociąga za sobą zastosowanie coraz to nowocześniejszych technologii budowlanych, których celem jest uatrakcyjnienie aspektów wizualnych i usprawnienie procesów realizacyjnych. Istotnym jest by używanie materiały dekoracyjne spełniany również wymagania bezpieczeństwa stosowania i użytkowania.

Każdy obiekt budowlany powinien być zaprojektowany i wykonany w pełnej zgodności z przepisami, a poszczególne jego elementy powinny spełniać podstawowe wymagania tzw. „sześć podstawowych wymagań” Prawa Budowlanego.

Są to:

  • Bezpieczeństwo konstrukcji
  • Bezpieczeństwo pożarowe
  • Bezpieczeństwo użytkowania
  • Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska
  • Ochrona przed hałasem i drganiami
  • Oszczędność energii oraz odpowiednia izolacyjność cieplna przegród
Systemowa zabudowa kominów

Każdy z tych aspektów jest niezmiernie istotny dla komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. Za poprawną gospodarkę wymiany powietrza oraz odprowadzanie trujących gazów i dymu z kotłów spalinowych, odpowiedzialne są kominy. To bardzo ważne urządzenia w każdym budynku i powinno się dołożyć wszelkich starań, aby wykonać i wykończyć je w sposób poprawny technicznie, tak aby bezpiecznie pełniły swoją funkcję.

Przyspieszenie procesów budowlanych i rozwój nowych technologii doprowadziły do tego, że tradycyjne kominy murowane z cegły pełnej powoli stają się historią.

Prym na rynku wiodą kominy tzw. systemowe, oparte na pustakach keramzyto-betonowych z wkładem izolowanym.

Przewagą takiego rozwiązania w porównaniu do tradycyjnych technologii jest szybkość i prostota samego ich wbudowania. Niestety części komina systemowego powyżej połaci dachowej należy dodatkowo wykończyć, ponieważ same pustaki konstrukcyjne do estetycznych nie należą.

Najpowszechniejszym sposobem ukrycia surowych części komina jest ich zabudowanie materiałami, które oprócz efektu estetycznego zapewniają ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Przed podjęciem decyzji, z czego i w jaki sposób zabudujemy komin systemowy, należy rozważyć kilka istotnych aspektów, które będą miały wpływ na poprawne użytkowanie.

Pierwszy z nich, to materiał, jakim chcemy zabezpieczyć komin. Musi być odporny na wieloletnie oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, a technologia montażu powinna być bezpieczna. Świetnie do tego nadaje się płytka włókno-cementowa Cedral. Jest odporna na warunki atmosferyczne tj. deszcz, śnieg, mróz i intensywne nasłonecznienie. Do obróbki komina stosuje się zwykle mniejszą płytkę o wymiarach 20x20 cm, co pozwala na precyzyjne ułożenie oraz minimalne straty materiału. Płytki Cedral czy innych materiałów wykończeniowych, nie stosuje się bezpośrednio na samym pustaku keramzyto-betonowym komina systemowego. Głównym przeciwwskazaniem metody mocowania bezpośredniego jest zastosowanie wielkopunktowej ingerencji mechanicznej, która nie jest dopuszczalna przez większość producentów kominów systemowych. Wymagane zatem jest przeniesienie płaszczyzny kotwienia poprzez zastosowanie stelażu zmniejszającego do minimum ingerencję mechaniczną ze stabilnym i bezpiecznym poszyciem. Każdy z tych elementów musi być bezpieczny w zakresie odporności na warunki atmosferyczne i posiadać klasę niepalności A1 lub A2. Wymagania niepalności wszystkich materiałów, z jakich wykonywane są kominy regulują przepisy krajowe, a dokładnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W paragrafach § 266.1 i § 267.1. mowa jest, iż „przewody wentylacyjne i spalinowe lub obudowy tych przewodów powinny być wykonywane z wyrobów niepalnych”. W związku z tym zakazane jest stoso wanie płyt drewno-pochodnych takich jak np.: OSB pod wykończenie kominów, ponieważ jest to wyrób palny oraz nie jest odporny na destruktywne oddziaływanie warunków atmosferycznych.

Systemowa zabudowa kominów

Jaki zatem system zastosować?

Jednym z kompleksowych systemów obudowy kominów, który spełnia wszystkie restrykcyjne wymagania, jest niepalna obudowa składająca się z dwóch produktów, włókno-cementowych od Cedral i włóknisto-cementowych od Siniat. Zabudowa taka wykonana jest z odpornych na warunki korozyjności elementów rusztu stalowego (profile Nida CD60 C5, profile Nida UD27 C5 + łączniki Nida ES60 C5), do którego mocujemy konstrukcyjne płyty włóknisto-cementowe Cementex w klasie palności A1 firmy Siniat.


Tak wykonana podkonstrukcja to bezpieczne i trwałe podłoże pod niepalne płytki włókno-cementowe Cedral. Płytki dachowo-elewacyjne Cedral to nowoczesny design, trwały ponadczasowy materiał i co najważniejsze, niepalny produkt o klasie niepalności A2. Ich montaż jest prosty i nadaje unikatowy charakter każdemu dachowi, a dla dekarza jest to możliwość pokazania swoich umiejętności i kunsztu dekarstwa.

Zabudowa komina – etapy

W celu wykonania poprawnej niepalnej obudowy komina systemem Cedral/Siniat należny stosować wg poniższych szczegółów.

Zabudowa nie jest skomplikowana i bliźniaczo podobna do standardowej okładziny siennej poszytej płytami gipsowymi. Mam tu do czynienia jednak z zabudową zewnętrzną w trudno dostępnym miejscu, która powinna w dobrej kondycji służyć długimi latami, zatem precyzja wykonania i zastosowanie głównych zasad są bardzo istotne.

Systemowa zabudowa kominów

Łączniki i profile

Przed rozpoczęciem niepalnej obudowy należy upewnić się, że wszystkie prace montażowe komina systemowego zostały zakończone. Pierwszą czynnością jest wytrasowanie położenia elementów mocowania łączników Nida ES60 C5 i lokalizacji profili nośnych.

Przed rozpoczęciem niepalnej obudowy należy upewnić się, że wszystkie prace montażowe komina systemowego zostały zakończone. Pierwszą czynnością jest wytrasowanie położenia elementów mocowania łączników Nida ES60 C5 i lokalizacji profili nośnych. Mocowanie łączników bezpośrednich Nida ES60 C5 do powierzchni komina wykonuje się przy pomocy odpowiednio dobranych kotew rozporowych, które nie powinny być dłuższe niż 40 mm (np. o 6,0 mm). Rozstaw pomiędzy łącznikami Nida ES60 C5 w pionie nie powinien przekraczać 800 mm w pionie. Po zamocowaniu łączników bezpośrednich przystępujemy do mocowania profili Nida CD60 C5 w rozstawie nie większym niż 600 mm. Elementy te mocujemy ze sobą za pomocą wkrętów samowiercących 4,2x13 mm typu FLAT HEAD C5 (po dwie sztuki na każdą stronę połączenia). Końce profili CD60 C5 powinny być zabezpieczone w profilu Nida UD27 C5 i skręcone mechanicznie przy pomocy tych samych wkrętów FLAT HEAD.

Systemowa zabudowa kominów

Wełna mineralna

Po wykonaniu konstrukcji pod mocowanie płyt cementowych przestrzenie pomiędzy konstrukcją a pustakami komina systemowego należy wypełnić wełną mineralna o grubości minimalnej 50 mm.

Typ materiału izolacyjnego, jaki zastosujemy, powinien być uzgodniony z danym producentem (wełna mineralna z włókien skalnych lub szklanych). Dopuszcza się stosowanie tylko materiałów niepalnych w klasach A1 i A2.

Systemowa zabudowa kominów

Poszycie konstrukcyjne

Następnym etapem jest mocowanie poszycia konstrukcyjnego w postaci płyt włóknistocementowych Cementex w klasie reakcji na ogień A1. Do formatowania płyt Cementex używamy pilarki ręcznej z tarczą do cięcia płyt włóknisto-cementowych (np: Bosch – Expert for Fiber Cement lub Makita – Specialized for Fiber Cement Board).

Płyty mocujemy za pośrednictwem blachowkrętów Cementex 3,9x32 mm w rozstawie nieprzekraczającym 200 mm. Płyty mocujemy zarówno do profili Nida CD60 C5, jak i do profili Nida UD27 C5. W zależności od szerokości i wysokości komina systemowego stosujemy płyty 10,0 mm lub 12,0 mm grubości. Należny pamiętać o zachowaniu szczelin dylatacyjnych pomiędzy stykami płyt Cementex min. 3 mm z racji rozszerzalności liniowej w przypadku zmiennych warunków temperaturowo-wilgotnościowych. Połączeń i styków płyt z konstrukcją nie szpachlujemy.

Systemowa zabudowa kominów

Płyty

Ostatnim etapem obudowy komina jest montaż płyt włókno-cementowych Cedral, które przykręcamy za pośrednictwem wkrętów Nida Hydro C5 (min. 2 sztuki na każdą płytkę).

Wszystkie obróbki tj. czapka, naroża czy połączenia z połacią dachu należy wykonać z blachy powlekanej stosując się do wytycznych sztuki dekarskiej. Połączenie z połacią dachu zaleca się wykonać w systemie teleskopowym zapewniając bezpieczna pracę w przypadku obciążeni wiatrem i śniegiem.

Komponenty niepalnej obudowy komina systemowego

Płyta cementowa Cementex

Cementex

Cementex to nowoczesne płyty produkowane w technologii włóknisto-cementowej do zastosowania w środowiskach mokrych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych. Dostępność w wielu grubościach 6, 8, 10 i 12 mm i formatach zbliżonych do standardowych poszyć stanowi o uniwersalności zastosowania w wykańczaniu powierzchni, która może być eksponowana na trudne warunki wilgotnościowe.

Dzięki unikalnemu składowi i wysokiej gęstości objętościowej 1200 kg/m3 płyty Cementex są niezwykle odporne mechanicznie co umożliwia stosowanie ich nawet jako podłoże nośne pod materiały różnego typu, w tym ciężkie okładziny kamienne. Przy aplikacji zewnętrznej charakteryzuje się długoletnią trwałością, zatem możne być stosowana np.: jako podbitka dachowa czy jako wykończenie sufitów na balkonach i loggiach. Jest płytą całkowicie niepalna (klasa A1) i nierozprzestrzeniającą ognia (NRO) zatem możne być stosowana również jako konstrukcja elewacji czy obudowy kominów w obiektach budowlanych.


Profil ścienny Nida C Hydro C5

Profile stalowe Nida Hydro

Profile systemowe Nida CD60 Hydro C5 i Nida UD27 C5 służą do budowy układów konstrukcji rusztów pod zabudowy okładzin poziomowych i pionowych w środowiskach mokrych. Stal do ich produkcji pokryto wysokim poziomem powłoki cynkowej Z275 i ostatecznie zabezpieczono termoutwardzalną farbą na bazie polimerów w technologii proszkowej. Profile dzięki takiemu poziomowi zabezpieczenia w zakresie korozji nadają się do zastosowania zewnętrznego, a nawet użytkowania w środowiskach agresywnych jak tereny nadmorskie.

Łącznik poprzeczny podwójny Nida LPP 60 Hydro C5

Akcesoria Nida Hydro

Akcesoria systemowe Nida Hydro C5 to specjalistyczne produkty do zastosowań w bardzo wymagającym środowisku mokrym i agresywnym. Z wynikiem pozytywnym przeszły badania w zakresie ciągłego oddziaływania kondensacji pary wodnej i mgły solnej ponad 1500h. Są zatem bardzo bezpiecznymi elementami do mocowania bezpośredniego nawet w warunkach zewnętrznych.

Blachowkręty Nida Hydro C5

Wkręt samowiercący 4,2x13 mm typu FLAT HEAD C5

Specjalistyczne wkręty samowiercące do łatwego łączenia elementów konstrukcji C5 do zastosowania zewnętrznego. Produkt pokryty ceramiczną, antykorozyjną powłoką spełniającą najwyższe wymagania środowisk korozyjności C5 (oddziaływanie mgły solnej 1500h). Unikalna budowa głowy wkręta typu FLAT HEAD (tylko 1 mm) nie powoduje deformacji przykręcanego poszycia z płyt włóknisto-cementowych Cementex.


Płytka Cedral

Płytka włókno-cementowa Cedral najczęściej stosowana do obróbki komina, ma wymiary 20x20 cm i 30x30 cm i jest oferowana w podstawowych kolorach: grafitowym, czarnym, czerwonym, białym i brązowym. Płytki są niepalne, w klasie reakcji na ogień A2-s1, d0. Płytki są dostępne o dwóch fakturach powierzchni, gładkiej lub o wyraźnej strukturze naturalnego łupka. Ten rozmiar płytek wykorzystuje się też do obróbki deski czołowej czy wiatrownicy, ze względu na ich niewielki rozmiar i łatwość przycięcia, co gwarantuje łatwy montaż na wybranej powierzchni.

Dach pokryty płytką Cedral zyskuje ponadczasowy wygląd. Wybierz jeden z wielu kształtów i kolorów płytek Cedral oraz zastosuj wybrany wzór krycia, by osiągnąć ponadczasowy wygląd dachu. Trwałe i niepalne płytki Cedral są coraz częściej stosowane także do pokrycia elewacji w całości lub częściowo. Dostępne są też w dużych formatach 60x30 cm i 80x40 cm, co pozwala na szybki postęp prac i unikalny efekt estetyczny.

Cedral - system do krycia dachów i elewacji

Decydując się na wybór płytek Cedral, będziesz mógł dobrać także akcesoria do montażu, jak haki, spinki czy taśmy uszczelniające, a także płytki niestandardowe z elementami wentylacyjnymi, łączniki czy zaślepki.

Płytki dachowe, z wyjątkiem płytek zamykających, mocuje się gwoździami do łupka, przynajmniej ocynkowanymi ogniowo, a do pokryć z materiałów drewnopodobnych gwoździami ze stali nierdzewnej. Haki do płytek muszą być ze stali nierdzewnej 1.4571 lub z miedzi. Do mocowania płytek należy stosować wkręty ze stali nierdzewnej z podkładką. Elementy mocujące z miedzi muszą mieć chropowatą powierzchnię lub gwint. W widocznych miejscach, np. na płytkach zamykających, należy zawsze używać elementów ze stali nierdzewnej lub miedzi. Gwoździe do łupka powinny mieć długość przynajmniej 32 mm. Dopuszczalne jest przebicie podłoża dachu (widoczne końce gwoździ) z wyjątkiem miejsc widocznych. Należy przy tym przestrzegać zasad dotyczących połączeń materiałowych różnych metali. Haki do płytek ze stali nierdzewnej 1.4571, z zapasem na szerokość szczeliny 5 mm Gwoździe do łupka ze stali ocynkowanej ogniowo (2,8/35 mm), stali nierdzewnej (3,1/35 mm) lub miedzi – jako mocowanie niewidoczne. Gwoździe do elewacji (2,3/37 mm) ze stali nierdzewnej, malowane – jako mocowanie widoczne. Do wbijania gwoździ elewacyjnych należy zawsze używać młotka z tworzywa sztucznego.

Innowacyjne rozwiązania
Certyfikowane systemy
Zrównoważone budownictwo