Sufit podwieszany – montaż płyty cementowej Cementex

Cementex może być stosowany zarówno w ścianach czy okładzinach ściennych, ale również w sufitach podwieszanych. Montaż systemu odbywa się w bardzo podobny sposób do montażu sufitów z płyt kartonowo-gipsowych. Jest kilka szczegółów, na które należy zwrócić uwagę w trakcie montażu, tak aby uniknąć pęknięć lub innych uszkodzeń powierzchni zabudowy.

MONTAŻ KONSTRUKCJI

Montaż sufitu podwieszanego z wykorzystaniem płyt cementowych Cementex

Krok 1: Wyznaczenie linii sufitu
Aby finalny wygląd montowanego sufitu był estetyczny, a przede wszystkim równy, należy poprawnie wyznaczyć miejsca na ścianie, w których będzie zamontowany sufit. W tym celu należy użyć poziomnicy laserowej i wyznaczyć linię sufitu na równej wysokości w każdym punkcie.

Montaż sufitu podwieszanego z wykorzystaniem płyt cementowych Cementex

Krok 2: Montaż profili obwodowych UD27
Wzdłuż zaznaczonych punktów, należy zamontować profile UD27 za pomocą kołków. Należy zwrócić uwagę, że zamontowane profile stanowią o wysokości podwieszenia, całego sufitu. Stanowią także obrys całego sufitu, w związku z czym należy pamiętać, aby były zamontowane na takiej samej wysokości względem podłogi. W przypadku różnic wysokości na suficie, poprawny montaż pozwoli nam zredukować te różnice do zera, dając w efekcie równy sufit w każdym jego punkcie.

Montaż sufitu podwieszanego z wykorzystaniem płyt cementowych Cementex

Krok 3: Montaż wieszaków
Sufit podwieszany z poszyciem z płyty Cementex może być montowany na różnych typach wieszaków. Mogą być to zarówno standardowe elementy jak ES60 czy EL60, a także wieszaki pozwalające na większy zakres wysokości podwieszenia jak sufity z użyciem wieszaka obrotowego WO60 z prętem mocującym lub wieszaka noniuszowego WON60. Na przedstawionych fotografiach montaż odbywa się za pomocą wieszaków noniuszowych.

Wieszaki montowane są do stropu za pomocą dybli stalowych. Należy dostosować ich długość w zależności od wysokości stropu oraz wysokości podwieszanego sufitu.

Montaż sufitu podwieszanego z wykorzystaniem płyt cementowych Cementex

Krok 4: Montaż profili CD60
Podobnie jak w przypadku różnych rodzajów zawiesi, tak również w przypadku konstrukcji możliwe jest zamontowanie jej na różne sposoby takie jak konstrukcja jednopoziomowa równoległa, jednopoziomowa krzyżowa lub dwupoziomowa krzyżowa. W tej instrukcji przedstawiono montaż sufitu dwupoziomowego krzyżowego – najbardziej stabilnego i wytrzymałego.

Profile górne CD60 należy zamontować do górnych wieszaków noniuszowych oraz „położyć” ich końce na profilach UD27. Jeśli profil jest za krótki należy użyć łączników wzdłużnych Nida LW60, aby osiągnąć pożądaną długość. Następnie pod górny profil, podwieszamy za pomocą łącznika krzyżowego Nida LK60 dolne profile CD60, których końce powinny być umieszczone pomiędzy ściankami profilu UD27.

Montaż sufitu podwieszanego z wykorzystaniem płyt cementowych Cementex

Krok 5: Docięcie płyt Cementex
Płyty Cementex należy odpowiednio dociąć do założonego rozstawu konstrukcji złożonej z dolnych profili Nida CD60. Należy pamiętać, aby w trakcie cięcia korzystać z piły z odciągiem pyłu.

Montaż sufitu podwieszanego z wykorzystaniem płyt cementowych Cementex

Krok 6: Montaż płyt Cementex
Płyty należy zamontować do dolnych profili CD60 za pomocą blachowkrętów do płyt cementowych. Należy zwrócić uwagę, aby krótsze krawędzie płyt były przesunięte względem siebie o minimum 40cm. Niedopuszczalne są połączenia krzyżowe. Przy montażu do konstrukcji stalowej należy pamiętać, aby pomiędzy płytami zachować dylatację o szerokości 2-3mm, która pozwoli na pracę płyt przy zmianach temperatury i wilgotności. Montaż płyt odbywa się wyłącznie do profili CD60, niedopuszczalne jest przykręcanie płyty do profili obwodowych UD27.

Montaż sufitu podwieszanego z wykorzystaniem płyt cementowych Cementex

Krok 7: Spoinowanie oraz szpachlowanie
Spoiny płyt powinny zostać zaszpachlowanie masą cementową przeznaczoną do płyt cementowych z użyciem taśmy. Tak wykonana spoina stanowi gwarancję dobrze wykonanego sufitu, który nie będzie pękał.

Montaż sufitu podwieszanego z wykorzystaniem płyt cementowych Cementex

W zależności od potrzeb, płyty można szpachlować całopowierzchniowo. Przed nałożeniem masy, należy płytę zagruntować, a następnie nałożyć masę, która po wyschnięciu może być szlifowana.

Mężczyzna wykonawca na tle ściany z karton-gipsu. Różowa ramka wokół płyty g-k
Innowacyjne rozwiązania
Certyfikowane systemy
Zrównoważone budownictwo