Ściany - instrukcja montażu płyty cementowej Cementex

Ogólnobudowlaną płytę Cementex można stosować zarówno na sufitach jak i ścianach, a jej wszechstronność jest gwarancją wieloletniego użytkowania w trudnych warunkach bez ryzyka uszkodzeń. Sprawdź, jak prawidłowo montować ogólnobudowlaną płytę cementową Cementex na ścianach.

Podkonstrukcja

W obszarach narażonych na wysoki poziom wilgoci należy odpowiednio zabezpieczyć podłoża przed korozją stosując profile w kategorii korozyjności C3 lub C5. Ściany działowe, montuje się na takiej samej podkonstrukcji jak w przypadku płyt gipsowo-kartonowych – z użyciem profili Nida C oraz U.

Montaż profilu U

MONTAŻ PROFILI U DO SUFITU I PODŁOŻA

Prace rozpoczyna się od montażu profili U do podłogi oraz sufitu. Aby zapewnić odpowiednie warunki akustyczne, profile U należy podkleić taśmą akustyczną o szerokości dobranej do szerokości profil.

Montaż profili U odbywa się za pomocą odpowiednio dobranych elementów kotwiących w maksymalnym rozstawie 100cm. Pierwszy punkt mocowania profilu powinien znajdować się maksymalnie 15cm od krawędzi profilu. Należy pamiętać o tym, aby w ścianach z odpornością ogniową stosować wyłącznie stalowe elementy kotwiące.

Montaż profilu U

MONTAŻ PROFILI C DO ŚCIANY

Kolejnym krokiem jest montaż profili C do ścian bocznych. Powinny być one przycięte na długość wynoszącą co najmniej 15mm mniej niż wysokość pomieszczenia. Aby uzyskać odpowiednią izolację akustyczną pomieszczenia, profile należy podkleić taśmą akustyczną. Profil C, powinien być umieszczony pomiędzy ściankami profilu U – zarówno przysufitowego jak i przypodłogowego. Kształtowniki pionowe, należy przykręcić do ścian bocznych za pomocą odpowiednich elementów kotwiących.

MONTAŻ KONSTRUKCJI ŚCIANY

Po przygotowaniu obrysu ściany, można przystąpić do montażu pozostałych profili C w konstrukcji, umieszczanych pomiędzy ściankami profili U. Odległość pomiędzy profilami jest zależna od wybranej szerokości płyty. Standardowo – przy zastosowaniu płyty o szerokości 1200mm – rozstaw profili powinien wynosić ok 602,5mm (wynika to ze standardowego rozstawu profili co 600mm + dodatkowe 5mm na całą szerokość płyty związane z pozostawieniem dylatacji o szerokości 2-3mm na krawędziach pionowych). Należy zwrócić uwagę, aby nie skręcać ze sobą profili C oraz U!

Docinanie płyt g-k

DOCINANIE PŁYT CEMENTOWYCH

Płyty powinny być docięte na długość mniejszą o ok 20mm niż wysokość pomieszczenia. Cięcie płyt powinno odbywać się za pomocą tarczy do płyt cementowych, a urządzenie do cięcia powinno być wyposażone w mechanizm odciągający pył.

MONTAŻ PŁYTY DO KONSTRUKCJI - SZCZEGÓŁY

Szczegóły montażu płyty cementowej Cementex

Odpowiednio przygotowane płyty montuje się do profili C za pomocą odpowiednich wkrętów do płyt włóknisto-cementowych w rozstawie max 25cm. Należy pamiętać, aby nie przykręcać płyt do profili U. Płyty powinno się montować w układzie pionowym, tak aby połączenia poziome w obrębie sąsiednich pasm każdej z warstw poszycia były przesunięte o min 40cm. Poszycie płytami Cementex z drugiej strony, powinno być przesunięte o szerokość jednego modułu (równego szerokości rozstawu profili).

Po przykręceniu płyt, połączenia pomiędzy nimi należy zaszpachlować masą cementową. Płyty są fazowane, w związku z czym nakładanie masy szpachlowej jest znacznie ułatwione. Należy pamiętać, aby pomiędzy płytami, zarówno na krawędzi pionowej jak i poziomej zostawiać dylatacje o szerokości 2-3mm.

100vw

Dylatacje oraz spoiny należy wypełnić masą Hydropanel Finisher, w połączeniu z wtopioną taśmą z włókna szklanego Hydropanel. Masę należy przygotować w wiadrze, dosypując proszek do wody. Proporcja mieszania masy cementowej do wody wynosi 0,46kg/l. Po odpowiednim wymieszaniu masy i uzyskaniu odpowiedniej konsystencji, masę można nakładać na ściany.

Nakładanie taśmy z włókna szklanego

Należy uzupełnić wszystkie spoiny oraz wypełnić zagłębienia powstałe w miejscach wkręcania płyt tak, aby uzyskać równą powierzchnię. Spoiny powinny być wzmocnione taśmą z włókna szklanego, aby uniknąć spękań w przyszłości.

Wykańczanie płyt cementowych masą, szpachlowanie całopowierzchniowe.

Zużycie masy cementowej jest zależne od jakości wykończenia jaka chcemy uzyskać. Dla klasy wykończenia Q1 – zużycie wynosi ok. 0,27kg/m2. W przypadku klasy Q4 i szpachlowaniu całopowierzchniowym – zużycie wynosi ok, 1,54kg/m2.

Po wyschnięciu masy na całej jej powierzchni, należy przeprowadzić szlifowanie w celu uzyskania idealnie gładkiej powierzchni.

Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy

NEWSLETTER SINIAT

Wiedza na temat suchej zabudowy jest specjalistyczna, dlatego pragniemy się nią dzielić. Po zapisaniu się do naszego newslettera otrzymasz całkowicie darmowego e-booka.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy" to aż 102 strony ciekawych porad i wskazówek, które z powodzeniem możesz wykorzystać w swojej pracy!

CHCESZ ZARABIAĆ WIĘCEJ? ZAPISZ SIĘ NA PROFESJONALNE SZKOLENIE W TWOIM REGIONIE!

Innowacyjne i efektywne rozwiązania
Certyfikowana i przetestowane rozwiązania
Zaangażowanie w zrównoważone budownictwo