Montaż drzwi w ściance g-k

Podział pomieszczenia za pomocą ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych wiąże się zazwyczaj z koniecznością zamontowania w niej drzwi wewnętrznych. Na trwałość oraz wygodę użytkowania drzwi wpływa przede wszystkim poprawność montażu oraz miejsce, w którym zostaną zamontowane.

Warto wiedzieć, że w suchej zabudowie są dwie możliwości zamontowania metalowej ościeżnicy drzwi - podczas montażu ściany lub pozostawienie otworu pod stolarkę drzwiową.

ZANIM ZACZNIESZ MONTAŻ DRZWI W ŚCIANCE G-K

Przed rozpoczęciem prac związanych z montażem drzwi, zaplanuj na podłodze kształt i wymiar w obrębie suchej zabudowy oraz przemyśl, jakie obciążenie drzwiami przewidujesz.

Ważne! W obrębie drzwi konstrukcja nośna musi być wzmocniona w zabudowie ściany ze względu na osłabienie otworem drzwiowym oraz dodatkowe obciążenia spowodowane skrzydłami drzwi. Należy pamiętać również o dostosowaniu szerokości suchej zabudowy do grubości ościeżnicy przewidzianej przez producenta drzwi.

Dlatego warto tutaj zastosować się do pierwszej ogólnie przyjętej zasady: jeśli skrzydło drzwi waży do 25 kg, otwór drzwiowy nie przekracza szerokości 90 cm, a wysokość pomieszczenia (w którym postawiona jest ścianka) nie przekracza 2,60 m nie muszą (ale oczywiście mogą) być zamontowane profile UA.

Druga zasada, do której również warto się stosować, wiąże się z wielkością skrzydła drzwiowego i szerokością profili C/U: jeśli w ściance o wysokości 2,60 m przewidujesz wstawienie drzwi wewnętrznych na ościeżnicy metalowej, to zastosuj profile Nida UA50. Zastosuj je z odpowiednimi profilami Nida U50 oraz zamocuj do sufitu i podłogi za pomocą kątowników do profili Nida UA50. Ten układ zapewni usztywnienie otworu wokół ościeżnicy drzwiowej.

Ciężar skrzydła drzwiowego w kg < Szerokość profili C , U i UA w mm
50 50
75 75
100 100

Wskazówka! Przed wykonaniem otworu sprawdź dostępność ościeżnic na lokalnym rynku i dopiero wtedy ustal wysokość i szerokość otworu jaki wykonasz. Podczas wbudowywania ościeżnic, uważnie przestrzegaj instrukcji.

Materiały budowlane Nida oraz narzędzia niezbędne do wykonania montażu drzwi w ściance z płyt g-k:

  • narożnik aluminiowy perforowany

  • wiertarka udarowa do mocowania profili do stropu i podłogi

  • nożyce do blachy do cięcia profili metalowych

  • wkrętarka do mocowania płyt g-k

  • poziomnica do ustalania pionów i poziomu

  • tarnik do płyt g-k

  • młotek do wbijania kołków szybkiego montażu

  • drobne narzędzia np. nóż do cięcia płyt g-k, piłka ręczna, klucz płaski 13, miarka czy ołówek

INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI W ŚCIANIE Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Poniżej znajdziesz instrukcję montażu drzwi w ścianie, jaka widoczna jest na poniższym zdjęciu.

Instrukcja montażu drzwi w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych

KROK 1

Wytrasuj na podłożach (sufit, ściany, podłoga) miejsca usytuowania profili Nida U50.

KROK 2

Przytnij profile Nida C50 na długość krótszą o 10 mm od wysokości pomieszczenia. Stanowi to tzw. szczelinę kompensacyjną dla ew. ugięć stropu.

KROK 3

Zastosuj taśmę izolacji akustycznej Nida pod profile obwodowe Nida U poziome oraz Nida C pionowe.

KROK 4

Wywierć otwory montażowe dostosowane do średnicy kołka. Za pomocą kołków rozporowych Nida 6/40 zamocuj do podłoża każdy z profili Nida U50 oraz skrajne słupki pionowe Nida C50 - w rozstawie co ok. 80 cm.

KROK 5

Przymocuj za pomocą kołków rozporowych Nida 6/40 kątowniki do profili UA w podłodze i suficie.

KROK 6

Skręć za pomocą śrub Nida M8 profile Nida UA 50 do kątowników UA 50 kluczem płaskim 13.

KROK 7

Wykonaj rygiel nad drzwiami. Przytnij profil Nida U50 na szerokość otworu drzwiowego plus 20 cm. Końcówki po 10 cm zagnij po nacięciu w dół i przymocuj w pozycji poziomej.

KROK 8

Przygotuj dwa profile C50 o długości odpowiadającej wysokości ponad otworem drzwiowym.

KROK 9

Umieść przycięte profile C50 w profilach Nida U50 w odstępach ok. 1/3 szerokości między profilami Nida UA50, ale w odległości nie mniejszej niż 15 cm od pionowego UA50. Pamiętaj! Profili C50 i U50 nie skręcamy wkrętami. Przesztywnienie konstrukcji może spowodować późniejsze spękania lub wybrzuszenia powierzchni płyt g-k.

KROK 10

Zacznij opłytowanie ścianki płytą g-k Nida Expert, zamykając również otwór drzwiowy. Mocowanie płyty do profila UA 50 wykonaj za pomocą wkrętów do blachy 2 mm Nida 3,5 x 25 mm.

KROK 11

Po przymocowaniu płyty Nida Expert oraz poziomego rygla wytnij otwór w płycie na drzwi.

KROK 12

Kontynuuj opłytowanie Nida Expert, zachowując ważne zasady mijania się spoin pionowych i poziomych. Na tym etapie przestrzeń pomiędzy profilami można wypełnić materiałem izolacyjnym (np. wełną mineralną) co znacznie poprawi parametry akustyczne przegrody. Więcej informacji na temat rodzajów i parametrów systemów suchej zabudowy Siniat uzyskasz pod linkiem: http://www.siniat.pl/pl-pl/centrum-wiedzy/katalog-techniczny

KROK 13

Zamontuj ościeżnicę zgodnie z instrukcją producenta drzwi w ścianie g-k.

KROK 14

Wykonaj szpachlowanie połączeń płyt ściany działowej w dwóch warstwach wykorzystując w pierwszej kolejności gips szpachlowy Nida Start do wtopienia taśmy zbrojącej Nida, a następnie gips szpachlowy Nida Finisz jako warstwę ostateczną. Pamiętaj! Przygotuj gipsy szpachlowe zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu.

KROK 15

Po ostatecznym wyschnięciu spoin, przeszlifuj je do uzyskania gładkości.

KROK 16

Zagruntuj i wykończ powierzchnię materiałami dekoracyjnymi - tapetą, farbą itp.

Innowacyjne rozwiązania
Certyfikowane systemy
Zrównoważone budownictwo