Transport, magazynowanie, obróbka i przycinanie płyt g-k – praktyczne porady

przenoszenie płyty g-k

Płyty gipsowo-kartonowe powszechnie wykorzystywane są jako materiał wykończeniowy zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w hotelach czy ośrodkach sportu. Na wysoką jakość powierzchni ścian, sufitów i innych elementów z płyt g-k wpływa to, czy w trakcie transportu, magazynowania, obróbki i przycinania nie uległy żadnym uszkodzeniom.

Dlatego ważne jest, aby stosować się do poniższych zaleceń. Pozwoli to na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia uszkodzeń, takich jak: deformacja, zarysowanie czy złamanie płyty.

transport płyty g-k

TRANSPORT PŁYT G-K - ZALECENIE

  • płyty g-k przenosimy boczną krawędzią pionowo lub przewozimy odpowiednio przystosowanym środkiem transportu (wózek widłowy, samochód ciężarowy, wózek transportowy).
układanie płyty g-k

MAGAZYNOWANIE I UKŁADANIE PŁYT G-K - ZALECENIA

  • układamy płyty g-k na suchym, płaskim podłożu (na paletach lub podkładkach drewnianych rozmieszczonych maksymalnie co 35 cm). Takie układanie zapobiega powstawaniu uszkodzeń. Przy składowaniu płyt należy także uwzględniać nośność podłoża, na przykład: 66 płyt g-k Nida Expert o grubości 12,5 mm i długości 2600 mm stanowi dla podłoża obciążenie około 550 kg/m2.
  • płyty oraz inne wyroby gipsowe należy chronić przed wpływem wilgoci i czynników atmosferycznych. Składowanie i montaż należy przeprowadzać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze od +5°C do +40°C i wilgotności powietrza nie przekraczającej 70%. Płyty g-k, które podczas magazynowania uległy zawilgoceniu, należy przed montażem całkowicie wysuszyć. W tym celu należy rozłożyć je poziomo na płaskim podłożu z możliwością swobodnego przepływu powietrza.

PRZYCINANIE PŁYT G-K - ZALECENIA

  • płyty g-k można łatwo docinać przy użyciu noża. Podczas przycinania płyty powinny leżeć na płaskiej powierzchni, ułożone jedna na drugiej, albo pojedynczo na stole. Nożem prowadzonym przy liniale nadcinamy karton licowy (strona płyty bez nadruku), przełamujemy rdzeń gipsowy i rozcinamy karton na stronie tylnej. Tam gdzie wymagane jest szczególnie dokładne przycięcie, zaleca się używanie piły płatnicy o drobnych ząbkach, przeznaczonej do cięcia płyt g-k.

  • ostre krawędzie, powstałe przy cięciu płyty fazujemy nożem do płyt g-k o kącie pochylenia ostrza ok. 45° do 2/3 grubości płyty. Karton strony licowej wygładzamy tarnikiem lub papierem ściernym.

przycinanie płyty g-k
wycinanie otworów w płycie g-k

OBRÓBKA PŁYT G-K - ZALECENIA

  • wszelkie otwory instalacyjne i inne należy najpierw dokładnie wymierzyć, ustalić ich położenie na płycie g-k, a następnie narysować i wyciąć piłą otwornicą, płatnicą lub przyrządem do wycinania otworów w płycie g-k.

  • średnica otworu powinna być o około 10 mm większa niż średnica rury. Rury i przewody nie mogą stykać się z płytą gipsową.

Innowacyjne rozwiązania
Certyfikowane systemy
Zrównoważone budownictwo