Montaż sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy w systemie mf

W porównaniu do standardowych konstrukcji, opartych na profilach CD60, sufit podwieszany MF charakteryzuje się dużą sztywnością, odpornością na skręcanie, bez potrzeby montażu dodatkowych elementów takich jak łącznik wzdłużny, krzyżowy, wieszaki typu noniusz czy pręty mocujące. Zaletą konstrukcji sufitu Nida MF jest również możliwość większych rozstawów profilu głównego oraz zawiesi, co w efekcie końcowym obniża znacząco koszt 1m2 konstrukcji sufitu podwieszanego. Dzięki łatwemu montażowi konstrukcji wykonawca systemu uzyskuje realne oszczędności na godzinowym czasie pracy.

W porównaniu do standardowych konstrukcji, opartych na profilach CD60, sufit podwieszany MF charakteryzuje się dużą sztywnością, odpornością na skręcanie, bez potrzeby montażu dodatkowych elementów takich jak łącznik wzdłużny, krzyżowy, wieszaki typu noniusz czy pręty mocujące. Zaletą konstrukcji sufitu Nida MF jest również możliwość większych rozstawów profilu głównego oraz zawiesi, co w efekcie końcowym obniża znacząco koszt 1m2 konstrukcji sufitu podwieszanego. Dzięki łatwemu montażowi konstrukcji wykonawca systemu uzyskuje realne oszczędności na godzinowym czasie pracy.

Konstrukcja MF składa się z czterech typów profili skręconych ze sobą za pomocą systemowych wkrętów z łbem podkładkowym tworząc sztywną i stabilną konstrukcję. Stanowi alternatywę dla konstrukcji na profilach CD60. Może być stosowana w sufitach dźwiękoizolacyjnych z zastosowaniem systemowych łączników akustycznych PHONI.

Sufity podwieszane w systemie MF w szczególności mają zastosowanie:

  • gdy wymagany jest zwiększony rozstaw wieszaków (do 120 cm);

  • w sufitach o zwiększonej odporności na uderzenia (np. piłką);

  • w sufitowych systemach dźwiękoizolacyjnych;

  • w sufitach skośnych;

  • w sufitach zewnętrznych z uwzględnieniem obciążenia siłą parcia-ssania wiatru;

  • w sufitach do klasy odporności ogniowej EI120;

  • na poddaszach z izolacją cieplną o grubości wełny nawet powyżej 30cm pod krokwiami (np. domy pasywne).

Krok po kroku - montaż sufitów podwieszonych oraz zabudowy poddaszy w systemie MF
Poniżej przedstawione zostały kolejne czynności wykonywane podczas montażu sufitów podwieszonych oraz zabudowy poddaszy w systemie MF:

KROK 1

Montaż sufitu MFC Siniat krok 1

Prace przy montażu sufitu podwieszonego należy rozpocząć od wyznaczenia na powierzchni ściany poziomu, na którym zamocowany będzie profil przyścienny. Należy wziąć przy tym pod uwagę grubość i ilość płyt g-k, które mają stanowić poszycie suchej zabudowy. Następnie należy zamocować do ściany profil przyścienny Nida MFCE26. Rozstaw kołków mocujących powinien wynosić maksymalnie 1000 mm.

KROK 2

Montaż sufitu MFC Siniat krok 2

Przygotować wieszaki z profili Nida MFC2330. Kątowniki należy przyciąć na docelową długość podwieszenia uwzględniając sposób montażu do konstrukcji budynku (dolny koniec zamocowanego kątownika powinien sięgać poziomu profili nośnych). W przypadku montażu sufitu podwieszanego pod stropem żelbetowym, kątownik należy naciąć w narożu, zagiąć do środka oraz nawiercić w nim otwory. W przypadku montażu zabudowy poddasza kątownik należy zamocować do powierzchni bocznej belki drewnianej.

KROK 3

Montaż sufitu MFC Siniat krok 3

Przykręcić profile główne Nida MFCP44 do wcześniej zamocowanych wieszaków za pomocą dwóch wkrętów Nida z łbem podkładkowym. Profile główne Nida MFCP44 należy ustawić na właściwej wysokości i odpowiednio wypoziomować już na etapie mocowania do profili Nida MFC2330. Aby prawidłowo wypoziomować profile główne MFCP44 najlepiej jest użyć niwelator laserowy. Jeśli jest to konieczne, profile główne można łączyć wzdłużnie odwracając je „plecami” do siebie i skręcając przy użyciu wkrętów do blachy takich samych jak wymienione wcześniej.

KROK 4

Montaż sufitu MFC Siniat krok 4

Ustawić profile nośne Nida MFCC50 pod odpowiednim kątem względem profili głównych. Odległość pomiędzy profilami nie może przekraczać 400 mm. Profile Nida MFCC50 przykręca się do profili głównych dwoma wkrętami z łbem podkładkowym. Jeśli długość profili jest niewystarczająca, profile sufitowe można łączyć wkrętami (po 3 sztuki po każdej stronie profili) z minimalnym zakładem 150 mm.

KROK 5

Montaż sufitu MFC Siniat krok 5

Poszycie z płyt g-k Nida zamocować do spodu profili nośnych Nida MFCC50. Sposób montażu płyt uzależniony jest od wyboru układu opłytowania (podłużny lub poprzeczny) oraz wyboru systemu SINIAT. Należy pamiętać o pozostawieniu szczeliny ok. 5 mm pomiędzy krawędzią płyty a ścianą. Płytę g-k należy zamocować wkrętami również do profili przyściennych Nida MFCE26.

Innowacyjne rozwiązania
Certyfikowane systemy
Zrównoważone budownictwo