Ognioochronne systemy suchej zabudowy

Ze względu na to, że drewno było historycznie najczęściej używanym budulcem w Polsce, utarł się pogląd jakoby suche materiały budowlane były łatwopalne. Nic bardziej mylnego! Dziś to właśnie elementy tzw. suchej zabudowy sprawiają, że możemy czuć się bezpiecznie w budynkach i we wnętrzach, które zostały wykonane suchymi technologiami.

Siniat odpornosc ogniowa

Jak rozpoznać czy produkt jest odporny na działanie ognia?
Obecnie w UE istnieje kilka charakterystyk materiałowych opisujących i klasyfikujących płyty gipsowo-kartonowe czy masy szpachlowe jako odporne na działanie ognia. Podstawowym oznaczeniem jest Euroklasa wyrobu, która wskazuje, jak produkt przyczynia się do rozwoju ognia i jaka jest szybkość i dynamika przyrostu temperatury. Najbezpieczniejszym wyborem jest produkt z oznaczeniem A1- całkowicie niepalny, a następnie A2 aż do F.

Drugim ważnym czynnikiem jest ilość i szybkość wytwarzania dymu w wyniku pożaru. Najlepiej na skali wypadają produkty z oznaczeniem S1, najgorzej - S3. W związku z tym, że niektóre materiały poddane wysokiej temperaturze topią się powstał jeszcze jeden system odnoszący się do tworzenia płonących kropel i cząstek, które mogą powodować dalsze rozprzestrzenianie się pożaru oraz oparzenia. Projektanci i wykonawcy powinni szukać oznaczeń d0 i d1- niewytwarzające gorących kropel lub ich znikomą ilość.

Obszar testów odporności ogniowej płyt gipsowych oraz innych materiałów budowlanych, które przeprowadzają laboratoria jest jeszcze szerszy. Obejmuje on dodatkowo takie czynniki, jak: dymoszczelność, promieniowanie, izolacyjność ogniowa, szczelność ogniowa, odporność na pożar sadzy i wiele innych.

Systemy suchej zabudowy to gwarancja bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Okazuje się, że rozwiązania klasyczne bazujące na jednorodnym materiale nie mogą sprostać tak szeroko postawionym wymaganiom przeciwpożarowym. Ściany i stropy żelbetonowe nie przepuszczają dymu, a także nie izolują termicznie od źródła ognia i znacznie tracą na wytrzymałości. Przykładem jest choćby tragedia z WTC. Obecnie inżynierowie proponują rozwiązania systemowe wielomateriałowe. W ten sposób łącząc wiele cech różnych komponentów uzyskujemy bezpieczeństwo, ogniotrwałość, a także dobry efekt budynku. To właśnie systemy suchej zabudowy, które oglądamy w nowych domach, wieżowcach i centrach handlowych spełniają restrykcyjne normy dotyczące naszego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i życia w razie pożaru.

Płyty ognioochronne to klucz do odporności ogniowej
Przegrody i osłony ogniowe stosowane w lekkiej zabudowie lekkiej zawierają w sobie gips, który składa się w 20% z skrystalizowanej wody. Dzięki temu w czasie pożaru pochłania duże ilości ciepła. Energia cieplna przekazywana jest do kryształów wody, a te zmieniają swój stan skupienia w gaz. Dzięki czemu temperatura gipsu podczas tego procesu nieznacznie przekracza 100 stopni Celsjusza. Taki poziom temperatury utrzymuje się, aż do odparowania wszystkich cząsteczek wody. W zależności od dodatków producenta, masy oraz natężenia energii cieplnej, czas tego procesu jest zróżnicowany. Naprzeciw oczekiwaniem krajowego rynku wyszli polscy inżynierowie z Konina tworząc i usprawniając systemy suchej zabudowy o najszerszym zakresie odporności ogniowej na rynku Unii Europejskiej.

Ochrona elementów konstrukcyjnych wzniesionych w czasach, kiedy normy przeciwpożarowe były mniej restrykcyjne lub nie było ich wcale, nie stanowi obecnie problemu. Nieosłonięte belki i słupy drewniane czy stalowe można obudować płytą ognioochronną. W ten sposób przebywając w ogniu nawet przez okres 120 minut nie będą wytwarzać dymu. Możliwa jest również modernizacja p. pożarowa istniejących konstrukcji drewnianych lub budowa nowych z zastosowaniem np. systemu Nida Drewno. Kolejnym elementem, który może przyczynić się do rozprzestrzeniania ognia są szachty instalacyjne. Ich ścianki zwykle są na tyle cienkie, że nie chronią pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia. Skuteczne zabezpieczenie tworzy obudowa z płyt gipsowo-kartonowych, takich jak Nida Ogień.

Kolejną przeszkodą dla ognia są ściany działowe z płyt arkuszowych. Wykonane na konstrukcjach z cienkościennych profili stalowych należy pokryć obustronnie płytami ognioochronnymi i wypełnić niepalną izolacją. Taką technikę możemy wykorzystać do realizacji wielu różnych projektów. Różnice w zastosowanych materiałach będą uzależniona od przeznaczenia, wymaganego poziomu ognioodporności i standardów wykończeniowych. Ognioodporne ściany działowe zapobiegają rozprzestrzenianiu się płomieni poprzez stworzenie struktury, która się nie zawali, ani nie podda się ogniowi przez określony czas.

W czasie pożaru sufit nagrzewa się zdecydowanie szybciej niż ściana. Sufity podwieszane z płyt ognioochronnych stanowią skuteczną osłonę stropu, pełniąc rolę samodzielnej przegrody ogniowej. W zależności od miejsca powstania pożaru mogą one chronić instalacje przebiegające w przestrzeni między stropem, a sufitem oraz chronić elementy stropu.

Dlaczego warto stosować kompleksowy system suchej zabudowy ?
Najczęstszym zagrożeniem dla zdrowia lub życia ludzi podczas pożaru nie jest ogień, lecz dym. Tylko zastosowanie kompleksowego systemu danego producenta tj. dedykowanych mas szpachlowych, profili i płyt ognioochronnych, typu Nida Ogień, zapewnia szczelność i trwałość systemu w warunkach pożarowych. Przykład? Na stropie o podwyższonej odporności na ogień można używać tylko i wyłącznie kotew z możliwością kompensacji średnicy otworu w betonie. Jeżeli użyjemy zwykłych kotew, oszczędność będzie niewielka, a sufit nie spełni swojego zadania. Żeby uniknąć tego typu przykrych niespodzianek, należy wybrać produkt sprawdzony, z najwyższej półki, a dodatkowo skorzystać z doradztwa producenta.

Innowacyjne rozwiązania
Certyfikowane systemy
Zrównoważone budownictwo