PRZYJAZNY WPŁYW FIRMY NA ŚRODOWISKO

Gips od wielu lat cieszy się ugruntowaną pozycją lidera wśród produktów czystych ekologicznie. Nasze płyty gipsowo-kartonowe produkowane są z gipsu pochodzenia naturalnego oraz celulozy. Ta pozyskiwana jest między innymi z makulatury. Są więc w pełni naturalnym produktem!

Płyty gipsowo-kartonowe to ekologiczny materiał budowlany!

Ściany i sufity z płyt gipsowo-kartonowych gwarantują zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach. Są naturalnym regulatorem wilgotności, są bezzapachowe i redukują hałas w budynkach.

Płyty g-k to naturalny regulator wilgotności

Płyty gipsowo-kartonowe mają wyjątkową zdolność wchłaniania nadmiaru wilgoci z powietrza i oddawania jej, gdy we wnętrzach zaczyna robić się sucho. Są naturalnymi regulatorami wilgotności, dzięki mikroporowatej budowie gipsu.

 

Płyty g-k są bezzapachowe

Ważne jest także i to, że gips nie wydziela żadnych zapachów, ani substancji uznawanych za toksyczne. Odczyn PH gipsu wynosi około 7, jest więc niemal identyczny jak PH ludzkiej skóry.

 

Grzyby i pleśń unikają gipsu

Dzięki neutralnemu odczynowi grzyby i pleśń unikają gipsu. Można je za to spotkań na innych surowcach budowlanych, w miejscach o nadmiernej wilgotności. O szkodliwości tych organizmów napisano już całe tomy. Przypomnieć warto, że powodują one dolegliwości związane między innymi z układem oddechowym. Są też czynnikiem alergizującym.

 

Płyty g-k redukują hałas w budynkach

Trzeba w tym miejscu wspomnieć również o izolacyjności akustycznej. Płyty NIDA w dużym stopniu redukują rozprzestrzenianie się hałasu w budynkach, co również wpływa na komfort oraz zdrowie mieszkańców i użytkowników.

 

Płyty g-k nie elektryzują się

Gips odznacza się niewielką przewodnością powierzchniową. Nie gromadzi ładunków elektrostatycznych, czyli mówiąc najprościej nie elektryzuje się. To cenna cecha, ponieważ ściany wykończone płytami g-k nie będą przyciągać kurzu.

 

Płyty g-k mają niższą promieniotwórczość

Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak promieniotwórcze są niektóre wyroby stosowane w budownictwie. Płyty NIDA nie są pod tym względem groźne. Mają zaledwie 40 Bq (Bekereli) dla naturalnego izotopu potasu 40K. Dla porównania cegła ceramiczna ma 667 Bq.

 

Z MYŚLĄ O NATURZE W NASZYCH FABRYKACH

Produkcja płyt gipsowo-kartonowych w technologii Siniat

Produkcja gipsu jest ekologiczna

Siniat dokłada wszelkich starań, żeby produkcja gipsowych materiałów przebiegała bez szkody dla środowiska.

Jego wytwarzanie pochłania stosunkowo mało energii dlatego nie powoduje groźnego zanieczyszczenia środowiska. Także zużyte płyty gipsowo-kartonowe podlegają ponownemu przetworzeniu, więc nie zalegają przez dziesiątki lat na wysypiskach.

Fabryka płyt gipsowo-kartonowych w Leszczach

Siniat Polska - fabryka płyt gipsowo-kartonowych Leszcze

Fabryka płyt gipsowo-kartonowych w Leszczach

Fabryka płyt gipsowo-kartonowych w Leszczach ulokowana jest w pobliżu doliny rzeki Nida, na obszarze o wyjątkowych wartościach przyrodniczych i klimatycznych.
Zakład oraz organizacja produkcji zostały tak zaprojektowane, aby malownicza okolica Doliny Nidy nie doznała żadnego uszczerbku. Dlatego wybudowaliśmy oczyszczalnię ścieków i wdrożyliśmy zamknięty obieg wody potrzebnej do produkcji. Odpady produkcyjne są natychmiast gotowe do przetworzenia.

Zakład produkcyjny profili metalowych

Zakład produkcji profili Gacki

Zakład produkcyjny profili metalowych

Zakład produkcji profili metalowych ulokowany jest w pobliżu fabryki płyt gipsowo-kartonowych Siniat. 

Zakład produkcyjny w Koninie

Siniat Polska - fabryka gipsów Konin

Zakład produkcyjny w Koninie

Mieszanki gipsowe produkowane w zakładzie w Koninie powstają z gipsu pochodzącego z odsiarczania spalin. Odsiarczanie spalin to proces dający podwójną korzyść – powstaje świetny jakościowo produkt – gips syntetyczny, ale również następuje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Przy naszej skali produkcji ma to realne znacznie dla stanu środowiska. Gips syntetyczny ma niemal identyczny skład jak gips naturalny.

SINIAT POSIADA CERTYFIKAT ISO 14001 - SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

Intensywna praca osób zaangażowanych w tworzenie dokumentacji i jej wdrożenie, realizacja działań naprawczych oraz doskonalenie firmy przyniosło efekt w postaci certyfikatu ISO 14001 – Systemu Zarządzania Środowiskiem.

Certyfikat posiadają:

  • Siedziba Etex Poland sp. z o.o. w Warszawie
  • Zakład Produkcji płyt g-k w Leszczach
  • Zakład Produkcji profili metalowych w Gackach
  • Zakład Produkcyjny mieszanek gipsowych w Koninie

Kiedy i gdzie został przeprowadzony audyt zewnętrzny?

Proces certyfikacji spółki Siniat rozpoczął się w grudniu 2013 roku. I faza audytu odbyła się w Koninie i polegała na sprawdzeniu opracowanej dokumentacji. II faza audytu miała miejsce w zakładach produkcyjnych: Gacki - profile metalowe, Leszcze - płyty g-k, Konin - mieszanki gipsowe, gdzie sprawdzono funkcjonowanie procesów operacyjnych, zobowiązań wobec prawa, pomiary, kontrole i nadzór w odniesieniu do stosowanej dokumentacji Systemu Zarządzania Środowiskiem.

Kto nadzorował przeprowadzenie audytu?

Audyt zewnętrzny został realizowany przez niezależną jednostkę certyfikującą DEKRA, cieszącą się uznaniem na całym świecie.

Dlaczego ubiegaliśmy się o certyfikację naszych zakładów?

Dzięki temu:

  • zmniejszymy zużycie energii, wody i surowców
  • zmniejszymy emisję zanieczyszczeń
  • ograniczymy ilość odpadów wymagających składowania
  • zmniejszymy płaty za korzystanie ze środowiska
  • sprawimy, że wzrośnie świadomość ekologiczna pracowników

Działalność naszej firmy odbywa się w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Zamierzamy kontynuować swoją politykę przez następne lata.

Ważne! Nasz certyfikat posiada niemiecką akredytację DAkkS

Pobierz certyfikat ISO 14001:2015 Pobierz certyfikat ISO 45 001:2018

GIPS NATURALNY I SYNTETYCZNY

Gips naturalny

GIPS NATURALNY I SYNTETYCZNY

Gips naturalny pozyskiwany jest z naturalnych składowisk gipsu. Jedno z nich znajduje się w Leszczach, w woj. świętokrzyskim, skąd pochodzi gips do produkowanych przez nas w Polsce płyt gipsowo-kartonowych. 

Gips naturalny a gips syntetyczny

Gips jest surowcem, który możemy otrzymać zarówno z naturalnych składowisk gipsu – wtedy mówimy o gipsie naturalnym oraz w procesie przerobu produktów odpadowych – wówczas mowa o gipsie syntetycznym. Oba rodzaje gipsu stosowane są do produkcji płyt g-k oraz mieszanek gipsowych i innych wyrobów.

Przetworzenie gipsu naturalnego

Kamień gipsowy ze składowiska transportowany jest przenośnikiem taśmowym do młynów susząco-mielących, gdzie jest rozdrabniany. Następnie jest transportowany do prażarek, gdzie w temperaturze 148-152°C następuje proces kalcynacji.
CaSO4 x 2H2O ==> CaSO4 x 1/2 H2O + 3/2 H2O
W wyniku powyższego powstaje półhydrat zwany gipsem budowlanym. Następnie gips podawany jest do silosów, a stąd poprzez urządzenia dozujące trafia do produkcji płyt gipsowo-kartonowych.

Gips syntetyczny

Gips syntetyczny pozyskiwany jest w procesie przerobu produktów odpadowych powstających w czasie produkcji energii elektrycznej. 

Produkcja gipsu syntetycznego

W zakładzie mieszanek gipsowych w Koninie jako główny półprodukt wykorzystywany jest syntetyczny gips dwuwodny - (dihydrat siarczanu wapnia (VI)). Jest to produkt odpadowy w produkcji energii elektrycznej i powstający w procesie odsiarczania spalin metodą mokrą.

Syntetyczny gips dwuwodny, pochodzący bezpośrednio z magazynów elektrowni, w naszym zakładzie poddawany jest obróbce fizykochemicznej w wyniku czego otrzymujemy tradycyjne spoiwo gipsowe o ściśle określonym składzie fazowym, zwane dalej gipsem budowlanym - półwodny siarczan wapnia (VI). Następnie gips budowlany wykorzystywany jest jako główny składnik produkowanych mieszanek lub jako półprodukt służący do wytwarzania sztukaterii gipsowej, galanterii do dekoracji wnętrz, bloczków gipsowych czy sorbentów. Mieszanki gipsowe Siniat stanowią unikalną kompozycję spoiwa gipsowego, naturalnych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących. Poszczególne składniki danego typu mieszanki gipsowej są odmierzane, dozowane, a następnie mieszane według ściśle określonej receptury. Następnie pakowane są w opakowania handlowe. Skrupulatna kontrola jakości wszystkich półproduktów oraz wyrobów gotowych gwarantują naszym klientom bezpieczeństwo, komfort stosowania i doskonałe parametry użytkowe.

Innowacyjne rozwiązania

Certyfikowane systemy

Zrównoważone budownictwo