Termy Maltańskie

Opis
Jest to drugi co do wielkości tego typu obiekt w Europie. Łączna powierzchnia użytkowa Term Maltańskich to 30 000 m²
Typ obiektu
Ośrodki sportu
Wartość projektu
280 mln PLN
Client
Gmina Poznań
Główny wykonawca
Alstal Grupa Budowlana
Lokalizacja
Poznań
Państwo
Polska
Autor wypowiedzi
Innowacyjne rozwiązania
Certyfikowane systemy
Zrównoważone budownictwo