Pierwszy w Europie w pełni certyfikowany System Stałych Kurtyn Dymowych (SSB)

Garaż prezentujące rozwiązania Siniat w zakresie kurtyn dymowych

Inżynierowie Siniat Polska, w odpowiedzi na potrzeby coraz bardziej wymagających obiektów budowlanych, opracowali i z sukcesem przetestowali zgodnie z wymaganiami zharmonizowanej normy PN EN 12101-1 stałe kurtyny dymowe (SSB). Stałe kurtyny dymowe Siniat okazały się bardzo bezpiecznym rozwiązaniem w swoim zakresie i obejmują klasy odporności ogniowej DH60 i DH120 - a nawet znacząco je przekraczają, osiągając klasę DHA. System ten jest niebywale ważnym elementem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego nowoczesnych obiektów budowlanych, w których instalacje oddymiania i odprowadzania ciepła jako pierwsze rozpoczynają skomplikowane procesy walki z początkową fazą rozgorzenia pożaru.

Stałe Kurtyny Dymowe Siniat pomyślnie przeszły skomplikowany proces certyfikacji, czego potwierdzeniem jest uzyskanie Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych i oznakowanie CE. W związku z tym system kurtyn dymowych Siniat może być wdrożony i oferowany globalnie na całym rynku Unii Europejskiej.

System stałych kurtyn dymowych Siniat pozwala na:

 • ochronę przeciwdymową obiektów we współdziałaniu z systemową instalacją oddymiania i odprowadzania ciepła (RWA),
 • tworzenie zbiorników dymowych,
 • stworzenie stref wolnych od zadymienia i o temperaturze poniżej wartości krytycznej,
 • skierowanie dymu i gazów pożarowych w określonym wcześniej, pożądanym kierunku (tzw. kanalizacja dymu),
 • zapobieganie przedostaniu się dymu do innych obszarów lub opóźnienie tego procesu, zachowanie funkcjonalności obiektów.

Główne obszary zastosowania stałych kurtyn dymowych Siniat:

 • wielokondygnacyjne garaże podziemne,
 • wielkokubaturowe hale sprzedażowe,
 • zakłady produkcyjne i hale logistyczne.

Zalety stałych kurtyn dymowych Siniat:

 • estetyczny wygląd i mały ciężar,
 • prosty, szybki montaż i brak ograniczeń w nadaniu kształtu kurtynie (łuk, przełamane zabudowy itp.),
 • jedyny system umożliwiający zastosowanie zabezpieczeń ogniochronnych przejść instalacyjnych.

Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że mamy bezpośredni wpływ na nieustanne zwiększanie bezpieczeństwa obiektów budowlanych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów biernej ochrony przeciwpożarowej.

Innowacyjne rozwiązania
Certyfikowane systemy
Zrównoważone budownictwo