Supernowoczesne systemy suchej zabudowy w jednym katalogu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oraz wyznaczając kierunek rozwoju suchej zabudowy w Polsce i Europie, pragniemy przedstawić Państwu najnowsze wydanie Katalogu Technicznego (edycja 2020), zawierającego kompletną ofertę rozwiązań systemowych firmy Siniat.

Ugruntowana wiedza techniczna z zakresu systemów suchej zabudowy, estetyka oraz dążenie do doskonałości, uzupełnione o wieloletnie doświadczenie w branży – wszystkie te elementy składają się na nasz nowy Katalog Techniczny.

Poniżej prezentujemy Państwu całkowicie nowe rozwiązania systemowe, o które uzupełniliśmy naszą ofertę:

NIDA ŚCIANA – ŚCIANY ANTYWŁAMANIOWE

Render ściany antywłamaniowej Siniat z zastosowaniem specjalistycznej płyty Resistex

Systemy ścian działowych szkieletowych spełniające wymagania dotyczące odporności na włamanie zgodne z normą EN 1627, której poziomy określają regulacje europejskie i krajowe poszczególnych państw członkowskich. Przegrody Siniat zostały pozytywnie przebadane i oznaczone certyfikatami potwierdzającymi ich właściwości antywłamaniowe.

Potwierdzeniem najwyższej jakości rozwiązań w ofercie Siniat są systemy zbudowane na bazie specjalistycznych płyt Resistex (typ DFH2IR), których właściwości umożliwiają uzyskanie odporności na włamanie w klasie RC3 bez zastosowania płaszczy z blachy stalowej.

NIDA PODDASZE – ZABUDOWA PODDASZY

Render zabudowy poddaszy z wykorzystaniem płyt ognioodpornych Siniat.

Firma Siniat, jako pierwsza na rynku polskim, przebadała i opracowała systemy zabudowy poddaszy Nida Poddasze, odpowiadające wymaganiom obowiązujących przepisów krajowych, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (§219 ust. 2).

Systemy zostały skonstruowane jako przegrody przeciwpożarowe oddzielające palną konstrukcję i palne przekrycie dachu od pomieszczeń przeznaczonych na cele użytkowe oraz mieszkalne w obiektach budowlanych. Rozwiązania firmy SINIAT obejmują zabezpieczenia pomieszczeń w klasie odporności ogniowej od (R)EI15 do (R)EI60.

NIDA DACH – ZABUDOWA DACHÓW SKOŚNYCH

Render zabudowy dachów skośnych od Siniat.

Dach stanowi jeden z kluczowych elementów nośnych budynku, który z racji typu budulca jakim jest drewno, jest również elementem wrażliwym na powstanie i rozgorzenie pożaru.

Rozwiązaniem tego problemu jest wykonanie zabudowy za pomocą płyt gipsowo-kartonowych Nida, która oprócz funkcji ochrony przed ogniem, umożliwia także estetyczne ukrycie drewnianej konstrukcji dachu skośnego oraz zamocowanie warstwy materiału izolacyjnego w przestrzeni między krokwiami.

NIDA STAL – OBUDOWY STALOWEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ

alt="Render obudowy stalowej konstrukcji nośnej Nida Stal"

Zastosowanie obudowy konstrukcji stalowej w technologii Siniat umożliwia spełnienie zarówno funkcji dekoracyjnej, która pozwala na zakrycie nie zawsze estetycznych elementów konstrukcyjnych, jak i ogniochronnej, zabezpieczając te elementy przed działaniem ognia przez określony czas.

Systemy obudów elementów konstrukcyjnych, z wykorzystaniem płyt gipsowo-kartonowych Nida Flam Plus (Typ DFR) o grubościach 12,5 mm lub 15 mm, pozwalają zabezpieczyć stalowe konstrukcje nośne, w zależności od zastosowanego systemu, do klasy odporności ogniowej R180. Dzięki uzupełnieniu oferty o nowe klipsy mocujące CB, uzyskano możliwość redukcji wymiarów obudowy o 15% co pozycjonuje system jako równoważny pod tym względem z dostępnymi na rynku również rozwiązaniami bezrusztowymi.

NIDA KURTYNA – KURTYNY DYMOWE

Render stałych kurtyn dymowych Nida Kurtyna do zabezpieczeń systemów oddymiania w budynkach.

Uzupełnienie oferty systemowej o całkowicie nowe rozwiązania – systemy stałych kurtyn dymowych Nida Kurtyna.

W niektórych budynkach system oddymiania i odprowadzania ciepła jest bezskuteczny bez zapewnienia wydzielonych przestrzeni podsufitowych, w których mógłby gromadzić się dym. Odpowiedzią na powyższe zapotrzebowanie są opracowane przez specjalistów naszej firmy najwyższej klasy systemy, chroniące zdrowie i życie ludzi znajdujących się w obiektach budowlanych, gdzie wystąpiło zjawisko pożaru.

Do budowy kurtyn dymowych w technologii Siniat zastosowano specjalistyczne płyty gipsowe Resistex (typ DFH2IR), które umożliwiają stworzenie przegród podwieszonych w klasach DH60 do DH150, w warunkach pożaru standardowego. Wszystkie systemy zostały opracowane i przebadane zgodne z normą PN EN 12101-1, a następnie oznakowane CE.

CHCESZ ZARABIAĆ WIĘCEJ? ZAPISZ SIĘ NA PROFESJONALNE SZKOLENIE W TWOIM REGIONIE!

Innowacyjne rozwiązania
Certyfikowane systemy
Zrównoważone budownictwo