Nida Stal - ochrona ppoż konstrukcji stalowych

Innowacyjny system zabezpieczenia konstrukcji stalowych - Nida Stal

Jako profesjonalny producent systemów suchej zabudowy w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeń przeciwpożarowych, wprowadziliśmy do obrotu najbardziej uniwersalny system ochrony stalowych konstrukcji nośnych w oparciu o specjalistyczne płyty gipsowo-kartonowe Nida Flam Plus typu DFR. Izolacja zabezpieczająca konstrukcję stalową mocowana jest na dwóch typach ocynkowanej podkonstrukcji cienkościennej i klipsach mocujących. Ostatnio wprowadzony drugi typ rozwiązania konstrukcyjnego oparty jest o profile MF i innowacyjne klipsy CB, które umożliwią wykonywanie zredukowanych zabudów w zakresie wielkości zabudowy, które stanowią alternatywę rozwiązań bezrusztowych.

Stal i wykonane z niej konstrukcyjne kształtowniki walcowane takie jak belki, słupy o przekrojach otwartychdwuteowych, ceowych, czy też zamknięte okrągłe i prostokątne, są materiałami niepalnymi.Podczas wybuchu pożaru standardowego już po kilku minutach temperatura w pomieszczeniu wzrasta do ok. 500oC, w której niestety stal traci swoje właściwości nośne i ulega znacznej deformacji skutkując nawet zawaleniem się obiektu. Dlatego by zachować nośność konstrukcji stalowej budynków należy ją skutecznie chronić przed działaniem wysokich temperatur, które są wynikiem rozgorzenia pożaru.

Nasza firma wyspecjalizowała się w biernej ochronie przeciwpożarowej stalowych konstrukcji nośnych na bazie płyt gipsowo-kartonowych typu DFR zgodnie z normą EN520 o nazwie handlowej Nida Flam Plus. Takie zabudowywykonujemy na podkonstrukcji stalowej z kształtowników cienkościennych Nida CD60 i Nida UD27 z klipsami mocującymi KM lub Nida C i Nida U. Coraz większe znaczenie przy zabudowie nośnych elementów stalowych odgrywa wielkość przekroju zabudowy z racji iż większe zabudowy mogą koligować z innymi elementami budynku. Dlatego opracowaliśmy nowatorski i jedyny na rynku system podkonstrukcji, który składa się z innowacyjnych klipsów CB i profili MF, których zaletą jest mały przekrój. Dzięki temu zabudowa zabezpieczająca przed pożarem posiada gabaryty zbliżone do gabarytów dostępnych systemów bezrusztowych.

System umożliwia zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych otwartych i zamkniętych do klasy R180 (Rys. 1-4. Przykłady wykonania zabezpieczenia przeciwpożarowego belek i słupów stalowych otwartych i zamkniętych)

100vw

Rys.1 Belka dwuteowa stalowa z poszyciem ogniochronnym Nida Flam Plus na konstrukcji MF i klipsach CB

Render zabezpieczenia konstrukcji stalowej Nida Flam Plus

Rys.2 Słup dwuteowy stalowy z poszyciem ogniochronnym Nida Flam Plus

Render zabezpieczenia konstrukcji stalowej Nida Flam Plus

Rys.3 Belka stalowa o przekroju zamkniętym prostokątnym z poszyciem ogniochronnym Nida Flam Plus

Render zabezpieczenia konstrukcji stalowej Nida Flam Plus

Rys.4 Belka stalowa o przekroju zamkniętym okrągłym z poszyciem ogniochronnym Nida Flam Plus

Dla tych unikalnych rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej uzyskaliśmy Ocenę techniczną 1060/18/R125NZP z Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, potwierdzającą wysoką skuteczność rozwiązań Siniat.

System zabezpieczenia ogniochronnego stalowych konstrukcji nośnych Nida Stal jest bardzo uniwersalnym i szerokim w zakresie stosowania rozwiązaniem. Umożliwia zabezpieczanie wszystkich typów kształtowników stalowych w układach pojedynczych lub złożonych na podstawie obliczenia wskaźnika ekspozycji [m-1] i określenia temperatury krytycznej stali Tkr [oC] do najwyższych klas odporności ogniowej R180.

System ochrony przeciwpożarowej stalowych konstrukcji nośnych Nida Stal w technologii Siniat charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

  • ochrona ogniowa w klasach odporności ogniowej R15-R180,

  • szeroki zakres wskaźnika ekspozycji 47-364 [m-1],

  • dobór zabezpieczenia a zakresie temperatur krytycznych Tkr 350-700 [oC],

  • podwyższona odporność mechaniczna zabudowy,

  • mały przekrój zabudowy

Zalety rozwiązań systemu Nida Stal w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

  • możliwość zabudowy na dwóch typach podkonstrukcji stalowej cienkościennej,

  • znacząco cieńsza izolacja w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych,

  • estetyczny wygląd zabudowy,

  • łatwość montażu,

  • możliwość prowadzenia prac w trudnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych z racji technologii suchej zabudowy.

Składowe systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych Nida Stal:

Opracował:
Radosław Kowalski
Kierownik Rozwoju Technicznego Produktów i Systemów
Siniat Sp. z o.o.

Innowacyjne rozwiązania
Certyfikowane systemy
Zrównoważone budownictwo