Akustyka w budynku a różne rodzaje hałasu

Akustyka budynku a różne rodzaje hałasu

Aby stworzyć odpowiedni komfort akustyczny w budynku, należy ustalić, przed jakiego rodzaju hałasem chcemy chronić budynek, dom, mieszkanie.

Ochrona przed zewnętrznym hałasem powietrznym

1. Ochrona przed zewnętrznym hałasem powietrznym

Polega na ograniczeniu drogi przenikania hałasu z otoczenia budynku oraz od źródeł niezwiązanych z nim. Na rynku można znaleźć systemy, które proponują ochronę przed tego typu hałasem, np. Nida Ściana Zewnętrzna, Nida Elewacja Wentylowana, Nida Tynk, Nida Sufit, Nida Poddasze. Izolacyjność tego typu przegród jest obliczana w programie akustycznym na etapie wyboru systemu lub określana w badaniu terenowym po jego wykonaniu. Wymienione systemy najczęściej znajdują zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym (zbiorowym i indywidualnym), budownictwie biurowym i hotelowym.Budowane współcześnie mieszkania mają znacznie większą kubaturę niż te, które powstawały kilka dziesiąt lat temu. W niskich pomieszczeniach nadmierny pogłos nie jest tak uciążliwy, jak w pomieszczeniach o wysokości powyżej 3 m. Hałas pogłosowy zaburza przepływ informacji, zrozumienie wypowiedzi. Nadmierny pogłos jest również jedną ze składowych subiektywnej oceny wnętrza, co ma znaczenie w przypadku jego sprzedaży czy najmu.Ochrona przed hałasem powietrznym przenikającym z pomieszczenia do pomieszczenia

2. Ochrona przed hałasem powietrznym przenikającym z pomieszczenia do pomieszczenia

W przypadku domów w zabudowie szeregowej dochodzi do tego przenoszenie hałasu z budynku do budynku. Hałas powietrzny to głównie rozmowy, dźwięk z urządzeń audio, hałas sprzętu technicznego. Jest bardzo zróżnicowany i zależy od sposobu użytkowania pomieszczeń. Inna jest charakterystyka hałasu w budynkach biurowych, szkołach czy obiektach sportowych, inna w budynkach mieszkalnych. Ochrona przed tym rodzajem hałasu wymaga znajomości źródeł, jakie obciążają przegrodę między pomieszczeniami. Hałas zza ściany bywa najbardziej uciążliwy w budynkach mieszkalnych.Gdy zbyt niska izolacyjność akustyczna przegród niedostatecznie ogranicza przenoszenie dźwięków od sąsiada, stajemy się uczestnikami jego życia.

Chcąc zabezpieczyć się przed tym dyskomfortem, należy dobrać ściany o odpowiedniej izolacyjności akustycznej już na etapie projektu lub wykonać dodatkowe zabudowy jednostronne w celu poprawy ścian istniejących. Ze względu na różne parametry, jak również indywidualne warunki posadowienia ścian architekt czy projektant zwykle konsultuje się z przedstawicielami danej firmy. Szczególnie polecane są akustyczne systemy typu Nida Ściana, Nida Szacht i Nida Tynk. To u przedstawiciela firmy można też wykonać symulację akustyczną oraz otrzymać propozycję nowej zabudowy. Przedstawione systemy najczęściej wykorzystuje się w projektach hoteli, biur, budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych.By zapewnić mieszkańcom spokój, należy zminimalizować poziom hałasu we wnętrzu do 30-40 dB.Ochrona przed hałasem uderzeniowym

3. Ochrona przed hałasem uderzeniowym

Ma na celu ograniczenie dźwięków powstałych na skutek uderzenia w strop, propagacji dźwięków przechodzących drogą powietrzną i konstrukcyjną. Wymuszenia dynamiczne w budynku, do jakich zalicza się chodzenie osób, toczenie np. wózków czy uderzenie przedmiotu, generują drgania, które za przegrodą odbierane są jako dźwięk. Systemy typu Nida Podłoga lub Nida Strop to jedna z opcji ograniczenia tego problemu. Najczęściej systemy te znajdują zastosowanie w modernizacji budynków użytkowych i mieszkalnych.

Ochrona przed hałasem spowodowanym nadmiernym pogłosem

4.Ochrona przed hałasem spowodowanym nadmiernym pogłosem

Hałas pogłosowy jest typowym problemem pomieszczeń nieposiadających adaptacji akustycznej. Zjawisko to związane jest z odbiciem dźwięku od ścian, sufitu i podłogi. Fala odbita wraca do ucha z pewnym opóźnieniem, powodując zniekształcenie, zakłócenie dźwięku. To rodzaj hałasu, na który nie zwracano uwagi przez wiele lat. Głównym czynnikiem zmieniającym warunki pogłosowe w pomieszczeniach jest zwiększenie kubatury wnętrz użytkowych. Budowane współcześnie mieszkania są szersze, wyższe, bardziej przestrzenne niż kiedyś. Hałas pogłosowy przyczynia się głównie do utraty informacji, zaburza zrozumienie wypowiedzi. Nadmierny pogłos jest również jednym ze składowych subiektywnej oceny miejsca. W pomieszczeniach zimnych kolorystycznie z nadmiernym pogłosem wiele osób czuje np. duży dyskomfort i chłód akustyczny.

Systemy dźwiękochłonne wykonane w formie sufitu lub też z zabudowy z płyty perforowanej Nida Sonic pozwalają dowolnie modelować pomieszczenia do określonych wymagań. Najczęściej stosowane są w projektach szkół (moder nizacje akustyczne i nowe projekty), sal sportowych, salonów sprzedaży, sal konferencyjnych oraz holi w budynkach biurowych i hotelowych.

Autor: inż. Dariusz Kowalczyk

Artykuł z magazynu dla architektów FORM, wyd. 1/2020

Innowacyjne rozwiązania
Certyfikowane systemy
Zrównoważone budownictwo