Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych

Ściany działowe z płyt g-k Siniat

Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych, w skrócie ściany g-k (lub ściany gk) są jednym z najbardziej popularnych rozwiązań stosowanych przy rozdzielaniu pomieszczeń. Znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i w obiektach użyteczności publicznej. Ścianki działowe z płyt g-k stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnych, masywnych ścian działowych np. ścian murowanych, bowiem charakteryzuje je niski ciężar własny. Dodatkowo ściany gk cechuje je szybki i prosty sposób montażu i demontażu, co umożliwia dużą swobodę w kształtowaniu przestrzeni.

  • Jaką funkcję pełnią ścianki działowe z płyt g-k?
  • Konstrukcja ścian działowych Nida
  • Jakie płyty g-k zastosować przy montażu ścianek działowych?
  • Czy na ścianach z płyt g-k można wieszać ciężkie przedmioty?
  • Ile kosztuje postawienie ścianki z płyt g-k
  • Montaż ścianki działowej z płyt g-k

JAKĄ FUNKCJĘ PEŁNIĄ ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K?

Ściany działowe Nida umożliwiają nie tylko podział pomieszczenia, ale także zapewniają:

Ikona odporność ogniowa z różową ramówką

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKU

Ściany gk mogą stanowić nienośne przegrody oddzielenia pożarowego w klasie odporności ogniowej nawet do (R)EI120 dzięki zastosowaniu opłytowania z płyt gipsowo-kartonowych Nida Ogień Plus o grubości 2x12,5mm.

Ikona izolacyjność akustyczna z różową ramówką

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNĄ

Ścianki działowe z płyt g-k mogą tworzyć przegrodę charakteryzującą się współczynnikiem izolacyjności akustycznej na poziomie nawet Rw=70dB. Systemy SINIAT dostarczają wiele specjalistycznych rozwiązań, a najlepszym przykładem mogą być akustyczne ściany g-k typu B o dwurzędowej konstrukcji, które idealnie sprawdzają się np. w pokojach hotelowych. Kolejnym zaawansowanym systemem spełniającym rygorystyczne wymagania izolacyjności akustycznej jest system ścian kinowych Nida SLA, dzięki któremu przegrody mogą być wykonane do wysokości nawet 19.85m i w klasie odporności ogniowej na poziomie (R)EI120.

Ikona odporność na działanie wilgoci z różową ramówką

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE WILGOCI

Ściany gipsowo kartonowe mogą być stosowane w pomieszczeniach charakteryzujących się podwyższoną wilgotnością powietrza, takich jak łazienki czy kuchnie. W tym wypadku zalecane jest zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych Nida Woda, które mogą być stosowana w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej wilgotności powietrza do 85%. Systemy SINIAT mogą być również montowane w miejscach narażonych na działanie wody, takich jak baseny. W tym przypadku stosuje się specjalistyczny system Nida Hydro składający się płyt gipsowych z włóknami Nida Hydro oraz akcesoriów dostosowanych do odpowiedniej klasy korozyjności środowiska.

Nida Drewno

ESTETYCZNE WYKOŃCZENIE WNĘTRZA

Możliwe jest ukrycie instalacji wewnątrz ścian działowych bez konieczności wykonywania bruzd czy nacięć oraz pomalowanie i wytapetowanie powierzchni zabudowy ścianki gk.

Pamiętaj! Ściany działowe Nida spełniają deklarowane przez producenta parametry pod warunkiem, że zostaną zastosowane wszystkie komponenty wchodzące w skład systemu, czyli płyty g-k, masy lub gipsy szpachlowe, profile stalowe oraz akcesoria montażowe.

KONSTRUKCJA ŚCIAN DZIAŁOWYCH NIDA

Systemy ścian działowych Nida montowane są w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu, przez co stworzonych zostało wiele różnych typów konstrukcji.

Ściany działowe typu A

Ściany działowe typu A

Ścianki działowe to standardowe rozwiązanie stosowane najczęściej w budownictwie mieszkalnym, obiektach rekreacyjnych czy użyteczności publicznej. Maksymalna wysokość zabudowy tego typu ścianek działowych wynosi 6,5m w przypadku występowania wymagań odporności ogniowej oraz nawet 11,0m, gdy te wymagania nie występują. Przy zastosowaniu opłytowania wykonanego z płyt g-k Nida Cicha o grubości 2x12,5mm, ściany działowe typu A mogą osiągnąć odporność ogniową w klasie do (R)EI 120 oraz izolacyjność akustyczną na poziomie nawet do Rw=63dB. Konstrukcja rusztu ścian działowych składa się z pionowych pojedynczych lub zdwojonych (skręconych ze sobą grzbietami) profili Nida C, które wsunięte są w profile obwodowe Nida U. Wewnątrz ściany g-k umieszcza się materiał izolacyjny o gęstości i grubości zależnej od występowania wymagań izolacyjności akustycznej lub odporności ogniowej. Płyty g-k stanowiące poszycie ścianek działowych mocowane są do profili Nida C za pomocą systemowych blachowkrętów Nida.


Ściany działowe Nida typu B

Ściany działowe Nida typu B

To ścianki działowe stosowane w pomieszczeniach, którym stawiane są podwyższone wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej, takich jak np. pokoje hotelowe. Dzięki nietypowej dwurzędowej konstrukcji ściany oraz zastosowaniu opłytowania z płyt g-k Nida Cicha 2x12,5mm, ściany działowe z odpornością ogniową na poziomie (R)EI 120 osiągają wysokość do 6,5m, a co najważniejsze – charakteryzują się bardzo korzystnymi parametrami izolacyjności akustycznej o wartości Rw=70dB. Maksymalna wysokość ściany gk w przypadku, gdy warunki odporności ogniowej nie występują wynosi 7,75m. Aby spełnić wymagania odporności ogniowej czy izolacyjności akustycznej należy zastosować wewnątrz ściany materiał izolacyjny o gęstości oraz grubości odpowiadający tym wymaganiom. Ruszt ścian działowych typu B tworzy dwurzędowy układ wykonany z pojedynczych lub zdwojonych profili Nida C. W układzie dwurzędowym profile Nida C są rozsunięte na odległość 5mm i oddzielone od siebie za pomocą taśmy izolacji akustycznej Nida, która jest przyklejona do ramienia profili Nida C. Profile słupkowe wsunięte są w profile obwodowe Nida U. Poszycie ścian działowych typu B wykonane jest w z dwóch warstw płyt gipsowo-kartonowych Nida zamocowanych do profili Nida C za pomocą blachowkrętów Nida.


Ściany akustyczne Nida to dwurzędowe ściany typu B

Ściany akustyczne Nida to dwurzędowe ściany typu B

To ściany gk, w których zostały zastosowane wibroakustyczne przewiązki Nida PWA. Przewiązki te zwiększają sztywność ścian działowych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich parametrów izolacyjności akustycznej. Stosując przewiązki Nida PWA dopuszczalna wysokość zabudowy ścian działowych typu B może być zwiększona.


Ściany działowe typu D

Ściany działowe typu D

To ściany o dwurzędowej konstrukcji rusztu wykonanej z profili Nida C, które rozsunięte są między sobą na odległość minimum 10mm, przez co wykazują bardzo dobre właściwości izolacyjności akustycznej sięgającej nawet Rw=70dB. Aby zachować wysokie parametry izolacyjności akustycznej przegrody należy zastosować z dwóch stron ściany izolację wykonaną z wełny mineralnej o gęstości minimum 14,5kg/m3 oraz grubości takiej jak szerokość profili Nida C. Szczególna zaletą tego systemu jest możliwość zwiększenia odległości pomiędzy profilami stalowymi, dzięki czemu maksymalna grubość ścianki g-k wynosi nawet 700mm. Dzięki zastosowaniu ścian działowych typu D możliwe jest ukrycie elementów konstrukcji nośnej budynku.


Ściany instalacyjne typu C

Ściany instalacyjne typu C

Jak sama nazwa wskazuje, pozwalają na prowadzenie instalacji wewnątrz zabudowy dzięki dwurzędowej konstrukcji wykonanej z pojedynczych lub zdwojonych profili Nida C, które mogą być odsunięte od siebie tworząc ściany o maksymalnej grubości do 700mm. Profile Nida C połączone są ze sobą za pomocą przewiązek wykonanych z płyt g-k o szerokości minimum 400mm. Zastosowanie tego typu przewiązek wzmacnia układ konstrukcji rusztu ściany działowej, dzięki czemu ściana instalacyjna jest polecana szczególnie w łazienkach, gdzie instalowane są urządzenia sanitarne. Dopuszczalna wysokość ścian działowych typu C w przypadku, gdy występują warunki odporności ogniowej wynosi 6,5m, natomiast przy braku wymagań dopuszczalna wysokość wzrasta do 7,47m.


Ściany działowe Nida z zastosowaniem łącznika Nida LS

Ściany działowe Nida z zastosowaniem łącznika Nida LS

To system, który umożliwia wykonanie ścian działowych przy zastosowaniu niepełnego poszycia z płyt gipsowo-kartonowych. Zastosowanie niepełnego opłytowania osłabia układ konstrukcyjny ściany działowej w miejscu połącznia profili Nida C z górnymi profilami obwodowymi Nida U. Połączenie to w przypadku standardowego rozwiązania jest usztywnione dzięki obustronnie zamocowanym płytom g-k. Dzięki zastosowaniu łącznika Nida LS newralgiczne połączenie profili Nida C z profilami obwodowymi Nida U jest wzmocnione, a parametry statyczne ściany gk z niepełnym opłytowaniem są zachowane na poziomie odpowiadającym standardowym ścianom działowym Nida. Budowa łącznika stabilizacyjnego Nida LS umożliwia kompensację ugięć stropu, które mogłyby powodować nadmierne wypaczanie się przegrody.


System ścian wysokich Nida SW

System ścian wysokich Nida SW

Pozwala na wykonanie ścian g-k o wysokości nawet do 11m przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów odporności ogniowej. Zaletą tego typu systemu jest możliwość wykonywania ścian działowych o zwiększonej wysokości przy zachowaniu grubości odpowiadającej standardowym ścianom wykonanym w technologii suchej zabudowy. Konstrukcja ścian Nida SW wykonana jest z pojedynczych lub zdwojonych (skręconych ze sobą grzbietami) profili Nida C, do których zamocowane zostały płyty g-k o zwiększonych parametrach mechanicznych takie jak np. płyta gipsowo wiórowa z włóknami Nida Twarda.


Ściany działowe Nida Ściana RTG

Ściany działowe Nida Ściana RTG

Ten rodzaj ściany gk ma zastosowanie w pomieszczeniach, w których znajdować się mogą urządzenia emitujące promienie rentgenowskie. Konstrukcja ściany składa się z pojedynczych profili Nida C wsuniętych w profile obwodowe. Maksymalna wysokość ściany wynosi 6,5m przy zachowaniu wymaganej klasy odporności ogniowej. System ten pełni funkcję zabezpieczenia przed przenikaniem szkodliwego promieniowania do sąsiadujących pomieszczeń dzięki zastosowaniu specjalnej płyty gipsowo-kartonowej Nida RTG z powłoką ołowianą o grubości 1,0mm. Aby system spełniał prawidłowo swoją funkcję, ciągłość powłoki z ołowiu nie może być przerwana na całej powierzchni ściany. Dlatego należy zastosować taśmę z ołowiem Nida RTG na każdym połączeniu płyt g-k przyklejoną do profili Nida C oraz Nida U. W miejscach, gdzie poszycie ścian Nida RTG musi być przerwane (np. z powodu konieczności poprowadzenia instalacji elektrycznej wewnątrz ściany) należy przewidzieć dodatkowa powłokę z taśmy Nida RTG. Wszelkie informacje na temat wykonywania ścian g-k Nida RTG znajdują się w broszurze.


Ściany kinowe Nida SLA

Ściany kinowe Nida SLA

To wysokospecjalistyczny system pozwalający na wykonanie ścian w technologii suchej zabudowy o wysokości nawet do h=19,85m. Jednocześnie zapewnia spełnienie restrykcyjnych wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej. Konstrukcja ściany gk składa się ze zdwojonych profili Nida C tworzących układ dwurzędowy połączony za pomocą specjalnych łączników akustycznych Phoni SL. Łączniki te zbudowane są z dwóch elementów stalowych odizolowanych od siebie za pomocą specjalnego elastomeru akustycznego. Poszycie ścian stanowi potrójna warstwa z płyt g-k Nida Ogień Plus lub Nida Woda Ogień Plus w układzie 2x15mm + 18mm z jednej strony oraz 2x18mm+15mm z drugiej strony przegrody. Dzięki tak wykonanej konstrukcji ściany oraz zastosowaniu wewnątrz izolacji z wełny skalnej o gęstości 65kg/m3 i grubości 2x100mm, izolacyjność akustyczna przegrody sięga wartości nawet do Rw=70dB.


Krzywoliniowe ściany działowe

Krzywoliniowe ściany działowe

To specjalny system dostosowany do wykonywania przegród o nieregularnym zaokrąglonym przekroju. W systemie tym zastosowane zostały płyty g-k Nida Gięta, dzięki którym ściany działowe mogą być wykonane z minimalnym promieniem krzywizny zabudowy wynoszącym nawet 300mm. Konstrukcja ścian gk składa się z pojedynczych słupków, których rozstaw zależny jest od promienia krzywizny zabudowy. Słupki wsunięte są w profile obwodowe Nida U, które po odpowiednim nacięciu, wyznaczają geometrię krzywizny ściany. Aby ułatwić prace montażowe, stworzony został specjalny profil gięty ścienny Nida U posiadający specjalne fabryczne nacięcia.


Ściany działowe Nida typ BS

Ściany działowe Nida typ BS

Tego typu ścianki działowe pełnią funkcję przegrody antywłamaniowej, co zostało potwierdzone badaniami przeprowadzonym w Instytucie Techniki Budowlanej. Konstrukcję ścian tworzą zdwojone skręcone ze sobą grzbietami słupki wykonane z profili Nida C, wsunięte w profile obwodowe Nida U. Do tak przygotowanej podkonstrukcji mocowane są dwie warstwy płyt g-k Nida, pomiędzy którymi umieszczony zostaje dodatkowy płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5mm. Pierwsza warstwa opłytowania zostaje wykonana za pomocą płyt g-k Nida Ogień Plus natomiast druga z płyt gipsowo-wiórowych z włóknami Nida Twarda. Badania wykazały, iż dzięki wzmocnionej konstrukcji ściany zostały zaklasyfikowane do klasy 4 odporności na włamanie wg normy PN-ENV1627: 2006 oraz do klasy C odporności na włamanie według normy PN-B-92270: 1900. Podczas badań została również określona odporność ścian na uderzenia według ETAG003. Ściany te uzyskały najwyższy IV poziom odporności na uderzenia.


Międzylokalowe ściany działowe Nida

Międzylokalowe ściany działowe Nida

To system, który może tworzyć przegrody pełniące funkcję trwałego wydzielenia pomieszczeń. Ściany międzylokalowe charakteryzują się podwyższoną wytrzymałością na rozbicie. Badania potwierdziły, iż wykazują odporność na uderzenia odpowiadającą kategorii użytkowania IV wg ETAG 003. System posiada nietypową konstrukcję wzmocnioną za pomocą płaszcza z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5mm znajdującej się pomiędzy dwoma płytami g-k Nida tworzącymi poszycie ścian gk. Ruszt konstrukcyjny ściany stanowią zdwojone i skręcone ze sobą grzbietami słupki wykonane z profili Nida C. Opłytowanie zaś składa się z warstwy wewnętrznej wykonanej z płyty g-k Nida Ogień Plus oraz zewnętrznej wykonanej z płyty gipsowo-wiórowej z włóknami Nida Twarda. Skonstruowana w ten sposób ściana zapewnia klasę odporności ogniowej na poziomie (R)EI 120 oraz izolacyjność akustyczną równą Rw=59dB. System ten może również pełnić funkcję przegrody antywłamaniowej.


JAKIE PŁYTY G-K ZASTOSOWAĆ PRZY MONTAŻU ŚCIANEK DZIAŁOWYCH?

Dobór odpowiedniego opłytowania tworzącego poszycie ścianek działowych uzależniony jest od wielu czynników. Jednym z nich jest przeznaczenie pomieszczenia, które zostało wydzielone za pomocą ścian działowych z płyt g-k oraz warunków w nim panujących np. podwyższona wilgotność względna powietrza, jak w przypadku łazienek.

Jeśli zależy nam na zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego to warto wiedzieć, że płyty gipsowo-kartonowe Nida, niezależnie od ich typu, są produktem, który klasyfikuje się, jako budowlany materiał niepalny. Dzięki tej właściwości zastosowanie nawet standardowych płyty g-k Nida Expert typu A zapewnia odporność ogniową na poziomie (R)EI15 przy pojedynczym opłytowaniu z płyt o grubości 12,5mm i (R)EI60 przy grubości 2x12,5mm. Gdy wymagania dotyczące odporności ogniowej są wyższe, idealnym rozwiązaniem jest wykonanie opłytowania z płyt g-k Nida Ogień Plus typ DF, których rdzeń został zabezpieczony na działanie wysokich temperatur. Ścianka działowa dzięki zastosowaniu pojedynczego opłytowania z płyt Nida Ogień Plus o grubości 12,5mm gwarantują odporność ogniowa na poziomie (R)EI 60 natomiast podwójne opłytowanie o grubości 2x12,5mm zapewnia ściana (R)EI120 g-k. Dzięki tym właściwościom możliwe jest wykonanie ściany oddzielenia pożarowego z płyt g-k przy użyciu płyt Nida.

Jeśli zależy nam na zapewnieniu izolacyjności akustycznej to idealnym rozwiązaniem jest wybór płyt gipsowo-kartonowych Nida Cicha typ DFH1IR o zwiększonej gęstości rdzenia. Ściany gk Nida Cicha wykorzystywane są np. w systemach ścian akustycznych typu B gdzie przy zastosowaniu podwójnego opłytowania o grubości 2x12,5mm parametr izolacyjności akustycznej przegrody osiąga poziom nawet Rw=70dB. Zbliżone lub takie same wartości parametru izolacyjności akustycznej zapewnione jest również przy zastosowaniu płyt gipsowo-wiórowych z włóknami Nida Twarda, które dodatkowo charakteryzują się zwiększonymi właściwościami mechanicznymi, dzięki czemu maja zwiększona odporność na uderzenia i mogą być stosowane np. na salach gimnastycznych.

Jeśli zależy nam na stworzeniu komfortowych warunków użytkowania pomieszczeń takich jak łazienki czy kuchnie to idealnym produktem przeznaczonym do tego typu zastosowań jest płyta gipsowo-kartonowa Nida Woda typ H2 o nasiąkliwości poniżej 10%. Dzięki czemu ściana gk może być stosowana w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej wilgotności powietrza do 85%. W przypadku, gdy ściany działowe Nida znajdują się w takich obiektach jak np. baseny opłytowanie powinno być wykonane z płyt gipsowych Nida Hydro typ GMFH1I chrakteryzujących się nasiąkliwością poniżej 5% oraz odpornością na powstawanie pleśni.

CZY NA ŚCIANACH Z PŁYT G-K MOŻNA WIESZAĆ CIĘŻKIE PRZEDMIOTY?

Tak, na ścianach działowych Nida można mocować różne obciążenia. Aby montaż tych elementów odbył się bez problemu, a konstrukcja nie uległa nadmiernym uszkodzeniom należy przestrzegać kilku podstawowych zasad.

W przypadku mocowania lekkich i płaskich elementów dekoracyjnych i wyposażenia wnętrz, które głównie są źródłem obciążeń ścinających, zaleca się wykorzystanie kołków metalowych lub tworzywowych do ścian gk.

Półki generują natomiast obciążenie mimośrodowe powodując, że na kotwy mocujące działa zarówno obciążenie ścinające jak i wyrywające. Dlatego w przypadku mocowania średnio ciężkich przedmiotów rekomenduje się użycie śrub Nida typu Molly.

Pamiętaj! Dopuszczalne obciążenie pochodzące od montowanych elementów zależne jest od wyboru sposobu mocowania, grubości opłytowania ściany g-k oraz gabarytów montowanego przedmiotu.

Gdy mocowane obciążenie przekracza dopuszczalne wartości (tabela poniżej), należy wzmocnić konstrukcję ściany działowej np. poprzez zastosowanie profili ościeżnicowych zamiast profili Nida C oraz dodatkowej płyty wiórowo-cementowej Duripanel mającej za zadanie wzmocnienie ściany gk w miejscu mocowania. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat prosimy o kontakt z Doradcą Technicznym.

Dowiedz się jak krok po kroku prawidłowo zamontować telewizor na ściance z płyt g-k.

Więcej na temat wieszaniu ciężarów dowiesz się z tych artykułów: Czy na ścianie z płyty g-k można wieszać ciężary oraz Mocowanie półek i innych przedmiotów na ściankach działowych.

ILE KOSZTUJE POSTAWIENIE ŚCIANKI Z PŁYT G-K?

Jeśli chcesz poznać koszt montażu ścianki działowej, skorzystaj z kalkulatora Siniat. Otrzymasz dokładną kalkulację cenową i materiałową dla wybranego systemu Nida Ściana.

MONTAŻ ŚCIANKI DZIAŁOWEJ Z PŁYT G-K?

Skorzystaj z instrukcji montażu Siniat, aby dowiedzieć się jak wykonać ścianę działową, ścianę działową z przewiązką PWA oraz ścianę z łącznikiem LS.

Innowacyjne rozwiązania

Certyfikowane systemy

Zrównoważone budownictwo