Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych

Okładziny ścienne z płyt kartonowych

Okładziny ścienne Nida Tynk to system pozwalający na wykończenie powierzchni ścian w krótkim czasie. Doskonale sprawdza się w przypadku, gdy zachodzi potrzeba usunięcia nierówności, ukrycia instalacji umieszczonych wzdłuż przegród, a także poprawy izolacyjności cieplnej oraz akustycznej przegród wydzielających pomieszczenie.

Płyty gipsowe tworzące powierzchnię wykończenia mogą być przyklejone do podłoża za pomocą specjalnego kleju gipsowego lub zamocowane na podkonstrukcji wykonanej z profili stalowych. Dzięki temu system jest elastyczny i może być dopasowany do wymagań oraz warunków na budowie.

 • Właściwości i zalety sytemu okładzin ściennych Nida Tynk
 • Konstrukcja systemu okładzin ściennych Nida Tynk
 • Jakie płyty g-k zastosować w systemie okładzin ściennych Nida Tynk
 • Deklaracje właściwości użytkowych okładzin ściennych

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY SYTEMU OKŁADZIN ŚCIENNYCH NIDA TYNK

Zastosowanie systemu okładzin ściennych Nida Tynk pozwala na:

 • estetyczne wykończenie istniejących ścian. System umożliwia uzyskanie gładkich powierzchni, nawet w przypadku występowania dużych nierówności podłoża.

 • wykonanie powierzchni zabudowy o nieregularnym kształcie, np. łuku, dzięki zastosowaniu płyt g-k Nida Gięta.

 • zabezpieczenie przeciwpożarowe ścian nośnych budynku. Dzięki zastosowaniu opłytowania wykonanego z płyt g-k Nida Ogień Plus system okładzin ściennych charakteryzuje się obustronną odpornością ogniową. Z jednej strony zapewnia ochronę przeciwpożarową konstrukcji nośnej ściany, a z drugiej stanowi barierę przeciwpożarową chroniącą pomieszczenie oraz przebywające w nim osoby na wypadek pożaru wywołanego np. awarią instalacji ukrytej wewnątrz zabudowy.

 • poprawę właściwości izolacyjności akustycznej przegrody dzięki zastosowaniu płyt g-k Nida Cicha lub g-w Nida Twarda oraz izolacji z wełny mineralnej o odpowiedniej grubości i gęstości. System pozwala na wykonanie okładziny wolnostojącej charakteryzującej się izolacyjnością akustyczną na poziomie Rw=68dB, jeśli zastosowane zostanie opłytowanie z płyt Nida Twarda o grubości 4x15mm, a także izolacja z wełny mineralnej o grubości 100mm i minimalnej gęstości 50kg/m3. Istotnym elementem systemu jest też taśma uszczelniająca do izolacji akustycznej Nida, która powinna być umieszczona pomiędzy podłożem a profilami obwodowymi, a także pod wszystkimi łącznikami mocującymi w przypadku okładzin kotwionych.

 • poprawę izolacyjności cieplnej przegrody, przy konieczności zastosowania materiału izolacyjnego wewnątrz budynku.

 • zwiększenie komfortu akustycznego w pomieszczeniu poprzez zredukowanie pogłosu w pomieszczeniu. Stosując okładziny ścienne z perforowanych płyt gipsowych Nida Sonic współczynnik pochłaniania dźwięku może osiągnąć wartość nawet αw=0,70.

 • wykonanie zabezpieczenia przed przenikaniem szkodliwego promieniowania rentgenowskiego do sąsiadujących pomieszczeń. System okładzin ściennych umożliwia zastosowanie płyt g-k Nida RTG z powłoką ołowianą. Zastosowanie tego typu rozwiązania pozwala na wykonanie zabudowy w pomieszaniach, w których znajdować się będą urządzenia emitujące promienie rentgenowskie.

Pamiętaj! Okładziny ścienne Nida spełniają deklarowane przez producenta parametry pod warunkiem, że zostaną zastosowane wszystkie komponenty wchodzące w skład systemu, czyli płyty g-k, masy lub gipsy szpachlowe, profile stalowe oraz akcesoria montażowe.

KONSTRUKCJA SYSTEMU OKŁADZIN ŚCIENNYCH NIDA TYNK

Budowa systemu okładzin ściennych Nida Tynk zależna jest od sposobu mocowania płyt g-k. Mogą być one mocowane do podkonstrukcji wykonanej z profili stalowych lub przyklejane do podłoża za pomocą kleju gipsowego Nida.

Okładziny ścienne dzielą się na dwie główne grupy: okładziny kotwione oraz okładziny wolnostojące.

Okładziny ścienne z płyt kartonowych

Konstrukcje systemu okładzin ściennych kotwionych - przegląd

Nida Tynk – okładzina kotwiona na kleju gipsowym

Płyty gipsowo-kartonowe w systemie okładzin ściennych kotwionych Nida Tynk przyklejane są do podłoża za pomocą kleju gipsowego Nida Klej Typ T . Klej ten przeznaczony jest do ścian wewnątrz budynków wykonanych z betonu, gazobetonu, cegły, bloczków gipsowych oraz na tynkach mineralnych. Produkt nakładany jest punktowo do uprzednio przygotowanego i zagruntowanego podłoża. Średnica placków z kleju gipsowego powinna wynosić od 100mm do 150mm, a maksymalna ich grubość nie powinna przekraczać 30mm. Rozstaw pomiędzy rzędami placków uzależniony jest od grubości przyklejanej płyty g-k i wynosi 600mm w przypadku płyty o grubości 12,5 oraz 300-400mm przy zastosowaniu płyt o grubości 9,5 mm. Maksymalna odległość pomiędzy plackami w jednym rzędzie powinna wynosić 300mm. Płyty g-k należy przyklejać na całej ich powierzchni w takich miejscach jak: nadproża i wnęki okienne oraz drzwiowe.

Okładziny ścienne z płyt kartonowych

Nida Tynk – okładzina kotwiona na konstrukcji nośnej z profili Nida CD 60

 • Okładziny kotwione na konstrukcji nośnej wykonanej z profili Nida CD60 mocowane są do podłoża za pomocą elementów Nida ES60 lub Nida EL60. Maksymalny rozstaw profili nośnych wynosi 600mm, a akcesoriów mocujących 1250 mm w pionie. Przy zastosowaniu opłytowania z płyt g-k Nida Ogień Plus o grubości 4x15,0 mm system spełnia wymagania odporności ogniowej w klasie (R)EI120. Zastosowanie okładzin ściennych powoduje przyrost wartości współczynnika izolacyjności akustycznej o 11 dB.
Okładziny ścienne z płyt kartonowych

Nida Tynk – okładzina kotwiona na konstrukcji nośnej z profili Nida CD 60-Sonic

Okładziny kotwione na konstrukcji z profili Nida CD60 mogą być również wykonywane z wykorzystaniem płyt gipsowych perforowanych Nida Sonic. Płyty te poprawiają komfort akustyczny w pomieszczeniu poprzez redukuję zjawiska pogłosu. Stosując płyty Nida Sonic R12n0 czy R12/20n0 oraz izolację z wełny mineralnej szklanej o grubości 40mm współczynnik pochłaniania dźwięku osiąga wartość αw=0,70.

Okładziny ścienne z płyt kartonowych

Nida Tynk – okładzina kotwiona na konstrukcji nośnej z profili Nida C

Podkonstrukcję pod płyty g-k w tym systemie tworzą pojedyncze lub zdwojone (skręcone ze sobą grzbietami) profile Nida C. Maksymalny rozstaw profili słupkowych wynosi 600mm. Profile nośne mocowane są do konstrukcji masywnej za pomocą kątowników do profili ościeżnicowych Nida. Rozstaw ich nie może przekroczyć 2500mm. Maksymalna wysokość zabudowy w tym systemie wynosi 12m. Przy zastosowaniu opłytowania z płyt Nida Ogień Plus 4x15,0mm klasa odporności ogniowej systemu wynosi (R)EI120. Przyrost izolacyjności akustycznej przy zastosowaniu tego systemu wnosi 11 dB.

Okładziny ścienne z płyt kartonowych

Nida Tynk – okładzina kotwiona na konstrukcji nośnej z profili Nida C i Nida PWA

Podkonstrukcję tego systemu tworzą profile słupkowe wykonane z profili Nida C, które kotwione są za pośrednictwem specjalnych przewiązek wibroakustycznych Nida PWA. Przewiązki z kolei połączone są z zamocowanymi w ścianie odcinkami z profili Nida C. Dzięki zastosowaniu przewiązek wibroakustycznych fale dźwiękowe są wytłumiane na każdym z punktów kotwiących, przez co izolacyjność przegrody znacznie wzrasta. Stosując opłytowanie wykonane z płyt Nida Twarda 4x15mm oraz materiał izolacyjny wewnątrz zabudowy wykonany z wełny szklanej o grubości 100mm oraz gęstości minimum 50kg/m3 izolacyjność akustyczna zabudowy osiąga wartość nawet Rw=68dB. Dodatkowo system charakteryzuje są bardzo dobrymi parametrami odporności ogniowej. Przy wykorzystaniu opłytowania z płyt Nida Ogień Plus 4x15mm odporność ogniowa spełnia wymagania w klasie (R)EI120.

Okładziny ścienne z płyt kartonowych

Nida Tynk – okładzina kotwiona na konstrukcji nośnej z profili Nida CD60 i Nida RTG

Okładziny ścienne Nida Tynk z zastosowaniem płyt Nida RTG to system zabezpieczający przed przenikaniem promieni rentgenowskich do sąsiadujących pomieszczeń. Podkonstrukcja systemu składa się z pionowych profili nośnych Nida CD60 kotwionych do podłoża za pomocą akcesoriów mocujących Nida ES60 w rozstawie maksymalnie co 1250mm w pionie. Maksymalny rozstaw profili słupkowych wynosi 600mm. Poszycie w tym systemie stanowią specjalne płyty g-k Nida RTG, do których przyklejona została dodatkowa powłoka z ołowiu o grubości od 0,5mm do 3,0mm. Aby system stanowił barierę zabezpieczającą przed przenikaniem promieni rentgenowskich należy zachować ciągłość powłoki ołowianej. W miejscach takich jak styk płyt g-k zaleca się przyklejenie taśmy z ołowiem Nida RTG.

Konstrukcje okładzin ściennych wolnostojących - przegląd

Podkonstrukcja okładzin ściennych wolnostojących wykonana jest z pionowych profili nośnych osadzonych górą i dołem w profilach obwodowych. Profile słupkowe jak sama nazwa systemu wskazuje nie są kotwione, przez co maksymalna wysokość zabudowy jest określona w zależności od rodzaju zastosowanych profili.

Okładziny ścienne z płyt kartonowych

Nida Tynk – okładzina wolnostojąca z profili Nida C

Konstrukcja tego typu wolnostojącej okładziny ściennej składa się z pojedynczych lub zdwojonych (skręconych ze sobą grzbietami) profili Nida C, które wsunięte są górą i dołem w obwodowe profile Nida U. Pomiędzy podłożem a profilami obwodowymi należy umieścić taśmę izolacji akustycznej Nida. Maksymalna wysokość zabudowy w tym systemie wynosi 6,5m w przypadku występowania wymagań odporności ogniowej oraz 7,93m, gdy te wymagania nie występują. Wykonując opłytowanie z płyt Nida Ogień Plus o grubości 4x15,0mm odporność ogniowa zabudowy odpowiada klasie (R)EI120. Izolacyjność akustyczna systemu może osiągnąć nawet wartość Rw=68dB.

Okładziny ścienne z płyt kartonowych

Nida Tynk – okładzina wolnostojąca z profili Nida UA

Podkonstrukcja tego systemu wykonana jest z pojedynczych lub zdwojonych skręconych ze sobą profili ościeżnicowych Nida UAR. Profile te do podłoża zamocowane są za pomocą kątowników do profili UA Nida. Natomiast kątowniki połączone są z profilami za pomocą 2 sztuk śrub Nida M8, a z podłożem za pomocą kotew stalowych lub kołków rozporowych dobranych odpowiednio do rodzaju podłoża. Maksymalny rozstaw profili słupkowych wynosi 600mm. Maksymalna wysokość zabudowy osiąga wartość 6,50m przy spełnieniu wymagań odporności ogniowej oraz 9,97m gdy wymagania te nie występują. Odporność ogniowa systemu odpowiada klasie (R)EI 120 przy zastosowaniu opłytowania z płyt Nida Ogień Plus 4x15,0mm.

Okładziny ścienne z płyt kartonowych

Nida Tynk – okładzina wolnostojąca z profili Nida C i Nida LS

Okładziny wolnostojące Nida z zastosowaniem łącznika stabilizacyjnego Nida LS pozwalają na wykonanie zabudowy o niepełnym opłytowaniu przy zachowaniu analogicznych parametrów statycznych. Systemy te wykorzystywane są w miejscach, gdzie nie ma potrzeby wykonywania opłytowania na całej wysokości zabudowy oraz gdy nie występują wymagania odporności ogniowej oraz zachowania parametrów izolacyjności akustycznej na odpowiednim poziomie. Podkonstrukcja systemu wykonana jest z pionowych słupków z profili Nida C wsuniętych dołem w profile obwodowe. Natomiast górą połączonych z profilem obwodowym za pomocą specjalnego łącznika Nida LS. Profil Nida C wsunięty w profil obwodowy Nida U standardowo stabilizowany jest dzięki zamocowanym płytom g-k. W przypadku tego systemu funkcję stabilizatora pełni łącznik Nida LS, który dodatkowo umożliwia kompensację ugięć konstrukcji masywnej budynku. Maksymalna wysokość zabudowy w tym przypadku wynosi 5,01m.

JAKIE PŁYTY G-K ZASTOSOWAĆ W SYSTEMIE OKŁADZIN ŚCIENNYCH NIDA TYNK?

Płyty gipsowo-kartonowe Nida, stanowiące poszycie okładzin ściennych charakteryzują się różnymi właściwościami. Wybór odpowiedniego rodzaju uzależniony jest m.in. od przeznaczenia pomieszczenia.

Jeśli system ma zapewniać zabezpieczenie przeciwpożarowe ścian masywnych budynku to opłytowanie powinno zostać wykonane z płyt g-k o podwyższonej odporności na działanie wysokich temperatur. Systemy okładzin ściennych mogą zagwarantować odporność ogniową na poziomie (R)EI 120 przy działaniu ognia z obu stron, dzięki zastosowaniu opłytowania wykonanego z płyt g-k Nida Ogień Plus o grubości 4x15mm.

Jeśli zależy nam na uzyskaniu odporności na działanie wilgoci oraz wody to warto zastosować płyty o zmniejszonej nasiąkliwości typu H1 lub H2. W przypadku wykonywania okładzin ściennych w pomieszczeniach takich jak łazienka czy kuchnia, w których wilgotność względna powietrza okresowo (do 10h) może osiągać wartość do 85% stosuje się płyty g-k Nida Woda typu H2. W przypadku wykonywaniu tego systemu na basenach należy zastosować płyty gipsowe Nida Hydro, które mogą być narażone na bezpośrednie działanie wody a dzięki odpowiedniej impregnacji materiału są również odporne na grzyby i pleśń.

Jeśli chcemy poprawić izolacyjność akustyczną w pomieszczeniu to warto zastosować opłytowanie z płyt g-k Nida Cicha lub g-w Nida Twarda oraz materiał izolacyjny w postaci wełny mineralnej o grubości i gęstości uzależnionej od stosowanego rodzaju systemu. Okładziny wolnostojące z opłytowaniem wykonanym z płyt Nida Twarda o grubości 4x15mm, a także przy zastosowaniu izolacji z wełny mineralnej o grubości 100mm (przy stosowaniu podkonstrukcji z profili Nida C100) oraz gęstości min 50kg/m3, zapewniają izolacyjność akustyczną na poziomie Rw=68dB. W przypadku standardowych okładzin kotwionych system charakteryzuje się współczynnikiem przyrostu izolacyjności akustycznej, który wynosi ∆Rw,max=11dB. Okładziny kotwione również mogą charakteryzować się współczynnikiem izolacyjności akustycznej na poziomie Rw=68dB dzięki zastosowaniu, wibroakustycznych Nida PWA. Podobnie jak w przypadku okładzin wolnostojących okładziny kotwione na przewiązkach Nida PWA zapewniają wspomnianą wcześniej izolacyjność akustyczną przy zastosowaniu opłytowania z płyt Nida Twarda 4x15mm oraz izolacji z wełny mineralnej szklanej o grubości 100mm i gęstości min 50kg/m3.

Aby zwiększyć komfort akustyczny w pomieszczeniu to należy zastosować dźwiękochłonne płyty Nida Sonic, dzięki którym współczynnik pochłaniania dźwięku może osiągnąć wartość nawet αw=0,70. Przykładem tego typu rozwiązania jest okładzina ścienna kotwiona za pomocą elementów mocujących Nida ES60 z opłytowaniem wykonanym z płyt Nida Sonic R12/20n0 przy zastosowaniu materiału izolacyjnego z wełny mineralnej szklanej minimalnej grubości 40mm.

Więcej na temat zastosowaniu płyt g-k znajdziesz w punkcie 1. Właściwości i zalety sytemu okładzin ściennych Nida Tynk

Innowacyjne rozwiązania

Certyfikowane systemy

Zrównoważone budownictwo