Sufity podwieszane

Nida Sufit

Sufity podwieszane stały się popularną metodą wykańczania wnętrz. Duża łatwość ich montażu pozwala na swobodne kształtowanie powierzchni zabudowy oraz realizację nawet najbardziej odważnych aranżacji.

Natomiast szeroka gama dostępnych produktów umożliwia dostosowanie systemowego rozwiązania w zależności od wymagań stawianych danemu typowi pomieszczenia oraz warunków w nim panujących.

 • Funkcje sufitu podwieszanego
 • Konstrukcja sufitu podwieszanego
 • Jakie płyty g-k zastosować w suficie podwieszanym?
 • Jak dobrać akcesoria podwieszające?
 • Jak zamontować oświetlenie w suficie podwieszanym?
 • Jaka jest cena wykonania sufitu podwieszanego?
 • Montaż sufitu podwieszanego
 • Deklaracje właściwości użytkowych sufitów podwieszanych

FUNKCJE SUFITU PODWIESZANEGO

Dużą zaletą sufitów podwieszanych jest ich wielofunkcyjność

Dają możliwość ukrycia wszelkich instalacji czy elementów konstrukcji budynku znajdujących się pod powierzchnią stropu. W ofercie Siniat dostępnych jest wiele akcesoriów montażowych pozwalających na montaż sufitu na dowolnej wysokości - może być ona indywidualnie dopasowana do założeń projektowych oraz do zastanych warunków na miejscu budowy. Umożliwiają ciekawe wykończenie wnętrza – szczególnie, kiedy w suficie zamontowane jest dodatkowe oświetlenie.

Hotel Arłanów SINIAT

W przypadku występowania wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku zapewniają zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji czy instalacji znajdujących się pomiędzy stropem a powierzchnią wykończenia.

Centrum Sportu Bażantowo SINIAT

Dodatkowo sufity podwieszone mogą chronić pomieszczenie i znajdujące się w nim osoby przed ewentualnym pożarem wywołanym np. awarią wyżej wymienionych instalacji. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań gwarantuje zapewnienie odporności ogniowej sufitów podwieszanych na poziomie nawet (R)EI 120. Przykładem jest sufit podwieszany za pomocą wieszaków noniuszowych wraz z opłytowaniem wykonanym z płyt g-k Nida Ogień Plus o grubości 4x15mm.

Galeria Słoneczna SINIAT

Spełniają wymagania dotyczące komfortu akustycznego takie jak np. zapewnienie odpowiedniego poziomu współczynnika pochłaniania dźwięku. W ofercie SINIAT znajduje się szeroka gama dźwiękochłonnych płyt Nida Sonic oraz Nida Aku, dzięki którym współczynnik pochłaniania dźwięku sufitów podwieszonych SINIAT może osiągnąć poziom równy αw=0,85.

Alchemia Gdańsk SINIAT

Mogą być również stosowane w łazienkach, basenach czy saunach. Pomieszczenia te charakteryzują się wysoką wilgotnością względną powietrza wewnątrz, co ułatwia powstawanie pleśni na powierzchni wbudowanych materiałów. W tym wypadku idealnym rozwiązaniem jest wybór płyty gipsowej z włóknami Nida Hydro, która może być stosowana zarówno w środowisku wilgotnym jak i długookresowo mokrym.

KONSTRUKCJA SUFITU PODWIESZANEGO

System sufitów podwieszonych Siniat składa się z dwóch głównych elementów: poszycia wykonanego z płyt gipsowo-kartonowych Nida oraz konstrukcji wykonanej z profili stalowych SINIAT stanowiącej ruszt, do którego zamocowane są płyty g-k.

Konstrukcja rusztu może być wykonana z:

 • profili Nida CD60 oraz kompatybilnych akcesoriów SINIAT,

 • systemowych profili Nida MFC,

 • profili w systemie T24 w przypadku sufitów modułowych.

Podkonstrukcja wykonana w każdym z systemów może tworzyć układy dopasowane w zależności do potrzeb, a dobór odpowiedniego układu uzależniony jest od geometrii pomieszczenia, wysokości podwieszenia sufitu, czy występowania ewentualnych obciążeń.

Rodzaje konstrukcji rusztu sufitów podwieszanych wykonane z profili Nida CD60:

Sufity podwieszane SINIAT

- jednopoziomowa konstrukcja rusztu w układzie równoległym: Ruszt jak sama nazwa wskazuje składa się z jednego poziomu równoległych do siebie profili nośnych Nida CD60 podwieszonych bezpośrednio do konstrukcji masywnej budynku za pomocą systemowych zawiesi wykonanych z akcesoriów SINIAT.

Sufity podwieszane SINIAT

- jednopoziomowa konstrukcja w układzie krzyżowym: Ruszt stanowią profile nośne i główne usytuowane prostopadle względem siebie i połączone za pomocą łączników poprzecznych jednostronnych Nida LPJ60 lub poprzecznych podwójnych Nida LPP60. Profile nośne i główne tworzą układ jednopoziomowy.

Sufity podwieszane SINIAT

- dwupoziomowa konstrukcja rusztu w układzie krzyżowym: Dwupoziomowa podkonstrukcja sufitu wykonana jest z profili Nida CD60, które są połączone ze sobą za pomocą łączników krzyżowych Nida LK60 tworząc układ poprzeczny. Poziom dolny układu tworzą profile nośne natomiast górny profile główne. Dobór systemowych zawiesi uzależniony jest między innymi od wysokości podwieszenia sufitu.

Sufity podwieszane SINIAT

Sufity podwieszone w systemie MFC

Konstrukcja rusztu wykonana w systemie MFC wykonana jest w dwupoziomowym układzie krzyżowym. Dolny poziom tworzą profile nośne Nida MFCC50 o max rozstawie 400mm natomiast górny poziom profile MFCP44 w rozstawie co max 1200mm, które połączone są ze sobą za pomocą wkrętów z łbem podkładkowym. Zawiesia wykonane z kątowników Nida MFC2330 połączone są z profilami głównymi za pomocą wkrętów. Maksymalny rozstaw zawiesi wynosi 1200mm. Rozstaw profili nośnych, profili głównych oraz zawiesi uzależniony jest od grubości poszycia z płyt Nida oraz od całkowitej wielkości ciężaru suchej zabudowy. W skład ciężaru wliczają się: ciężar własny sufitu podwieszonego oraz obciążenia dodatkowe pochodzące od warstw izolacji np. z wełny mineralnej a także od dodatkowych obciążeń elementami instalacyjnymi (o klasie reakcji na ogień A1 lub A2) ułożonymi na konstrukcji nośnej sufitu. Od wielkości całkowitego obciążenia zależny jest układ konstrukcji rusztu sufitu podwieszonego a także rozstaw akcesoriów podwieszających. Maksymalny rozstaw profili nośnych wynosi 400mm, natomiast profili głównych i zawiesi 1200mm.

Sufity podwieszane SINIAT

Sufity podwieszone modułowe

Konstrukcja rusztu sufitów podwieszonych modułowych składa się z profili systemu T-24: profili głównych CMC 24x38mm oraz profili poprzecznych CMC 24x38mm, które tworzą układ jednopoziomowy krzyżowy. Długość i rozstawy profili dostosowane są do układu rusztu w module 600x600mm. Układ rusztu podwieszony jest za pomocą uniwersalnych wieszaków do systemów Armstrong. Wszystkie informacje nt. maksymalnych dopuszczalnych rozstawów profili i akcesoriów Nida oraz wartości poszczególnych parametrów znajdują się w katalogu „Systemy suchej Zabudowy Nida. Katalog rozwiązań”

JAKIE PŁYTY G-K ZASTOSOWAĆ W SUFICIE PODWIESZANYM?

Dobór odpowiedniego opłytowania stanowiącego poszycie sufitów podwieszanych zależny jest od funkcji, jaką mają pełnić w danym pomieszczeniu.

Jeśli pomieszczenie ma spełniać wymagania odporności ogniowej, to przy montażu sufitu niezbędne jest zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych typu DF, które mogą być narażone na działanie wysokich temperatur. Podstawowym przykładem tego typu płyty jest płyta Nida Ogień Plus, która przy zastosowaniu 12,5mm grubości opłytowania zapewnia klasę odporności ogniowej sufitu podwieszanego na poziomie (R)EI15. Kolejnym istotnym parametrem wpływającym bezpośrednio na klasę odporności ogniowej jest grubość opłytowania. W zależności od wymagań klasy odporności ogniowej stosuje się następujące grubości poszycia sufitów podwieszonych:

 • (R)EI 15 – opłytowanie z płyt Nida Ogień Plus o grubości: 1x12,5mm lub 1x15mm;

 • (R)EI 30 – opłytowanie z płyt Nida Ogień Plus o grubości: 1x18,0mm;

 • (R)EI 45 – opłytowanie z płyt Nida Ogień Plus o grubości: 2x12,5mm;

 • (R)EI 60 – opłytowanie z płyt Nida Ogień Plus o grubości: 2x15,0mm lub 3x12,5mm;

 • (R)EI 90 – opłytowanie z płyt Nida Ogień Plus o grubości: 2x15,0mm + 1x12,5mm;

 • (R)EI 120 – opłytowanie z płyt Nida Ogień Plus o grubości: 4x15,0mm;

Uwaga: Istnieje również możliwość zastosowania płyt Nida Woda Ogień Plus, Nida Twarda lub Nida Hydro w innych konfiguracjach pod warunkiem, że ich sumaryczna grubość nie będzie niższa niż wynikająca z powyższego schematu.

Jeśli pomieszczeniom stawiane są wymagania dotyczące komfortu akustycznego, to idealnym rozwiązaniem jest wykorzystanie płyt perforowanych Nida, które umożliwiają uzyskanie optymalnych warunków propagacji dźwięku w pomieszczeniu.

W zależności od zastosowanego systemu stosuje się następujące rodzaje płyt:

 • perforowanie płyty gipsowe Nida Sonic – zastosowanie: sufity podwieszane na konstrukcji z profili Nida CD60 lub sufity podwieszana w systemie MFC

 • modułowe płyty gipsowo-kartonowe z perforacją Nida Aku – zastosowanie: modułowe sufity podwieszane

Zarówno płyty Nida Sonic jak i Nida Aku dostępne są w wielu wersjach w zależności od układu perforacji, który wpływa na wartość współczynnika pochłaniania dźwięku. Dokładne informacje na ten temat znajdują się w broszurach produktowych.

Jeśli sufit podwieszany montowany będzie w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci lub wody to rozwiązaniem są płyty gipsowo-kartonowe Nida typu H1 lub H2 charakteryzujące się zmniejszonym stopniem wchłaniania wody. Standardowo wykorzystuje się płyty Nida Woda typ H2 (o nasiąkliwości mniejszej niż 10%), które mogą być stosowane w pomieszczeniach takich jak łazienki czy kuchnie gdzie wilgotność względna powietrza jest okresowo (do 10 godzin) podwyższona do 85%. Płyty g-k Nida mogą być również zastosowane w środowisku długookresowo mokrym oraz w miejscach narażonych na działanie wody np. w basenach czy saunach. W takich przypadkach stosuje się płyty gipsowe z włóknami Nida Hydro o nasiąkliwości mniejszej niż 3%, których rdzeń został wzbogacony środkami eliminującymi powstawanie pleśni.

W wielu przypadkach sufitom podwieszanym stawianych jest więcej niż jedno wymaganie. Dzięki szerokiej gamie dostępnych płyt g-k Nida dobór odpowiedniego opłytowania jest możliwy w każdej sytuacji. W przypadku, gdy w pomieszczeniu występują wymagania odporności ogniowej a dodatkowo wilgotność względna powietrza może być podwyższona do 85%, idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie płyty Nida Woda Ogień Plus, która doskonale sprawdzi się w takich przypadkach.

JAK DOBRAĆ AKCESORIA PODWIESZAJĄCE

Dobór akcesoriów podwieszających uzależniony jest między innymi od wysokości podwieszenia oraz od ewentualnych wymagań odporności ogniowej:

 • Gdy wysokość podwieszenia przekracza 18cm i mogą wystąpić wymagania odporności ogniowej stosuje się:
  • Wieszaki mocowane obrotowo z noniuszem Nida WON60 wraz z górnymi wieszakami noniusza Nida WGN oraz ewentualnie z przedłużaczami do noniuszy Nida PN;
  • Wieszaki dolne noniuszowe wzmocnione wraz z górnymi wieszakami noniusza Nida WGN oraz ewentualnie z przedłużaczami do noniuszy Nida PN stosowane w pomieszczeniach narażonych na niewłaściwe użytkowanie lub przypadkowe uszkodzenia.

Wieszaki noniuszowe standardowo stosuje się przy wysokości podwieszenia powyżej 1,50m;

 • Gdy wysokość podwieszenia przekracza 18cm i nie występują wymagania odporności ogniowej stosuje się wieszaki mocowane obrotowo Nida WO60 oraz pręty mocujące Nida; standardowe zastosowanie w sufitach z pojedynczym opłytowaniem bez wymagań odporności ogniowej; zalecana maksymalna wysokość podwieszenia wynosi 1,50m

 • Gdy wysokość podwieszenia nie przekracza 18cm i mogą wystąpić wymagania odporności ogniowej stosuje się:

  • Elementy do mocowania Nida ES60;

  • Elementy do mocowania elastyczne Nida EL60;

  • Wieszak do poddaszy Nida WP60 – standardowo stosowany przy zabudowie stropów drewnianych.

W przypadku akcesoriów podwieszających Nida ES60 i Nida WP60 istnieje możliwość wykonania sufitu o wysokości podwieszenia większej niż 18cm. W ofercie SINIAT znajdują się elementy do mocowania Nida ES60 o maksymalnej wysokości 300mm natomiast wieszaki do poddaszy Nida WP60 dostępne są w wysokości 250mm.

Dodatkowym kryterium mającym wpływ na dobór odpowiedniego systemu podwieszenia sufitu jest wielkość całkowitego ciężaru zabudowy, w który determinuje rodzaj oraz rozstaw zawiesi podwieszających.

UWAGA:
W przypadku występowania środowiska agresywnego, długookresowo wilgotnego lub mokrego, zaleca się stosowanie akcesoriów Nida HYDRO w kategorii korozyjności C3 lub C5.

JAK ZAMONTOWAĆ OŚWIETLENIE W SUFICIE PODWIESZANYM?

Sufity podwieszane wykonywane w technologii suchej zabudowy SINIAT stwarzają wiele możliwości kształtowania i aranżacji powierzchni zabudowy sufitu, czego uatrakcyjnieniem może być wbudowane oświetlenie.

Montaż oświetlenia może być wykonany na wiele różnych sposobów uzależnionych od rodzaju i ciężaru wybranego oświetlenia.

Gdy sufitom podwieszanym nie są stawiane wymagania odporności ogniowej, oprawy oświetleniowe mogą być wbudowane i zlicowane z powierzchnią opłytowania sufitu podwieszanego. Należy pamiętać o tym, że oświetlenie mocowane do konstrukcji sufitu podwieszanego stanowi dodatkowe obciążenie, które ma wpływ na rozstaw profili tworzących konstrukcję rusztu sufitu. Zaleca się, aby oświetlenie stanowiące nadmierne obciążenie, zostało podwieszane za pomocą niezależnego systemu podwieszenia.

W przypadku, gdy sufity podwieszane muszą spełnić wymagania odporności ogniowej, montowane oprawy oświetleniowe powinny być zabudowane w pionie i w poziomie za pomocą płyt gipsowo-kartonowych tego samego rodzaju i grubości - co poszycie sufitu.

Tak wykonana zabudowa tworzy skrzynkę wokół oprawy oświetleniowej, co zostało przedstawione w dokumentacji rysunkowej zawartej w klasyfikacji ogniowej nr ITB 1060-13-R54 NP (rysunki nr 60 i 61).

JAKA JEST CENA WYKONANIA SUFITU PODWIESZANEGO?

Jeśli chcesz poznać koszt montażu swojego sufitu podwieszanego, skorzystaj z kalkulatora Siniat. Otrzymasz dokładną kalkulację cenową i materiałową dla wybranego systemu Nida Sufit.

MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH SINIAT

Skorzystaj z instrukcji montażu Siniat, aby dowiedzieć się jak wykonać montaż sufitu podwieszanego na ruszcie krzyżowym dwupoziomowych i wieszakach obrotowych oraz sufitu podwieszanego w systemie MF.

Innowacyjne rozwiązania
Certyfikowane systemy
Zrównoważone budownictwo