Sufity podwieszane

Nida Sufit

Sufity podwieszane stały się popularną metodą wykańczania wnętrz, szczególnie w obiektach komercyjnych. Duża łatwość ich montażu pozwala na swobodne kształtowanie powierzchni zabudowy oraz realizację nawet najbardziej odważnych aranżacji. Co więcej, sufity podwieszane zapewniają użyteczną przestrzeń, która może zostać wykorzystana do przeprowadzenia instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, oświetlenia, czy czujników dymu lub ruchu, które w innym wypadku byłyby widoczne wewnątrz pomieszczenia.

Dzięki szerokiej gamie dostępnych rozwiązań, sufity podwieszane pozwalają dostosować rozwiązania systemowe do konkretnych wymagań stawianych danemu typowi pomieszczenia oraz warunków w nim panujących. Różne typy sufitów podwieszanych mają swój własny zestaw cech opartych na kryteriach takich jak materiały, elastyczność, łatwość montażu, właściwości akustyczne, czy ognioodporność. Panele sufitów podwieszanych są również dostępne w różnych kształtach, rozmiarach, rodzajach wykończeń, czy zastosowanych systemach zawieszenia.

Niektóre sufity podwieszane są mocowane na stałe, podczas gdy inne są demontowalne lub modułowe. Systemy demontowalne oferują elastyczność w zakresie projektowania i zapewniają łatwiejszy dostęp do obszarów nad sufitem.

Dokonując wyboru rodzaju sufitu podwieszanego, warto wziąć pod uwagę takie aspekty jak:

 • Funkcje sufitu podwieszanego
 • Konstrukcja sufitu podwieszanego
 • Rodzaj płyt gipsowo kartonowych, jakie należy zastosować dla sufitu podwieszanego w danym pomieszczeniu
 • Dobór odpowiednich akcesoriów podwieszających?
 • Montaż oświetlenia w suficie podwieszanym
 • Koszt wykonania sufitu podwieszanego
 • Montaż samego sufitu podwieszanego
 • Deklaracje właściwości użytkowych sufitów podwieszanych

Sufity podwieszane - innowacyjność i wielofunkcyjność

Sufit podwieszany w galerii handlowej z wykorzystaniem płyt Nida Sonic perforowanych w kolorze białym o wysokich parametrach akustycznych

Sufity podwieszane Siniat to wysokiej jakości innowacyjne systemy, których największą zaletą jest ich wielofunkcyjność.

Szeroka gama instalacji

Systemy Siniat mogą być stosowane do szerokiej gamy instalacji. W naszej ofercie dostępnych jest wiele akcesoriów montażowych pozwalających na montaż sufitu na dowolnej wysokości , co pozwala indywidualnie dopasować konstrukcję do założeń projektowych oraz do zastanych warunków na miejscu budowy. Sufity podwieszane pozwalają także ciekawie wykończyć wnętrza między innymi poprzez montaż dodatkowego oświetlenia.

Bezpieczeństwo

W przypadku występowania wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku sufity podwieszane stanowią skutecznezabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji czy instalacji znajdujących się pomiędzy stropem a powierzchnią wykończenia.

Ochrona ludzi i pomieszczenia

Sufity podwieszane mogą równieżchronić pomieszczenie i znajdujące się w nim osoby przed ewentualnym pożarem wywołanym wywołanym awarią instalacji W Siniat dysponujemy odpowiednimi rozwiązaniami, gwarantującymi odporność ogniową sufitów podwieszanych na poziomie nawet (R)EI 120. Przykładem jest sufit podwieszany za pomocą wieszaków noniuszowych wraz z opłytowaniem wykonanym z płyt g-k Nida Ogień Plus o grubości 4x15mm.

Doskonała akustyka wnętrza pomocą sufitów podwieszanych można poprawić akustykę pomieszczenia. Nowoczesne rozwiązania technologiczne zapewniają również odpowiedni poziom współczynnika pochłaniania dźwięku w miejscach, gdzie jest to wymagane. W ofercie Siniat znajduje się szeroka gama dźwiękochłonnych płyt Nida Sonic, dzięki którym współczynnik pochłaniania dźwięku sufitów podwieszonych Siniat może osiągnąć poziom równy αw=0,85.

Odporność na wodę i wilgoć

Sufitowe systemy podwieszane mogą być z powodzeniem instalowane we wnętrzach charakteryzujących się wysoką wilgotnością powietrza. Rozwiązania Siniat dla sufitów podwieszanych skutecznie minimalizują ryzyko powstania pleśni na powierzchni wbudowanych materiałów. W takich pomieszczeniach jak łazienki, baseny, czy sauny, doskonale sprawdzą się płyty gipsowe z włóknami Nida Hydro, które mogą być stosowana zarówno w środowisku wilgotnym jak i długookresowo mokrym.

Właściwości izolacyjne

Sufit podwieszany zapewnia bardzo dobrą izolację pomieszczenia. Stanowi barierę przed ucieczką ciepła, a poprzez zmniejszenie przestrzeni ogrzewanego i klimatyzowanego wnętrza, pozwala obniżyć rachunki za energię.

Konstrukcja sufitu podwieszanego

Sufit podwieszany w galerii handlowej, na którym zastosowano płyty Nida Sonic perforowane w kolorze białym o wysokich parametrach akustycznych

System sufitów podwieszonych Siniat składa się z dwóch głównych elementów:

 • poszycia wykonanego z płyt gipsowo-kartonowych Nida,
 • konstrukcji wykonanej z profili stalowych Siniat stanowiącej ruszt, do którego mocowane są płyty gipsowo kartonowej.

Konstrukcja samego rusztu sufitu podwieszanego może zostać natomiast wykonana z:

 • profili Nida CD60 oraz kompatybilnych akcesoriów SINIAT,
 • systemowych profili Nida MFC,
 • profili w systemie T24 (w przypadku sufitów modułowych).

Po zakończeniu montażu rusztu można wykonać instalację oświetlenia, nagłośnienia, klimatyzacji i wszystkiego, co należy ukryć w suficie podwieszanym.

Ostatnim elementem sufitu podwieszanego jest podkonstrukcja, zgodna z wybraną estetyką. Systemy Siniat mogą tworzyć układy dopasowane w zależności od potrzeb zamawiającego. Zapewniamy dobór komponentów dopasowany do geometrii pomieszczenia, wysokości podwieszenia sufitu, czy występowania ewentualnych obciążeń.

Rodzaje konstrukcji rusztu sufitów podwieszanych

Elementy konstrukcyjne systemów sufitów podwieszanych Siniat dostępne są w trzech podstawowych wariantach. Dzięki tej różnorodności możemy zaproponować rozwiązania, które najlepiej sprawdzą się dla danego pomieszczenia i potrzeb jego użytkowników.

Ruszty sufitów podwieszanych wykonane z profili Nida CD60

 • Jednopoziomowa konstrukcja rusztu w układzie równoległym
  Ruszt - jak sama nazwa wskazuje - składa się z jednego poziomu równoległych do siebie profili nośnych Nida CD60 podwieszonych bezpośrednio do konstrukcji masywnej budynku za pomocą systemowych zawiesi wykonanych z akcesoriów Siniat. Jest to najprostsza wersja sufitu podwieszanego, która cieszy się obecnie bardzo dużą popularnością.
 • Jednopoziomowa konstrukcja w układzie krzyżowym
  Ruszt stanowią profile nośne i główne usytuowane prostopadle względem siebie i połączone za pomocą łączników poprzecznych jednostronnych Nida LPJ60 lub poprzecznych podwójnych Nida LPP60. Profile nośne i główne tworzą układ jednopoziomowy. Wybór jednopoziomowego rusztu w układzie krzyżowym zalecany jest w przypadku lekkich konstrukcji. W przypadku większego obciążenia stropu, warto wybrać wariant dwupoziomowy.
 • Dwupoziomowa konstrukcja rusztu w układzie krzyżowym
  System podwieszany krzyżowy z płyt gipsowo-kartonowych to rozwiązanie umożliwiające efektowne wykończenie sufitu w każdym wnętrzu. Jest to rozwiązanie wybierane często przez inwestorów, którym zależy na uzyskaniu nieszablonowego efektu. Dwupoziomowa podkonstrukcja sufitu wykonana jest z profili Nida CD60, które są połączone ze sobą za pomocą łączników krzyżowych Nida LK60 tworząc układ poprzeczny. Poziom dolny układu tworzą profile nośne natomiast górny profile główne. Dobór systemowych zawiesi uzależniony jest między innymi od wysokości podwieszenia sufitu.

Sufity podwieszane w systemie MFC

Konstrukcja rusztu wykonana w systemie MFC wykonana jest w dwupoziomowym układzie krzyżowym. Dolny poziom tworzą profile nośne Nida MFCC50 o max rozstawie 400 mm natomiast górny poziom profile MFCP44 w rozstawie co max 1200 mm, które połączone są ze sobą za pomocą wkrętów z łbem podkładkowym. Zawiesia wykonane z kątowników Nida MFC2330 połączone są z profilami głównymi za pomocą wkrętów. Maksymalny rozstaw zawiesi wynosi 1200 mm.

Rozstaw profili nośnych, profili głównych oraz zawiesi uzależniony jest od grubości poszycia z płyt Nida oraz od całkowitej wielkości ciężaru suchej zabudowy. W skład ciężaru wliczają się: ciężar własny sufitu podwieszonego oraz obciążenia dodatkowe pochodzące od warstw izolacji np. z wełny mineralnej a także od dodatkowych obciążeń elementami instalacyjnymi (o klasie reakcji na ogień A1 lub A2) ułożonymi na konstrukcji nośnej sufitu. Całkowite obciążenie sufitu podwieszanego ma wpływ na wybór układu konstrukcji rusztu oraz rozstaw akcesoriów podwieszających. Maksymalny rozstaw profili nośnych wynosi 400 mm, natomiast profili głównych i zawiesi 1200 mm.

Modułowe sufity podwieszane

Sufit podwieszany modułowy to praktyczny i nieszablonowy pomysł na aranżację pomieszczenia. Istotną zaletą tego rozwiązania jest wysoka wytrzymałość oraz możliwość szybkiego demontażu całości konstrukcji lub wybranych modułów.

Konstrukcja rusztu sufitów podwieszanych modułowych składa się z profili systemu T-24: profili głównych CMC 24x38 mm oraz profili poprzecznych CMC 24x38 mm, które tworzą układ jednopoziomowy krzyżowy. Długość i rozstawy profili dostosowane są do układu rusztu w module 600x600 mm. Układ rusztu podwieszony jest za pomocą uniwersalnych wieszaków do systemów Armstrong.

W celu zapoznania się ze wszystkimi informacjami na temat maksymalnych dopuszczalnych rozstawów profili i akcesoriów Nida oraz wartości poszczególnych parametrów zapraszamy do pobrania katalogu technicznego.

Sufity podwieszane SINIAT

Jednopoziomowa konstrukcja rusztu w układzie równoległym

Ruszt - jak sama nazwa wskazuje - składa się z jednego poziomu równoległych do siebie profili nośnych Nida CD60 podwieszonych bezpośrednio do konstrukcji masywnej budynku za pomocą systemowych zawiesi wykonanych z akcesoriów Siniat. Jest to najprostsza wersja sufitu podwieszanego, która cieszy się obecnie bardzo dużą popularnością.

Sufity podwieszane SINIAT

Jednopoziomowa konstrukcja w układzie krzyżowym

Ruszt stanowią profile nośne i główne usytuowane prostopadle względem siebie i połączone za pomocą łączników poprzecznych jednostronnych Nida LPJ60 lub poprzecznych podwójnych Nida LPP60. Profile nośne i główne tworzą układ jednopoziomowy. Wybór jednopoziomowego rusztu w układzie krzyżowym zalecany jest w przypadku lekkich konstrukcji. W przypadku większego obciążenia stropu, warto wybrać wariant dwupoziomowy.

Sufity podwieszane SINIAT

Dwupoziomowa konstrukcja rusztu w układzie krzyżowym

System podwieszany krzyżowy z płyt gipsowo-kartonowych to rozwiązanie umożliwiające efektowne wykończenie sufitu w każdym wnętrzu. Jest to rozwiązanie wybierane często przez inwestorów, którym zależy na uzyskaniu nieszablonowego efektu. Dwupoziomowa podkonstrukcja sufitu wykonana jest z profili Nida CD60, które są połączone ze sobą za pomocą łączników krzyżowych Nida LK60 tworząc układ poprzeczny. Poziom dolny układu tworzą profile nośne natomiast górny profile główne. Dobór systemowych zawiesi uzależniony jest między innymi od wysokości podwieszenia sufitu.

Sufity podwieszane SINIAT

Sufity podwieszane w systemie MFC

Konstrukcja rusztu wykonana w systemie MFC wykonana jest w dwupoziomowym układzie krzyżowym. Dolny poziom tworzą profile nośne Nida MFCC50 o max rozstawie 400 mm natomiast górny poziom profile MFCP44 w rozstawie co max 1200 mm, które połączone są ze sobą za pomocą wkrętów z łbem podkładkowym. Zawiesia wykonane z kątowników Nida MFC2330 połączone są z profilami głównymi za pomocą wkrętów. Maksymalny rozstaw zawiesi wynosi 1200 mm.

Rozstaw profili nośnych, profili głównych oraz zawiesi uzależniony jest od grubości poszycia z płyt Nida oraz od całkowitej wielkości ciężaru suchej zabudowy. W skład ciężaru wliczają się: ciężar własny sufitu podwieszonego oraz obciążenia dodatkowe pochodzące od warstw izolacji np. z wełny mineralnej a także od dodatkowych obciążeń elementami instalacyjnymi (o klasie reakcji na ogień A1 lub A2) ułożonymi na konstrukcji nośnej sufitu. Całkowite obciążenie sufitu podwieszanego ma wpływ na wybór układu konstrukcji rusztu oraz rozstaw akcesoriów podwieszających. Maksymalny rozstaw profili nośnych wynosi 400 mm, natomiast profili głównych i zawiesi 1200 mm.

Sufity podwieszane
Sufity podwieszane SINIAT

Modułowe sufity podwieszane

Sufit podwieszany modułowy to praktyczny i nieszablonowy pomysł na aranżację pomieszczenia. Istotną zaletą tego rozwiązania jest wysoka wytrzymałość oraz możliwość szybkiego demontażu całości konstrukcji lub wybranych modułów.

Konstrukcja rusztu sufitów podwieszanych modułowych składa się z profili systemu T-24: profili głównych CMC 24x38 mm oraz profili poprzecznych CMC 24x38 mm, które tworzą układ jednopoziomowy krzyżowy. Długość i rozstawy profili dostosowane są do układu rusztu w module 600x600 mm. Układ rusztu podwieszony jest za pomocą uniwersalnych wieszaków do systemów Armstrong.

W celu zapoznania się ze wszystkimi informacjami na temat maksymalnych dopuszczalnych rozstawów profili i akcesoriów Nida oraz wartości poszczególnych parametrów zapraszamy do pobrania katalogu technicznego.

Jakie płyty gipsowo-kartonowe zastosować w suficie podwieszanym?

Rodzaj zastosowanego opłytowania stanowiącego poszycie sufitów podwieszanych zależny jest od funkcji, jaką konstrukcja ma pełnić w pomieszczeniu. Szeroka gama dostępnych rozwiązań systemów podwieszanych Siniat suchej zabudowy pozwala na dobór odpowiedniego rozwiązania dla danego typu wnętrza i panujących w nim warunków.

Zapewnienie odporności ogniowej

W przypadku, gdy głównym zadaniem sufitu podwieszanego jest zapewnienie odporności ogniowej dla danego pomieszczenia, przy montażu konstrukcji niezbędne jest zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych typu DF, które mogą być narażone na działanie wysokich temperatur. Podstawowym przykładem tego typu płyty jest płyta Nida Ogień Plus, która przy zastosowaniu 12,5 mm grubości opłytowania zapewnia klasę odporności ogniowej sufitu podwieszanego na poziomie (R)EI15. Kolejnym istotnym parametrem wpływającym bezpośrednio na klasę odporności ogniowej jest grubość opłytowania. W zależności od wymagań klasy odporności ogniowej stosuje się następujące grubości poszycia sufitów podwieszonych:

 • (R)EI 15 – opłytowanie z płyt Nida Ogień Plus o grubości: 1x12,5mm lub 1x15mm;
 • (R)EI 30 – opłytowanie z płyt Nida Ogień Plus o grubości: 1x18,0mm;
 • (R)EI 45 – opłytowanie z płyt Nida Ogień Plus o grubości: 2x12,5mm;
 • (R)EI 60 – opłytowanie z płyt Nida Ogień Plus o grubości: 2x15,0mm lub 3x12,5mm;
 • (R)EI 90 – opłytowanie z płyt Nida Ogień Plus o grubości: 2x15,0mm + 1x12,5mm;
 • (R)EI 120 – opłytowanie z płyt Nida Ogień Plus o grubości: 4x15,0mm;

Istnieje również możliwość zastosowania płyt Nida Woda Ogień Plus, Nida Twarda lub Nida Hydro w innych konfiguracjach pod warunkiem, że ich sumaryczna grubość nie będzie niższa niż wynikająca z powyższego schematu.

Poprawa komfortu akustycznego

Jeżeli dane pomieszczenia ma spełniać konkretne wymagania w zakresie komfortu akustycznego, to idealnym rozwiązaniem do wykonania sufitu podwieszanego jest wykorzystanie płyt perforowanych Nida, które umożliwiają uzyskanie optymalnych warunków propagacji dźwięku w pomieszczeniu.

W zależności od zastosowanego systemu stosuje się następujące rodzaje płyt perforowanych płyty Nida Sonic – zastosowanie: sufity podwieszane na konstrukcji z profili Nida CD60 lub sufity podwieszana w systemie MFC

Płyty Nida Sonic dostępne są w wielu wersjach w zależności od układu perforacji, który wpływa na wartość współczynnika pochłaniania dźwięku. Dokładne informacje na ten temat znajdują się w broszurach produktowych.

Odporność na wilgoć

W przypadku, gdy sufit podwieszany montowany będzie w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci lub wody to rozwiązaniem są płyty gipsowo-kartonowe Nida typu H1 lub H2 charakteryzujące się niskim stopniem wchłaniania wody.

Standardowo wykorzystuje się płyty Nida Woda typ H2 (o nasiąkliwości mniejszej niż 10%), które mogą być stosowane w pomieszczeniach takich jak łazienki czy kuchnie gdzie wilgotność względna powietrza jest okresowo (do 10 godzin) podwyższona do 85%. Płyty g-k Nida mogą być również zastosowane w środowisku długookresowo mokrym oraz w miejscach narażonych na działanie wody np. w basenach czy saunach. W takich przypadkach stosuje się płyty gipsowe z włóknami Nida Hydro o nasiąkliwości mniejszej niż 3%, których rdzeń został wzbogacony środkami eliminującymi powstawanie pleśni.

Rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb

W większości przypadków, sufity podwieszane mają spełniać więcej niż jedną funkcję w danym pomieszczeniu. Nie bez znaczenia jest również aspekt wizualny. Dzięki szerokiej gamie dostępnych płyt g-k Nida dobór odpowiedniego opłytowania jest możliwy w każdym przypadku. Przykładowo, gdy w pomieszczeniu występują wymagania odporności ogniowej a dodatkowo wilgotność względna powietrza może być podwyższona do 85%, idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie płyty Nida Woda Ogień Plus, która doskonale sprawdzi się w takich przypadkach.

Dobór akcesoriów podwieszających

Dobór akcesoriów podwieszających dla sufitu podwieszanego uzależniony jest między innymi od wysokości podwieszenia oraz od ewentualnych wymagań odporności ogniowej:

 1. Wysokość podwieszenia przekraczająca 18 cm i występowanie wymagań odporności ogniowej:
 • Wieszaki mocowane obrotowo z noniuszem Nida WON60 wraz z górnymi wieszakami noniusza Nida WGN oraz ewentualnie przedłużacze do noniuszy Nida PN;
 • Wieszaki dolne noniuszowe wzmocnione wraz z górnymi wieszakami noniusza Nida WGN oraz ewentualnie przedłużacze do noniuszy Nida PN. Rozwiązanie to jest szczególnie zalecane w przypadku pomieszczeń narażonych na niewłaściwe użytkowanie lub przypadkowe uszkodzenia.
 1. Wieszaki noniuszowe standardowo stosuje się przy wysokości podwieszenia powyżej 1,50 m.
 • Wysokość podwieszenia przekraczająca 18 cm i brak wymagań odporności ogniowej:
 • Wieszaki mocowane obrotowo Nida WO60 oraz pręty mocujące Nida. Zastosowanie dedykowane dla sufitów z pojedynczym. Zalecana maksymalna wysokość podwieszenia wynosi 1,50 m.
 1. Wysokość podwieszenia nie przekraczająca 18 cm i możłiwość wystąpienia wymagania odporności ogniowej:
 • Elementy do mocowania Nida ES60;
 • Elementy do mocowania elastyczne Nida EL60;
 • Wieszak do poddaszy Nida WP60 – standardowo stosowany przy zabudowie stropów drewnianych.

W przypadku akcesoriów podwieszających Nida ES60 i Nida WP60 istnieje możliwość wykonania sufitu podwieszanego o wysokości podwieszenia większej niż 18 cm. W ofercie SINIAT znajdują się elementy do mocowania Nida ES60 o maksymalnej wysokości 300 mm natomiast wieszaki do poddaszy Nida WP60 dostępne są w wysokości 250 mm.

Dodatkowym kryterium mającym wpływ na dobór odpowiedniego systemu podwieszenia sufitu jest wielkość całkowitego ciężaru zabudowy, który determinuje rodzaj oraz rozstaw zastosowanych zawiesi podwieszających.

UWAGA: W przypadku występowania środowiska agresywnego, długookresowo wilgotnego lub mokrego, zaleca się stosowanie akcesoriów Nida HYDRO w kategorii korozyjności C3 lub C5.

Montaż oświetlenia w suficie podwieszanym

Sufity podwieszane wykonywane w technologii suchej zabudowy Siniat stwarzają wiele możliwości kształtowania i aranżacji powierzchni zabudowy sufitu. Jedną z form uatrakcyjnienia instalacji w domu lub w biurze jest wbudowanie oświetlenia.

Rodzaj oświetlenia należy wziąć pod uwagę już na etapie planowania montażu sufitów podwieszanych. Jest to nie tylko gwarancja prawidłowego przebiegu instalacji, ale także pewność, że zastosowane źródła światła odpowiednio oświetlą wnętrze. Montaż samego oświetlenia może być wykonany na wiele różnych sposobów uzależnionych od rodzaju i ciężaru wybranego oświetlenia.

Montaż oświetlenia a wymagania odporności ogniowej sufitu podwieszanego

W przypadku gdy sufitowi podwieszanemum nie są stawiane wymagania odporności ogniowej, oprawy oświetleniowe mogą być wbudowane i zlicowane z powierzchnią opłytowania sufitu podwieszanego. Należy pamiętać o tym, że oświetlenie mocowane do konstrukcji sufitu podwieszanego stanowi dodatkowe obciążenie, które ma wpływ na rozstaw profili tworzących konstrukcję rusztu systemu sufitowego. Z tego względu zaleca się, aby oświetlenie stanowiące nadmierne obciążenie, zostało podwieszane za pomocą niezależnego systemu podwieszenia.

Ponadto, jeżeli sufity podwieszane mają spełnić wymagania odporności ogniowej, montowane oprawy oświetleniowe powinny być zabudowane w pionie i w poziomie za pomocą płyt gipsowo-kartonowych tego samego rodzaju i tej samej grubości - co poszycie sufitu.

Tak wykonana zabudowa tworzy skrzynkę wokół oprawy oświetleniowej, co zostało przedstawione w dokumentacji rysunkowej zawartej w klasyfikacji ogniowej nr ITB 1060-13-R54 NP (rysunki nr 60 i 61).

Sufity podwieszane - najczęstsze pytania i odpowiedzi

1. Jaki jest koszt wykonania sufitu podwieszanego?

Cena wykonania sufitu podwieszanego będzie różny w zależności od niezbędnego zakresu prac. Na ostateczny koszt realizacja ma wpływ szereg różnych czynników, między innymi: wysokość sufitu, rodzaj zastosowanego materiału, powierzchnia sufitu, czy dodatkowe funkcje, jakie ma spełniać sufit podwieszany. Jeśli chcesz poznać koszt montażu sufitu podwieszanego w Twoim pomieszczeniu, zachęcamy do skorzystania z kalkulatora Siniat. Otrzymasz dokładną kalkulację cenową i materiałową dla wybranego systemu Nida Sufit.

2. Czy mogę samodzielnie zamontować sufit podwieszany?

Montaż sufitu podwieszanego nie jest prostym zadaniem. Jeśli nie masz przeszkolenia i nie jesteś pewny swojego poziomu umiejętności, nie zaleca się samodzielnego podejmowania tej pracy.

Jeżeli jednak zdecydujesz się na montaż we własnym zakresie, zachęcamy do skorzystania z instrukcji montażu Siniat, aby dowiedzieć się jak prawidłowo wykonać montaż sufitu podwieszanego na ruszcie krzyżowym dwupoziomowych i wieszakach obrotowych oraz sufitu podwieszanego w systemie MF.

3. Z czego wykonany jest sufit podwieszany?

Sufity podwieszane mogą być wykonane z kilku różnych materiałów, takich jak włókno mineralne, metal, płyta gipsowo-kartonowa i laminaty. Sufity podwieszane są często perforowane, aby zapewnić określony poziom pochłaniania akustycznego, który można wykorzystać do kontrolowania czasu pogłosu w pomieszczeniach.

4. Czy mogę zamontować sufit podwieszany w łazience?

Sufity podwieszane Siniat można bez obaw instalować w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci. W naszej ofercie posiadamy odpowiednie rozwiązania, przeznaczone do montażu w łazienkach, saunach, czy na basenach.

Innowacyjne rozwiązania

Certyfikowane systemy

Zrównoważone budownictwo