Zabudowa szachtu instalacyjnego płytami gipsowo-kartonowymi

Zabudowa szachtu instalacyjnego płytami gipsowo-kartonowymi

System Nida Szacht umożliwia ukrycie szachtów instalacyjnych w budynkach oraz estetyczne wykończenie zabudowy. Dlatego jest coraz częściej wybieranym rozwiązaniem wśród wykonawców.

Co ważne, zastosowanie tego systemu pozwala na spełnienie wymagań przeciwpożarowych budynku, dzięki zapewnieniu odporności ogniowej systemu nawet do klasy (R)EI120. Możliwe jest również wykonanie drzwi rewizyjnych o wymiarach do 80cmx80cm, przy jednoczesnym zachowaniu parametrów odporności ogniowej.

  • Właściwości i zalety sytemu Nida Szacht
  • Konstrukcja systemu obudowy pionów instalacyjnych Nida Szacht
  • Jakie płyty zastosować w systemie Nida Szacht
  • Deklaracje właściwości użytkowych pionów instalacyjnych

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY SYTEMU NIDA SZACHT

Zastosowanie systemu Nida Szacht pozwala na:

  • ukrycie pionów instalacyjnych oraz estetyczne wykończenie powierzchni zabudowy szachtu. System umożliwia wykonanie zabudowy o równej i gładkiej powierzchni, a także na wykonane drzwi rewizyjnych, zlicowanych z powierzchnią wykończenia.

  • zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w budynku. Szachty instalacyjne zazwyczaj przebiegają przez wszystkie lub kilka kondygnacji budynku, przecinając stropy, które są przegrodami oddzielenia przeciwpożarowego. Dlatego szachty muszą być zabezpieczone do danej klasy odporności ogniowej, aby zapobiec przenoszeniu ognia z jednej kondygnacji na drugą. Obudowy pionów instalacyjnych Nida Szacht dzięki zastosowaniu poczwórnego opłytowania z płyt g-k Nida Ogień Plus 4x15,0mm gwarantują odporność ogniową w klasie (R)EI120.

  • poprawę komfortu akustycznego w pomieszczeniu. System charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami izolacyjności akustycznej. Dzięki czemu zapobiega przedostawaniu się dźwięków pochodzących z instalacji wewnątrz szachtu do pomieszczenia. Zastosowanie opłytowania wykonanego z płyt g-w Nida Twarda 4x15mm oraz izolacji z wełny mineralnej o grubości 100mm i minimalnej gęstości 50kg/m3 pozwala na wykonanie okładziny wolnostojącej charakteryzującej się izolacyjnością akustyczną na poziomie Rw=68dB.

Pamiętaj! Obudowy pionów instalacyjnych Nida spełniają deklarowane przez producenta parametry pod warunkiem, że zostaną zastosowane wszystkie komponenty wchodzące w skład systemu. Czyli płyty g-k, masy szpachlowe lub gipsy szpachlowe, profile stalowe oraz akcesoria montażowe.

KONSTRUKCJA SYSTEMU OBUDOWY PIONÓW INSTALACYJNYCH NIDA SZACHT

Obudowa pionów instalacyjnych w systemie Nida Szacht może być wykonana na dwa sposoby: z wykorzystaniem podkonstrukcji z profili Nida oraz bez podkonstrukcji.

System Nida Szacht na konstrukcji nośnej może być wykonany za pomocą profili Nida C, Nida U lub profili ościeżnicowych. W zależności od zastosowanego rodzaju konstrukcji zmienia się wartość maksymalnej wysokości zabudowy.

Zabudowa szachtu instalacyjnego płytami gipsowo-kartonowymi

Nida Szacht na konstrukcji nośnej z profili Nida C

Konstrukcję obudowy pionów instalacyjnych Nida Szacht tworzą pojedyncze lub zdwojone profile Nida C. Profile te wsunięte są w obwodowe profile Nida U, które mocowane są do podłoża za pomocą stalowych kołków rozporowych Nida. W zależności od grubości zastosowanego poszycia z płyt g-k system może charakteryzować się odpornością ogniową od klasy (R)EI30 do (R)EI120.

Przy zastosowaniu opłytowania o grubości 4x15mm z płyt g-k Nida Ogień Plus zabudowa osiąga klasę odporności ogniowej na poziomie (R)EI 120. Przy zastosowaniu opłytowania z płyt g-w Nida Twarda 4x15 oraz wypełnienia wełną mineralną o grubości 100mm i gęstości min 50kg/m3 – system charakteryzuje się izolacyjnością akustyczną równą Rw=68dB. Maksymalna wysokość zabudowy może wynieść 6,5m przy występowaniu wymagań odporności ogniowej oraz 7,93m gdy te wymagania nie występują.

Zabudowa szachtu instalacyjnego płytami gipsowo-kartonowymi

Nida Szacht na konstrukcji nośnej z profili ościeżnicowych Nida UAR

System Nida Szacht może być również wykonany za pomocą profili ościeżnicowych Nida UAR. Profile UAR mocowane są do podłoża za pomocą kątowników do profili UA, skręcanych ze sobą za pomocą śrub Nida M8. Kątowniki należy zamocować w konstrukcji masywnej za pomocą łączników odpowiednio dobranych w zależności od rodzaju podłoża np. stalowe kołki rozporowe w przypadku elementów żelbetowych.

Maksymalna wysokość zabudowy przy zastosowaniu zdwojonych profili UAR100 w rozstawie co 300mm oraz podwójnego opłytowania z płyt g-k Nida Expert wynosi 9,97m. Współczynnik izolacyjności akustycznej może osiągnąć wartość Rw=37dB przy zastosowaniu podwójnego opłytowania z płyt g-k Nida Expert 2x12,5mm oraz wypełnienia wełną mineralną o grubości 50mm i gęstości min 12kg/m3.

Zabudowa szachtu instalacyjnego płytami gipsowo-kartonowymi

Nida Szacht na konstrukcji nośnej z profili Nida U

System Nida Szacht na konstrukcji z profili Nida U umożliwia zredukowanie grubości zabudowy szachtów instalacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu parametrów odporności ogniowej. Grubość zabudowy została zredukowana poprzez umieszczenie dwóch warstw płyt g-k wewnątrz profili słupkowych Nida U. Profile słupkowe wykonane są ze skręconych ze sobą grzbietami profili Nida U75 lub Nida U100 osadzonych w obwodowych profilach Nida U. Profile Nida U zamocowane są do stałych elementów konstrukcyjnych za pomocą stalowych kołków rozporowych Nida. Płyty g k zlokalizowane wewnątrz zabudowy dociskane są za pomocą profili Nida UD27. Profile te należy przykręcić do grzbietów profili słupkowych za pomocą wkrętów do blachy 2mm 3,5x9,5/11mm. Wewnątrz zabudowy umieszczana jest wełna mineralna o grubości 50mm oraz gęstości zależnej od wybranego typu systemu.

System Szacht na konstrukcji nośnej wykonanej z profili Nida U100 opłytowaniu z płyt g-k Nida Cicha lub g-w Nida Twarda 2x12,5 + 2x15,0mm oraz wypełnieniu wełną skalną o grubości 50mm i gęstości min 50kg/m3 charakteryzuje się współczynnikiem izolacyjności akustycznej równym Rw=60dB odpornością ogniową w klasie (R)EI120 oraz maksymalną wysokością zabudowy do 6,0m.

System Nida Szacht bez konstrukcji nośnej wykonany jest z wykorzystaniem jedynie profili Nida C mocowanych obwodowo do masywnej konstrukcji budynku. W tym przypadku maksymalna szerokość zabudowy wynosi 2,5m, natomiast maksymalna wysokość zabudowy jest nieograniczona.

Zabudowa szachtu instalacyjnego płytami gipsowo-kartonowymi

Nida Szacht bez konstrukcji nośnej

W Systemie Nida Szacht bez konstrukcji nośnej płyty g-k mocowane są w układzie poziomym - podłużna krawędź płyty ułożona jest poziomo. Płyty g-k nie wymagają podparcia pośrednimi słupkami a mocowane są obwodowo do profili Nida C umieszczonych wzdłuż obrysu zabudowy. Profile Nida C połączone są z masywną konstrukcją budynku za pomocą łączników dobranych w zależności od rodzaju podłoża np. stalowych kołków rozporowych Nida. Maksymalna szerokość zabudowy wynosi 2,5m przy czym maksymalna wysokość jest nieograniczona.

Przy zastosowaniu opłytowania o grubości 4x15,0mm lub 2x15,0mm + 2x12,5mm z płyt g-k Nida Ogień Plus, odporność ogniowa zabudowy odpowiada klasie (R)EI120. W przypadku wykonania poszycia z płyt g-w Nida Twarda 4x15,0mm oraz wypełnieniu wełną skalną lub szklaną o grubości 50mm i gęstości min 50kg/m3 izolacyjność akustyczna charakteryzuje się współczynnikiem Rw=54dB.

JAKIE PŁYTY ZASTOSOWAĆ W SYSTEMIE NIDA SZACHT?

W zależności od dobranego rodzaju opłytowania system Nida Szacht może zapewnić:

  • spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku. Systemy obudowy pionów instalacyjnych mogą spełniać wymagania w klasie odporności ogniowej nawet (R)EI120 dzięki czemu zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia z jednej kondygnacji na drugą. Aby spełnić wymagania odporności na tak wysokim poziomie poszycie obudowy szachtów instalacyjnych należy wykonać za pomocą płyt g-k typu DF o podwyższonej odporności na działanie wysokich temperatur. Standardową płytą charakteryzującą się takimi właściwościami jest Nida Ogień Plus. Stosując z jej użyciem opłytowanie o grubości 4x15,0mm lub 2x12,5 +2x15,0mm system Nida Szacht spełnia wymagania na poziomie (R)EI120.

  • odporność na działanie wilgoci. Obudowy szachtów instalacyjnych znajdujących się w miejscach takich jak łazienki lub baseny wymagają doboru odpowiedniego opłytowania lub systemu. W przypadku takich pomieszczeń jak łazienki, standardowym rozwiązaniem jest płyta g-k Nida Woda typu H2, która może być stosowana gdy wilgotność względna powietrza okresowo (do 10h) osiąga wartość 85%. System Nida Szacht może być również stosowany w takich miejscach jak baseny gdzie zabudowa może być narażona na długotrwałe działanie wilgoci. W takim przypadku stosowana jest płyta gipsowa Nida Hydro wraz z systemowymi masami i akcesoriami. Płyta Nida Hydro odporna jest na działanie wody (nasiąkliwość poniżej 3%) a także pleśni.

  • komfort akustyczny w pomieszczeniu. System obudowy pionów instalacyjnych Nida Szacht dzięki zastosowaniu płyt g-k Nida Cicha lub g-w Nida Twarda charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami izolacyjności akustycznej. Współczynnik izolacyjności akustycznej w przypadku systemu Nida szacht może osiągnąć wartość nawet Rw=68dB. Jest to możliwe gdy poszycie zabudowy wykonane jest z płyt Nida Twarda o grubości 4x15,0mm oraz zastosowaniu wełny mineralnej o grubości 100mm i gęstości min 50kg/m3

Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy

NEWSLETTER SINIAT

Wiedza na temat suchej zabudowy jest specjalistyczna, dlatego pragniemy się nią dzielić. Po zapisaniu się do naszego newslettera otrzymasz całkowicie darmowego e-booka.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy" to aż 102 strony ciekawych porad i wskazówek, które z powodzeniem możesz wykorzystać w swojej pracy!

CHCESZ ZARABIAĆ WIĘCEJ? ZAPISZ SIĘ NA PROFESJONALNE SZKOLENIE W TWOIM REGIONIE!

Innowacyjne i efektywne rozwiązania
Certyfikowana i przetestowane rozwiązania
Zaangażowanie w zrównoważone budownictwo