Płyty akustyczne i dźwiękochłonne do sufitów i ścian

Płyty akustyczne, które zapewniają komfort akustyczny pomieszczenia, są dziś poszukiwane przez projektantów i inwestorów. Dobre parametry izolacyjne i dźwiękochłonne cenione są bowiem przez najemców na rynku powierzchni biurowych, jak i właścicieli mieszkań prywatnych. Płyty takie instalowane są zarówno na ściany, jak i na sufit. Wyciszenie nie musi dotyczyć całego mieszkania. Często inwestorzy decydują się na wyciszenie tylko pokoju kinowego.

Akustyka na najwyższym poziomie to również obecny standard w pomieszczeniach o dużej kubaturze, takich jak sale koncertowe i widowiskowe, aule wykładowe i sale lekcyjne. Siniat w swojej ofercie posiada płyty izolacyjne do budowy ścian i sufitów oraz dźwiękochłonne do budowy sufitów i okładzin. Te ostatnie pomagają rozwiązać problem powstającego pogłosu.

 1. Gipsowo-kartonowe płyty akustyczne
 2. Płyty dźwiękochłonne
 3. Izolacyjność akustyczna ścian działowych
 4. Dźwiękochłonność sufitów i ścian działowych
 5. Montaż płyt dźwiękochłonnych
 6. Wykończenie płyt dźwiękochłonnych
 7. Deklaracje właściwości użytkowych płyt dźwiękochłonnych

1. GIPSOWO-KARTONOWE PŁYTY AKUSTYCZNE

100vw

W ofercie Siniat znaleźć można płyty gipsowo-kartonowe pozwalające na budowę ścian o wysokiej izolacyjności akustycznej. Można je także stosować na sufit. Na szczególną uwagę zasługuje płyta g-k Nida Cicha o zwiększonej gęstości rdzenia . Jest to płyta typu A i typu DFH1IR.

Oznaczenie A oznacza, że produkt jest niepalny i nie rozprzestrzenia ognia. Oznaczenie D świadczy o tym, że płyty te mają kontrolowaną gęstość rdzenia.

Kolejne oznaczenie - litera F mówi o tym, że płyty zawierają w rdzeniu gipsowym włókna mineralne i/lub inne dodatki w celu zwiększenia spójności rdzenia przy działaniu wysokich temperatur.

Omawiane płyty akustyczne charakteryzują się także niską nasiąkliwością (H1) i z powodzeniem można je stosować w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza wynoszącej ponad 85%, takich jak łazienki czy kuchnie.

I to zwiększona twardość powierzchni a R to zwiększona wytrzymałość.

Płyty akustyczne Nida Cicha mogą być zatem stosowane w pomieszczeniach o zwiększonych wymogach w zakresie akustyki ale także tam, gdzie dodatkowo stawiane są wymagania w zakresie zwiększonej odporność na uderzenia, odporności na działanie wilgoci oraz tam, gdzie niezbędna jest wysoka nośność – czyli możliwość mocowania dużych obciążeń na przegrodzie.

Więcej informacji na temat płyt g-k znajdziesz tutaj.

2. PŁYTY DŹWIĘKOCHŁONNE

W dużych pomieszczeniach, takich jak sale konferencyjne, architekci mają do rozwiązania problem powstającego pogłosu.

Pogłos wynika z falowej budowy dźwięku, w określonych pomieszczeniach (najczęściej tam gdzie mamy sprężyste otoczenie). Po wygaśnięciu źródła dźwięku sama energia dźwięku zanika stopniowo – czyli wyczuwamy=słyszymy fale odbite od sprężystych powierzchni. Pogłos jest opisany wartościowo poprzez czas pogłosu, czyli czas potrzebny na spadek poziomu ciśnienia akustycznego o 60 dB.

Czas pogłosu to niezwykle ważna cecha i parametr akustyczny. Pozwala w sposób obiektywny ocenić akustykę wnętrza – jego akustyczną chłonność. Zależy on od wielu czynników takich, jak: geometria czyli kształt pomieszczenia (wysokość, szerokość i długość), rodzaj użytych materiałów i elementów budowlanych (im materiały bardziej sprężyste tym lepiej odbija się fala dźwiękowa), wilgotność i temperatura powietrza, częstotliwość i położenie źródła dźwięku.

Problemy z akustyką pomieszczenia, w szczególności hałas pogłosowy, utrudniają pracę (czasami wręcz ją uniemożliwiają) oraz wpływają na zdrowie i kondycję użytkowników. Dlatego dobrze, jeśli w fazie projektowej, bierze udział akustyk budowlany lub osoba posiadająca pewną wiedzę w tym zakresie (z reguły trudno w gotowym pomieszczeniu dokonać zmian dot. układu np. ścian, sufitu). Jednak absolutnie niezbędne jest uwzględnienie wymagań akustycznych pomieszczenia, w fazie jego wykańczania.

Z racji tego, że wpływ na słyszalność – czyli np. rozpoznawanie mowy ludzkiej – ma m.in. rodzaj zastosowanych materiałów warto wybrać te o wysokich parametrach pochłaniania dźwięku.

Przykładem są płyty dźwiękochłonne, które tłumią hałas pochodzący z emisji głosu i redukują zjawisko odbicia półgłosu. Dzięki temu nie powstaje echo, a audytorium otrzymuje dźwięk czysty w odbiorze.

W ofercie Siniat dostępne są dwa rodzaje płyt dźwiękochłonnych - perforowane płyty gipsowo-kartonowe Nida Sonic oraz perforowane modułowe gipsowe płyty Nida Aku i Nida Aku Decor.

Płyty dźwiękochłonne Nida Sonic stosowane są do wykonywania okładzin ścian i sufitów podwieszanych. Poziom pochłaniania dźwięku takiej okładziny zależy od rodzaju zastosowanej płyty (posiadają różne współczynniki pochłaniania dźwięku αw), wysokości podwieszenia okładziny i grubości zastosowanej wełny mineralnej.

Płyta Nida Sonic dostępna jest w czterech rodzajach perforacji: okrągłej regularnej, okrągłej rozrzuconej, rozrzuconej oraz szczelinowej. Można ją łączyć ze standardowymi płytami gipsowo-kartonowymi. Dzięki temu istnieje możliwość stworzenia wzoru zależnie od wizji architekta lub inwestora i wymaganych parametrów akustycznych pomieszczenia.

Płyty dźwiękochłonne Nida Aku i Nida Aku Decor są to typowe płyty na sufit. Stosowane są do budowy modułowych sufitów podwieszanych i są doskonałą alternatywą dla standardowych płyt mineralnych. Podobnie jak w przypadku płyt Nida Sonic, poziom pochłania dźwięku takiego sufitu zależy do rodzaju zastosowanej perforacji (posiadają różne współczynniki pochłaniania dźwięku αw), wysokości podwieszenia sufitu oraz grubości zastosowanej wełny mineralnej.

Płyty dźwiękochłonne Nida Aku i Nida Aku Decor łączą w sobie cechy materiałów porowatych i włóknistych, które dobrze pochłaniają dźwięki o wysokich częstotliwościach oraz systemów bazujących na rezonatorach pochłaniających dźwięki o niskich częstotliwościach. Płyty dostępne są w pięciu rodzajach perforacji: okrągłej, naprzemiennej, okrągłej nieregularnej, kwadratowej i liniowej.

3. IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA ŚCIAN DZIAŁOWYCH

100vw

Izolacyjność akustyczna (dźwiękoizolacyjność) określa, w jakim stopniu dana przegroda, np. ściana, izoluje pomieszczenie od hałasów dochodzących z innych pomieszczeń lub z otoczenia. W tradycyjnych ścianach murowanych izolacyjność zależy przede wszystkim od masy przegrody. I tak na przykład ściana z cegły pełnej ma lepsze parametry niż ściana z pustaków lub betonu komórkowego. Jednak w wypadku ścian z gipsowo-kartonowych płyt akustycznych jest inaczej. A to dzięki ich warstwowej budowie.

Warto wiedzieć, że izolacyjność akustyczna ścian działowych w tym wypadku zależy od:

 • rodzaju konstrukcji nośnej – im szersze profile, tym lepiej, a podwójna konstrukcja jest lepsza niż pojedyncza,

 • grubości i masy opłytowania – podwójne opłytowanie jest lepsze niż pojedyncze

 • grubości materiału izolacyjnego, który wypełnia przestrzeń pomiędzy płytami, gipsowo-kartonowymi, tym materiałem izolacyjnym może być wełna mineralna lub szklana (15-70 kg/m3),

 • jakości i dokładności wykonania– zaleca się wykonanie przegród z systemowych materiałów przez doświadczoną i przeszkoloną ekipę monterską.

To wszystko powoduje, że ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych przy mniejszej szerokości przegrody mają lepsze parametry akustyczne niż tradycyjne ściany murowane np. z cegły silikatowej lub bloczków gazowych. Izolacyjność przegrody możliwa do osiągnięcia może dochodzić nawet do 70 dB, co jest wartością przekraczającą zapotrzebowanie wynikające ze zwykłego użytkowania pomieszczeń.

Więcej na temat płyt akustycznych znajdziesz w punkcie 1. Gipsowo-kartonowe płyty akustyczne.

4. DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ SUFITÓW I ŚCIAN DZIAŁOWYCH

Parametr pochłaniania dźwięku określa, w jakim stopniu powierzchnia przegrody pochłania dźwięk wytwarzany w tym samym pomieszczeniu, zapobiegając jego odbiciu. Wskaźnik pochłaniania dźwięku może przyjmować wartości z zakresu 0...1, gdzie α = 0 oznacza całkowite odbicie, natomiast α = 1 – całkowite pochłonięcie.

Właściwości dźwiękochłonne sufitów i ścian zależą od:

 • stopnia perforacji płyty dźwiękochłonnej – im większy stopień perforacji, tym lepsze właściwości dźwiękochłonne,

 • wysokości podwieszenia okładziny sufitowej,

 • grubości zastosowanej wełny mineralnej.

Pochłanianie dźwięku jest istotnym parametrem np. w pokojach tzw. kina domowego lub odsłuchu sprzętu hi-fi. W takich pomieszczeniach powinien osiągać on wynik bliski α = 1.

Parametry, rodzaje zastosowanych materiałów oraz ich układ dla danego pomieszczenia powinny zostać określone przez akustyka.

Więcej na temat płyt dźwiękochłonnych znajdziesz w punkcie 2. Płyty dźwiękochłonne.

5. MONTAŻ PŁYT DŹWIĘKOCHŁONNYCH

100vw

Płyty dźwiękochłonne oferowane przez Siniat - Nida Sonic i Nida Aku charakteryzują się prostym sposobem montażu.

W przypadku płyt Nida Sonic wygląda on podobnie jak montaż standardowych płyt gipsowo-kartonowych. Montujemy ja zarówno na ścianach jak i na sufitach. Należy pamiętać o zagęszczeniu profili, które tworzą stelaż montażowy oraz zastosowaniu gipsu beztaśmowego Nida Max przy łączeniu płyt z pełną perforacją (oznaczonych n0).

Więcej na ten temat można znaleźć w broszurze (strona 40).

Płyty Nida Aku na typowe płyty montowane na sufit. Montaż polega na zamontowaniu na całej powierzchni sufitu konstrukcji nośnej typu modułowego, a następnie ułożeniu na niej płytek. Mogą być one w prosty sposób potem wyjmowane, dzięki czemu możliwy jest łatwy dostęp do instalacji zamontowanych powyżej sufitu podwieszanego. Jest to niezwykle praktyczne rozwiązanie.

Więcej na ten temat można znaleźć w broszurze (strona 30).

Więcej informacji na temat płyt znajdziesz w punkcie 2. Płyty dźwiękochłonne.

6. Wykończenie płyt dźwiękochłonnych

Płyty dźwiękochłonne oferowane przez Siniat - Nida Sonic, Nida Aku i Nida Aku Decor mogą zapewniać nie tylko wysoki komfort akustyczny, ale stanowić także dekoracyjny element wnętrz. Możliwe są do zamówienia w dwóch rodzajach fizeliny izolującej płytę od strony wewnętrznej (w kolorze białym lub czarnym) oraz w różnych kształtach perforacji.

Płyty Nida Sonic można dodatkowo malować - wszystkimi farbami przeznaczonymi do malowania standardowych płyt gipsowych. Atrakcyjne efekty dekoracyjne uzyskuje się stosując kolorowe pokrycia malarskie. Nie należy jednak używać farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych zawierających szkło wodne). Zawsze podczas gruntowania i malowania powinno się stosować do wskazówek zawartych w kartach technicznych producenta farby.

Płyty dźwiękochłonne Nida Aku wykończone są białą farbą a płyty z serii Nida Aku Decor dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych: lazurowym niebieskim, niebieskim, piaskowym, jasnoszarym oraz z wykończeniem imitującym drewno (brzoza, dąb, kasztan) i w okleinie imitującej stal.

Więcej informacji na temat płyt znajdziesz w punkcie 2. Płyty dźwiękochłonne.

7. DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PŁYT DŹWIĘKOCHŁONNYCH

Innowacyjne rozwiązania

Certyfikowane systemy

Zrównoważone budownictwo