Sufity samonośne - obustronna odporność ogniowa

Render systemu sufitów samonośnych z obustronną odpornością ogniową

Nowoczesne obiekty budowlane, mające przeznaczenie komercyjne, są wyposażane w coraz bardziej zaawansowane technologie podnoszące komfort ich użytkowania – np. w szereg złożonych instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych czy centralnego ogrzewania. Takie budynki są również naszpikowane przewodami instalacji zasilania i systemów cyfrowych do poprawnego działania podmiotów, które w dzisiejszych czasach w dużym stopniu uzależnione są od komputerów.

W związku z tym, projektanci budynków komercyjnych mierzą się z nie lada wyzwaniem – muszą te wszystkie skomplikowane instalacje zgrabnie umiejscowić, zachowując przy tym ład architektoniczny oraz pełną funkcjonalność obiektu.

Wspomniane ciągi lokalizuje się głównie w korytarzach, z których poszczególne instalacje są rozprowadzane do konkretnych pomieszczeń. W związku z dużą liczbą magistral okazuje się jednak, że zawsze nie można użyć powszechnie stosowanych sufitów podwieszanych, pełniących funkcje estetycznego zakrycia tych instalacji. Powód jest prosty: brak dostatecznego miejsca na zainstalowanie wieszaków do podwieszenia standardowych układów konstrukcyjnych pod montaż płyt gipsowo-kartonowych. Siniat znalazł jednak na to rozwiązanie.

A nawet: dwa rozwiązania.

Render systemu sufitów samonośnych z obustronną odpornością ogniową

SUFITY SAMONOŚNE Z OBUSTRONNĄ ODPORNOŚCIĄ OGNIOWĄ

Najpierw opracowaliśmy nowatorskie sufity podwieszane bez wykorzystania zawiesi, mając do dyspozycji jedynie ściany wydzielające ciągi komunikacyjne. Przeprowadziliśmy wymagające testy mechaniczne, potwierdzające bezpieczeństwo użytkowania takiego rozwiązania na najwyższym poziomie. Kolejnym krokiem było poddanie takich sufitów badaniom odporności ogniowej przy działaniu ognia od dołu (a←b) i sklasyfikowanie ich wg normy EN 13501 w pełnym zakresie klas EI30 ÷ EI120. Tak powstały nowoczesne rozwiązania bezwieszakowe, czyli sufity samonośne (przęsłowe) Siniat.

To jednak nie był koniec prac. Projektanci i rzeczoznawcy ppoż. przeanalizowali bowiem złożone systemy instalacyjne, wbudowane w dużym skupieniu, i wydali jednoznaczną opinię stwierdzającą, że takie instalacje mogą przyczyniać się do powstawania i rozgorzenia pożarów. Zatem, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, powstała konieczność opracowania kolejnej generacji systemów sufitów samonośnych – z odpornością ogniową od góry (a→b) oraz odpornością ogniową obustronną (a↔b).

Również z tym wyzwaniem specjaliści z firmy Siniat poradzili sobie świetnie. Opracowaliśmy jedyne w swoim zakresie systemy sufitów samonośnych z odpornością ogniową przy działaniu ognia z obu stron, w zakresie klas EI60 ÷ EI180. Bezapelacyjnym potwierdzeniem poprawności oraz innowacyjności tych rozwiązań jest opracowanie i wydanie na podstawie badań Wstępnych Typu (ITT) Deklaracji Właściwości Użytkowych zgonie z normą EN 13964:2014-05, a także oznakowanie CE, zapewniające stosowanie rozwiązań na rynku całej Unii Europejskiej.

Takie właśnie systemy chcemy przedstawić Tobie i Twojej firmie jako odpowiedź na nowe, restrykcyjne wymagania przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zapraszamy do zapoznania się z Katalogiem Technicznym Siniat >

Inż. Radosław R. Kowalski Kierownik Rozwoju Technicznego Produktów i Systemów

Innowacyjne rozwiązania
Certyfikowane systemy
Zrównoważone budownictwo