Sufity samonośne Siniat - obustronna odporność ogniowa

Render systemu sufitów samonośnych z obustronną odpornością ogniową

Nowoczesne obiekty budowlane, mające przeznaczenie komercyjne, są wyposażane w coraz bardziej zaawansowane technologie podnoszące komfort ich użytkowania – np. w szereg złożonych instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych czy centralnego ogrzewania. Takie budynki są również naszpikowane przewodami instalacji zasilania i systemów cyfrowych do poprawnego działania podmiotów, które w dzisiejszych czasach w dużym stopniu uzależnione są od komputerów. Projektanci budynków komercyjnych mierzą się z nie lada wyzwaniem – muszą zmieścić te wszystkie skomplikowane instalacje i jednocześnie zachować ład architektoniczny oraz pełną funkcjonalność obiektu. Wtedy mogą przydać się takie rozwiązania jak sufity samonośne z obustronną odpornością ogniową.

STANDARDOWE SUFITY PODWIESZANE NIE ZAWSZE ZNAJDĄ ZASTOSOWANIE

Ciągi instalacyjne lokalizuje się głównie w korytarzach, z których poszczególne instalacje są rozprowadzane do konkretnych pomieszczeń. W związku z dużą liczbą magistral okazuje się jednak, że nie zawsze można użyć powszechnie stosowane do zakrycia instalacji sufity podwieszane z płyt g-k.

Powód jest prosty: brak dostatecznego miejsca na zainstalowanie wieszaków do podwieszenia standardowych układów konstrukcyjnych pod montaż płyt gipsowo-kartonowych. Siniat znalazł jednak na to rozwiązanie. A nawet: dwa rozwiązania.

Render systemu sufitów samonośnych z obustronną odpornością ogniową

SUFITY SAMONOŚNE SINIAT Z OBUSTRONNĄ ODPORNOŚCIĄ OGNIOWĄ

W pierwszym etapie prac opracowaliśmy nowatorskie sufity podwieszane bez wykorzystania zawiesi, mając do dyspozycji jedynie ściany wydzielające ciągi komunikacyjne. Przeprowadziliśmy wymagające testy mechaniczne, potwierdzające bezpieczeństwo użytkowania takiego rozwiązania na najwyższym poziomie.

Kolejnym krokiem było poddanie takich sufitów badaniom odporności ogniowej przy działaniu ognia od dołu (a←b) i sklasyfikowanie ich wg normy EN 13501 w pełnym zakresie klas EI30 ÷ EI120. Rozwiązania te nazywane są systemami bezwieszakowymi, inaczej są to sufity samonośne (przęsłowe) Siniat.

KOLEJNA GENERACJA SUFITÓW SAMONOŚNYCH Z OBUSTRONNĄ ODPORNOŚCIĄ OGNIOWĄ OD SINIAT

To jednak nie był koniec prac. Projektanci i rzeczoznawcy ppoż. przeanalizowali złożone systemy instalacyjne, wbudowane w dużym skupieniu. W efekcie prac wydali jednoznaczną opinię stwierdzającą, że takie instalacje mogą przyczyniać się do powstawania i rozgorzenia pożarów.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, opracowaliśmy kolejną generację systemów sufitów samonośnych – z odpornością ogniową od góry (a→b) oraz odpornością ogniową obustronną (a↔b).

W ten sposób powstały jedyne w swoim zakresie systemy sufitów samonośnych z odpornością ogniową przy działaniu ognia z obu stron, w zakresie klas EI60 ÷ EI180.

Bezapelacyjnym potwierdzeniem poprawności oraz innowacyjności tych rozwiązań jest opracowanie i wydanie na podstawie badań Wstępnych Typu (ITT) Deklaracji Właściwości Użytkowych zgonie z normą EN 13964:2014-05, a także oznakowanie CE, zapewniające stosowanie rozwiązań na rynku całej Unii Europejskiej.

Takie właśnie systemy chcemy przedstawić Tobie i Twojej firmie jako odpowiedź na nowe, restrykcyjne wymagania przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zapraszamy do zapoznania się z Katalogiem Technicznym Siniat >.

Inż. Radosław R. Kowalski Kierownik Rozwoju Technicznego Produktów i Systemów

Innowacyjne rozwiązania

Certyfikowane systemy

Zrównoważone budownictwo