Nowoczesne świetlice wiejskie

Zdjęcie przedstawia świetlicę w Nowej Wsi wybudowaną w technologii szkieletowej (szkielet stalowy).

Obiekt referencyjny Siniat: Świetlica gminna, Nowa Wieś

Obiekty oświatowe w małych miejscowościach i na wsiach pełnią szczególną rolę. Mowa tu zwłaszcza o tych, które służą całej lokalnej społeczności - a więc głównie o świetlicach. Są one często jedynymi miejscami zdolnymi zogniskować potrzeby wszystkich mieszkańców – i to bez podziału na kategorie wiekowe. W zależności od okoliczności stają się: arenami sportowymi, salami koncertowymi, scenami, estradami. Ale także miejscami wieców, obrad i wyborów. Ich architektura powinna więc spełniać kilka podstawowych kryteriów.

Zdjęcie przedstawia świetlicę w miejscowości Opacz Kolonia wybudowaną w technologii szkieletowej (szkielet stalowy).

Obiekt referencyjny Siniat: Świetlica gminna, Opacz-Kolonia

Przede wszystkim muszą być budynkami niezwykle elastycznymi. W końcu przez ostatnie trzy dekady potrzeby ludzi zmieniły się tak bardzo, że większość starszych budowli dedykowanych do tego celu dawno przestała spełniać swoją rolę. A nic nie wskazuje na to, żeby tempo zmian miało słabnąć. Najlepiej więc byłoby, gdyby nowe obiekty mogły rozwijać się wraz ze swoimi użytkownikami. Muszą przy tym spełniać oczekiwania wszystkich grup wiekowych, nikogo nie wykluczając. Powinny wreszcie zmieścić się w zwykle niezbyt wielkim budżecie przeznaczonym na ten cel - a jednocześnie powstać bardzo szybko.

Z wyzwaniem takim musiała się zmierzyć gmina Michałowice w województwie mazowieckim. Kryteria wyboru technologii były dość proste. Potrzebowano metody lekkiej i szybkiej. Prace budowlane miały zostać zakończone w terminie sześciu miesięcy. Przyjęte rozwiązanie miało pozwolić na osiągnięcie wysokich parametrów dotyczących maksymalnych obciążeń i rozpiętości.

Ogromne znaczenie miała także estetyka i przekaz, który niesie za sobą architektura tego typu obiektów. Świadomie zrezygnowano z monumentalnych brył, podkreślając raczej ich prostotę i służebną wobec lokalnej społeczności rolę. Nie mają one stanowić w urbanistyce obu miejscowości przytłaczających dominant, a raczej skromny i zapraszający azyl, w którym każdy znajdzie dla siebie ciekawe zajęcie.

Zdjęcie przedstawia świetlicę w miejscowości Opacz Kolonia wybudowaną w technologii szkieletowej (szkielet stalowy).

Obiekt referencyjny Siniat: Świetlica gminna, Nowa Wieś

Zdjęcie przedstawia wnętrze świetlicy gminnej w miejscowości Nowa Wieś wybudowanej z wykorzystaniem płyt gipsowo-kartonowych oraz cementowych Siniat.

Obiekt referencyjny Siniat: Świetlica gminna, Nowa Wieś

Zdjęcie przedstawia wnętrze świetlicy gminnej w miejscowości Opacz-Kolonia wybudowanej z wykorzystaniem płyt gipsowo-kartonowych oraz cementowych Siniat.

Obiekt referencyjny Siniat: Świetlica gminna, Opacz-Kolonia

Zdjęcie przedstawia wnętrze świetlicy gminnej w miejscowości Opacz-Kolonia wybudowanej z wykorzystaniem płyt gipsowo-kartonowych oraz cementowych Siniat.

Obiekt referencyjny Siniat: Świetlica gminna, Opacz-Kolonia

Tak rozpisanym założeniom funkcjonalnym musiała towarzyszyć odpowiednio dobrana technologia. Wybór padł na technologię szkieletu stalowego. Rozwiązanie sprawdziło się tak doskonale, że do tej pory gmina Michałowice postawiła już na swoim terenie pięć tego typu obiektów. Tu skupimy się na dwóch: Nowej Wsi i Opacz-Kolonia. Zaproponowano tam obiekty dwukondygnacyjne, przy czym na piętrze znalazły się jedynie pomieszczenia techniczne i urządzenia obsługujące świetlice. Dzięki temu całość przestrzeni użytkowych znalazła się na parterze i bez problemu dostępna jest także dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ciekawym i bardzo praktycznym rozwiązaniem było wyprowadzenie części funkcji na zewnątrz budynku. Pomogły w tym zadaszone tarasy i dostępne od zewnątrz toalety. Prosta forma i prostota stalowej konstrukcji uczyniły również oba budynki niezwykle czytelnymi - co także zwiększa ich dostępność dla użytkowników.

Zdjęcie przedstawia konstrukcję stalową świetlicy w miejscowości Opacz Kolonia.

Obiekt referencyjny Siniat: Świetlica gminna, Opacz-Kolonia

Zdjęcie przedstawia konstrukcję stalową świetlicy w miejscowości Opacz Kolonia.

Obiekt referencyjny Siniat: Świetlica gminna, Opacz-Kolonia

Szkielet konstrukcji oparty został na profilach C100 o grubości zaledwie 1,6mm firmy Grzywka Group. W ten sposób świetlica stanowi konstrukcję niezwykle lekką, wytrzymałą i dającą projektantom ogromne możliwości kształtowania przestrzeni - jednocześnie bardzo upraszczając logistykę. Ta decyzja umożliwiła także osiągnięcie naprawdę dużych rozpiętości przekryć oraz maksymalną elastyczność wnętrz. Ich ewentualna przebudowa w przyszłości nie będzie stanowić szczególnego problemu. Tym bardziej, że do pokrycia stalowego szkieletu użyto produkowanych przez Siniat płyt konstrukcyjnych, wiórowo-cementowych Duripanel B1 (dotyczy podłogi), a także precyzyjnie dobranego wachlarza innych produktów. W jego skład weszły między innymi płyty na bazie gipsu Nida Hydro, Nida Twarda, Nida Cicha i Nida Ogień Plus – co pozwoliło na precyzyjne kształtowanie parametrów fizycznych poszczególnych przegród pionowych. W tym nawet takich jak odporność ogniowa, dochodząca miejscami do wartości REI 120.

Zdjęcie przedstawia świetlicę gminną w miejscowości Nowa Wieś wybudowaną w konstrukcji stalowej z wykorzystaniem płyt Nida Hydro, Nida Twarda, Nida Cicha oraz Nida Ogień Plus.

Obiekt referencyjny Siniat: Świetlica gminna, Nowa Wieś

Zdjęcie przedstawia świetlicę gminną w miejscowości Nowa Wieś wybudowaną w konstrukcji stalowej z wykorzystaniem płyt gipsowo-kartonowych oraz cementowych Siniat.

Obiekt referencyjny Siniat: Świetlica gminna, Nowa Wieś

CHCESZ ZARABIAĆ WIĘCEJ? ZAPISZ SIĘ NA PROFESJONALNE SZKOLENIE W TWOIM REGIONIE!

Innowacyjne rozwiązania

Certyfikowane systemy

Zrównoważone budownictwo