Idź do:
Innowacyjny system ogniowego zabezpieczenia drewnianych konstrukcji nośnych NIDA Drewno

Nowość: Innowacyjny system ogniowego zabezpieczenia drewnianych konstrukcji nośnych Nida Drewno

Od kilku lat na polskim rynku obserwujemy stały wzrost zainteresowania technologią drewnianego budownictwa szkieletowego. Koszt takich inwestycji bowiem zbliżył się do realizowanych technologii tradycyjnych przy jednoczesnym znacznym przyśpieszeniu procesu realizacji. 

Drugim czynnikiem wpływającym na rozwój tej technologii jest okres wzmożonych inwestycji renowacyjnych budownictwa zabytkowego, gdzie elementy konstrukcyjne stanowią znaczny udział w całości konstrukcji budynku. W celu prawidłowego projektowania takich konstrukcji należy uwzględniać fakt, iż w wielu przypadkach konstrukcja drewniana powinna być zabezpieczona w zakresie odporności ogniowej w klasie R. Wymagania te reguluje Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75 poz. 690), które w zależności od klasy odporności pożarowej budynku narzuca wymagania dla poszczególnych elementów konstrukcji nośnej w zakresie odporności ogniowej.

Wynikiem powyższych czynników było odbieranie coraz częstszych sygnałów z rynku o zapotrzebowaniu na system ogniochronnych obudów nośnych konstrukcji drewnianych opartych na płytach gipsowo-kartonowych Nida Ogień Plus typu DF. W związku z tym postanowiliśmy rozpocząć prace na opracowaniem 
i wprowadzeniem do naszej oferty Systemu Biernej Ochrony ppoż. Drewnianych Konstrukcji Nośnych Nida Drewno, rozwiązania bazującego na płytach gipsowo-kartonowych Nida Ogień Plus i Nida Ogień Kompakt typu DF. Po kilku miesiącach wspólnej i ciężkiej pracy opublikowano nową klasyfikację ogniową ITB 1060.2/15/R89 pierwszą i jedyną obecnie na polskim rynku.

Atuty nowej klasyfikacji ogniowej:

 • pierwsza na polskim rynku klasyfikacja ogniowa dotycząca zabezpieczenia ogniochronnego nośnych konstrukcji drewnianych,
 • jedyny taki dokument umożliwiający zabezpieczanie ogniochronne wszystkich typów konstrukcji drewnianych pod względem podziału ich na specyfikę pracy (zginanie, rozciąganie, ściskanie czy ścinanie) jak słupy i belki drewniane, kratownice drewniane (układy przestrzenne), dźwigary z drewna klejonego, elementy pomocnicze (ściągi, miecze itp.),
 • rozbudowany załącznik z detalami rysunkowymi nietypowych rozwiązań,
 • szeroki zakres klas odporności ogniowej (R30, R60, R120). 

Innowacyjny system biernej ochrony ppoż. od strony montażowej jest bardzo przyjazny dla wykonawcy. Brak skomplikowanych podkonstrukcji i dodatkowych akcesoriów montażowych sprawią, że wykonywane prace montażowe nie stwarzają żadnych kłopotów. Ogniochronne obudowy nośnych konstrukcji drewnianych oparto na technicznych płytach Nida Ogień Plus, Nida Ogień Kompakt typu DF, które w sposób bezpośredni mocujemy do zabezpieczanej konstrukcji nośnej za pośrednictwem wkrętów do drewna Nida. 

Po kompletnym montażu poszycia, połączenia i styki płyt Nida  zaleca się  zaszpachlować ogniochronnym gipsem szpachlowym Nida Płomień, który oprócz dodatkowej ochrony ppoż. zapewni nam estetyczne wykończenie powierzchni. Wszystkie materiały do wykonania ogniowego zabezpieczenia są produktami standardowymi w ofercie SINIAT i bez większych kłopotów można je zakupić u naszych dystrybutorów na terenie całego kraju.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż gips naturalny, będący głównym komponentem  płyt gipsowo-kartonowych, jest świetnym izolatorem w zakresie działania wysokich temperatur jakie występują podczas wybuchu i rozgorzenia pożaru. W celu zobrazowania skuteczności płyt gipsowo-kartonowych Nida typu DF w warunkach pożarowych przedstawiamy przykładowe grubości poszycia (zabezpieczenia ogniochronnego), przy których spełnione są wymagania odpowiednich klas odporności ogniowej w zakresie R30-R120  stawiane drewnianym konstrukcjom (poniższa tabela). 
 
Przykładowe grubości wymaganego zabezpieczenia ogniochronnego nośnych konstrukcji drewnianych z zastosowaniem płyt  g-k Nida typu DF.

Atuty nowego rozwiązania systemowego Nida Drewno:
 • nieograniczony zakres typów konstrukcji drewnianych
 • słupy i belki drewniane (zdj. 1 i 2),
 • kratownice drewniane - układy przestrzenne (zdj. 3),
 • dźwigary z drewna klejonego,
 • elementy pomocnicze (ściągi, miecze itp.)
 • możliwość ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji w klasach R30-R120, 
 • stosowanie do zabezpieczenia ogólnie dostępne ogniochronne płyty Nida Ogień Plus i Nida Ogień Kompakt typu DF,
 • łatwy montaż do konstrukcji drewnianej za pomocą wkrętów do drewna Nida  - nie trzeba używać żadnej konstrukcji pomocniczej,
 • szpachlowanie połączeń i wykończenie powierzchni innowacyjnym ogniochronnym gipsem szpachlowym Nida Płomień w klasie reakcji na ogień A1.

Nowo wprowadzony system został szybko doceniony na rynku głównie przez architektów i wykonawców, czego dowodem jest bardzo duże zainteresowanie i szereg aktualnie realizowanych projektów. Dzięki przystępnie opracowanej dokumentacji dopuszczającej, oraz nieskomplikowanemu montażowi, system ogniochronnych obudów nośnych konstrukcji drewnianych, żadnej ze stron procesu budowlanego nie powinien stwarzać trudności.

W przypadku chęci uzyskania informacji w zakresie doboru, zastosowania, czy sposobu montażu ogniochronnego systemu Nida Drewno prosimy skontaktować  się z naszymi regionalnymi Doradcami Technicznymi.

Poznaj Systemu Biernej Ochrony ppoż. Drewnianych Konstrukcji Nośnych Nida Drewno  >>>

Radosław Kowalski

Kierownik Rozwoju Technicznego Produktów i Systemów

Czytaj wszystkie

Dystrybutorzy Siniat blisko Ciebie