Idź do:
Konferencja akustyczna Kraków

Siniat uczestnikiem prestiżowej konferencji akustycznej

30 czerwca 2015 na Politechnice Krakowskiej odbyła się prestiżowa konferencja poświęcona tematyce akustyki - temat: „AKUSTYKA NA ETAPIE PROJEKTOWANIA, WYKONAWSTWA I UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH”.

 
W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób ściśle związanych z procesem projektowania, nadzoru i wykonawstwa obiektów budowlanych, w których komfort akustyczny stawiany jest jako priorytet. Zacne grono uczestników uzupełniała grupa studentów znanych polskich uczelni jak Politechniki Krakowskiej czy Akademii Górniczo-Hutniczej,którzy w przyszłości będą pełnili decyzyjne funkcje projektowe i realizacyjne.

Firma SINIAT brała w niej czynny udział promując specjalistyczne systemy akustyczne. Odnotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie dystrybuowanymi przez przedstawicieli SINIAT materiałami technicznymi i marketingowymi z zakresu szeroko pojętej tematyki akustyki.

Na konferencji promowaliśmy systemy:
• systemy akustyczne oparte na płytach Nida Sonic,
• system sufitów akustycznych Nida Aku, 
• ściany akustyczne z przewiązkami wibroakustycznymi Nida PWA, 
• systemy akustycznych ścian działowych hybrydowych Nida,
• systemy akustycznych ścian działowych o konstrukcji krzyżowej (poziome profile kapeluszowe Nida PK),
• systemy akustycznych ścian działowych opartych na płytach Nida Cicha.

W zakresie merytorycznym konferencję przygotował znany w kraju zespół ekspertów:
• dr inż. Agata Szeląg - Instytut Mechaniki Budowli, Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechniki Krakowskiej
• mgr inż. Marcin Zastawnik - Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie, ProperSound
• dr inż. arch. Andrzejem Kłosak - Politechnika Krakowska, arch. AKUSTIK

Radosław Kowalski
Kierownik Rozwoju Technicznego 
Produktów i Systemów SINIAT

Czytaj wszystkie

Dystrybutorzy Siniat blisko Ciebie